Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Werkvergunning (GVVA/TWV)

Wanneer een werkgever in Nederland iemand van buiten de EU (derdelander) in dienst wil nemen zonder gebruik te maken van de kennismigrantenregelingICT-regeling of Blauwe Kaartregeling kan in sommige gevallen een GVVA worden aangevraagd: een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid.

Gecombineerde werk/verblijfsvergunning (GVVA)

Met de GVVA-vergunning krijgt een buitenlandse werknemer tegelijk recht op verblijf in Nederland én recht om in Nederland te werken. Het is een gecombineerde aanvraag die leidt tot één beslissing en de uitgifte van één verblijfsdocument. Deze aanvraagprocedure is vastgelegd in EU-richtlijn 2011/98.

Een GVVA kan worden aangevraagd voor het uitoefenen van een aantal specifieke beroepen in Nederland.

Voor welke beroepen is een GVVA geschikt?

Voorbeelden van beroepen waarvoor een GVVA geschikt is, zijn:

 • Beroepssporters
  Voor sporters geldt dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of zij binnen het voor sporters geldende beleid vallen. Soms zal er ook een vergunning voor ondersteunend personeel (bijvoorbeeld een trainer) moeten komen. Afhankelijk van de sport en het geboden salaris zal het al dan niet mogelijk zijn om verblijf en werk voor werknemers in de sportsector te regelen. Neem hiervoor contact op met Bram van Melle.
 • Koks in de Aziatische horeca
  Tot 1 januari 2022 gold een speciale regeling voor ondernemers in de Aziatische horeca die gespecialiseerde koks van buiten de EU in dienst wilden nemen, zie ons nieuwsbericht. Deze regeling blijft van toepassing op koks die op grond daarvan naar Nederland zijn gekomen. Voor nieuwe koks geldt de gewone GVVA procedure inclusief arbeidsmarkttoets, zoals beschreven op deze pagina.
  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Lotte van Diepen of Adam Diels.
 • Werknemers in de creatieve sector
 • Geestelijk bedienaars en kloosterlingen
 • Personeel van non-profit organisaties

Een reguliere, afzonderlijke TWV

In een aantal gevallen is een afzonderlijke werkvergunning (TWV) vereist. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. Alleen een werkgever kan een TWV aanvragen, niet de werknemer zelf. Als daarnaast een verblijfsvergunning vereist is, moet deze bij de IND worden aangevraagd.

Voor personen met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden gelden gunstige uitzonderingen. 

In welke gevallen is een TWV-aanvraag vereist?

Voorbeelden zijn:

 • De buitenlandse werknemer heeft een Nederlandse verblijfsvergunning, maar mag niet of beperkt werken en hij/zij wil toch, meer of in een andere hoedanigheid werken in Nederland, zoals bijvoorbeeld studenten.
 • De buitenlandse werknemer komt voor minder dan 3 maanden naar Nederland en wil in deze periode werken; een verblijfsvergunning is dan niet vereist, een werkvergunning wel.
 • Seizoenarbeiders.

Andere gevallen: de arbeidsmarkttoets

Wanneer een werkgever iemand van buiten de EU wil aannemen die niet binnen de hierboven beschreven beroepsgroepen valt, is het theoretisch mogelijk een ‘getoetste’ GVVA aan te vragen. Een arbeidsmarkttoets is dan onderdeel van de beoordeling van de aanvraag. De werkgever moet aantonen dat eerst op de Nederlandse en de Europese arbeidsmarkt is gezocht naar geschikt personeel (waarvoor hij géén werkvergunning nodig heeft). Alleen als dit afdoende kan worden aangetoond, kan aan een werknemer van buiten de EU een GVVA worden verleend. 

Door deze strikte toets worden in de praktijk bijna geen reguliere GVVA’s verleend. In de meeste gevallen zal de aanvraag worden afgewezen. Slechts zelden kan hard gemaakt worden dat er geen geschikt personeel elders op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt aanwezig is. Bij twijfel over dit scenario, neem dan contact op met een van onze advocaten voor advies over de mogelijkheden.

Afhankelijk van de functie van de kandidaat en de omstandigheden, kunnen de volgende aanvraagcategorieën van toepassing zijn:

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op