Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Werken in Nederland

Introductie

Wanneer iemand van buiten de EU (derdelander) in Nederland wil komen werken kan dat als kennismigrant, met een Europese Blauwe Kaart of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Als er sprake is van een concernoverplaatsing, een intra-company transfer (ICT), is wellicht de Europese ICT-Richtlijn van toepassing. Ook zijn er bijzondere regels voor detachering binnen Europa (grensoverschrijdende dienstverlening). 

Hieronder besteden we kort aandacht aan elke soort vergunning, met steeds een verwijzing naar meer informatie. 

Kennismigranten

De kennismigrantenregeling is de meest toegankelijke procedure om hoogopgeleid personeel van buiten de EU in dienst te nemen. Bedrijven moeten door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) erkend zijn als sponsor van kennismigranten (erkend referent). Het salaris van kennismigrant moet aan een looncriterium voldoen. De kennismigrantenregeling is verreweg de meest populaire optie voor bedrijven die internationaal personeel in dienst willen nemen.

Voor wetenschappelijk onderzoekers gelden andere voorwaarden.

Lees meer op onze pagina Kennismigranten.

Europese Blauwe Kaart

Ook de Blauwekaartregeling faciliteert arbeidsmigratie van hoogopgeleide expats, maar de voorwaarden zijn een stuk zwaarder dan bij de kennismigrantenregeling. De inkomenseis ligt hoger en er gelden diploma-eisen. Wel kan een Blauwe Kaarthouder makkelijker aan het werk in een andere lidstaat. De werkgever hoeft niet erkend te zijn als referent door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Lees meer op onze pagina Europese Blauwe Kaart.

Concernoverplaatsing (ICT)

Internationale concerns met een vestiging in Nederland kunnen personeel overplaatsen naar het Nederlandse bedrijf. Er zijn Europese regels (ICT-Richtlijn) en nationale regels voor een intra-company transfer (ICT), maar ook de kennismigrantenregeling kan van toepassing zijn. De keuze voor het juiste programma is afhankelijk van de aard van de overplaatsing. Bepaalde overplaatsingen kunnen maar onder één programma worden ingediend.

Lees meer op onze pagina Concernoverplaatsingen (Intra Company Transfers).

[wordt vervolgd onder de tabel]

kennis-
migranten-
regeling
blauwe
kaart
regeling
ICT EUICT nationaal
functieleidinggevend, specialistleidinggevend, specialistleidinggevend, specialist of trainee als in Richtlijn 2014/66leidinggevend, specialist
looncriteriumzie hier de huidige bedragenzie hier de huidige bedragenzie hier de huidige bedragenzie hier de huidige bedragen
salaris markt-
conform?
jagefixeerd in looncriteriumjaja
beslistermijn2 weken voor erkend referent2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent3-5 weken werkver- gunning, 90 dagen
verblijfs-
vergunning
detachering of lokaal contract?lokaallokaalwerknemer blijft in dienst bij buitenlandse werkgeverbeide mogelijk, aanstelling aantoonbaar tijdelijk
beslissing in buitenland afwachten?als visum is vereistals visum is vereistals visum is vereistals visum is vereist
opleidings-
niveau
HBO-universitairHBO-universitair van tenminste 3 jaarvoor trainee: mastergraadHBO-universitair
mogen gezinsleden werken?jajajawerk-
vergunning
(ongetoetst) vereist
geldigheids-
duur
duur van contract: maximaal 5 jaarduur van contract: minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaarduur van de overplaatsing: maximaal 3 jaarduur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar
verlenging mogelijkja, onbeperktja, onbeperktnee, 6 maanden verplichte wachttijd na 3 jaar EU-ICT arbeid*ja, mits arbeid tijdelijk blijft
permanent verblijf mogelijk?jajaja – maar alleen op basis van nationaal beleidnee
mobiliteit in EU?neeja, na 18 maandenjanee
* Er zijn opties om in Nederland te blijven door een wijziging van immigratiecategorie.
Grensoverschrijdende dienstverlening

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk in Nederland laten werken zonder hiervoor eerst een werkvergunning aan te vragen. Dit wordt grensoverschrijdende dienstverlening genoemd, ook wel detachering binnen de EU. De vrijstelling geldt alleen als aan specifieke voorwaarden is voldaan.

Lees meer op onze pagina: Grensoverschrijdende dienstverlening.

Werkvergunning (GVVA/TWV)

Als de kennismigrantenregeling en Blauwe Kaartregeling niet van toepassing zijn, kan soms een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden aangevraagd. Dit is het geval voor bepaalde beroepsgroepen, zoals werknemers in de creatieve sector, kloosterlingen, koks in de Aziatische horeca en sporters.

In andere gevallen is alleen een werkvergunning (TWV) nodig.

Lees meer op onze pagina: Werkvergunning (GVVA/TWV).

Creatieve sector

Wil je als werknemer aan de slag in de creatieve sector in Nederland, en kom je van buiten de EU? Dan gelden er speciale regels. Voor werken in loondienst is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Creatieve freelancers kunnen een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer aanvragen. Lees je meer over de voorwaarden van deze 2 aanvraagcategorieën in het artikel Creatieve sector.

Voor Amerikaanse, Turkse of Japanse burgers en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden. Zie hiervoor onze pagina Verdragslanden.

Onze dienstverlening

Everaert Advocaten verleent sinds jaar en dag diensten op maat aan het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Arbeidsmigratie naar Nederland en binnen Europa zijn voor onze advocaten een beproefd werkterrein. Multinationals vinden bij Everaert Advocaten een speciale praktijkafdeling, de Everaert Business Unit.

Wij adviseren over de juiste aanvraag, verzorgen werkvergunningen en adviseren over de verplichtingen die aan deze vergunningen gekoppeld zijn. Ook wanneer het fout is gegaan, kunt u bij ons terecht.

Neem voor meer informatie of advies contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op