Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Turkije

Associatieverdrag

Voor Turken en hun gezinsleden die in Nederland komen wonen of werken gelden andere, veelal gunstigere regels dan voor reguliere migranten van buiten de EU. Dit is dankzij het Associatieverdrag tussen de EU en Turkije.

Deze Associatieovereenkomst is van toepassing op Turken en hun (Turkse of niet-Turkse) gezinsleden. Tot gezinsleden worden gerekend:

 • gehuwde of geregistreerd partners; dit zijn partners van Turken die in Nederland werken en Turkse partners van Nederlanders, of van niet-Nederlanders met een Nederlandse verblijfsvergunning
 • kinderen en kleinkinderen onder de 21, van de persoon met de Turkse nationaliteit of de gehuwde of geregistreerde partner, ongeacht de nationaliteit. Als het kind ten laste komt van de werkende persoon in Nederland geldt de maximumleeftijd niet
 • ouders of grootouders van de persoon met de Turkse nationaliteit of de gehuwde/ geregistreerde partner, ongeacht de nationaliteit

Werken in Nederland

Er zijn verschillende mogelijkheden een werkvergunning (TWV) te krijgen in Nederland. De programma’s staan uitgebreid beschreven op deze pagina’s:

Op een aantal punten gelden andere, vaak gunstigere regels voor Turken en hun gezinsleden.

Werken als zelfstandig ondernemer
Turken die in Nederland aan de slag willen als zelfstandig hoeven niet te voldoen aan het puntensysteem. Wel moet, net als onder het puntensysteem, een aanvraag als zelfstandige uitgebreid worden onderbouwd met onder andere een gedegen ondernemings- en financieel plan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de stukken, waaruit moet blijken dat de onderneming:

 • levensvatbaar is
 • in de vrijemarkteconomie kan meedraaien
 • in een behoefte in Nederland voorziet
 • positief aan de Nederlandse economie bijdraagt; ze mag bijvoorbeeld de vrijemarkteconomie en de arbeidsmarkt niet verstoren

Bovendien zijn Turken na 3 jaar werken als zelfstandig ondernemer vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij hebben dan geen werkvergunning (TWV) meer nodig om in Nederland te werken.

Werken als kennismigrant

Turken en hun gezinsleden die als kennismigrant in Nederland willen werken, hebben geen erkend referent nodig. Zij mogen de aanvraag zelf indienen. De praktijk wijst uit dat een aanvraag voor werk bij een erkend referent sneller wordt verwerkt.

Werken in loondienst

Turken en hun gezinsleden die voor een Nederlandse werkgever werken met een geldige verblijfsvergunning kunnen na 1 jaar bij deze werkgever blijven zonder een werkvergunning aan te vragen. Na 3 jaar werken in loondienst voor dezelfde werkgever zijn zij vrij op de arbeidsmarkt, dan is geen werkvergunning meer nodig om in Nederland te werken.

Naar Nederland als gezinslid

Voor gezinsleden die als partner het recht hebben in Nederland te wonen geldt een aantal uitzonderingen ten opzichte van de reguliere regels voor gezinshereniging:

 • de minimumleeftijd voor gehuwde en geregistreerde partners is 18 jaar, in plaats van 21 jaar. Voor ongehuwde partners geldt wel de reguliere minimumleeftijd van 21 jaar
 • gezinsleden hoeven geen Basisexamen Inburgering Buitenland af te leggen voordat zij naar Nederland komen
 • gezinsleden hoeven geen inburgeringsexamen in Nederland af te leggen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, of voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk na 5 jaar verblijf bij echtgenoot of partner
 • laag legesbedrag (dat geldt overigens ook voor andere aanvragen op grond van het associatieverdrag)

Na 3 jaar verblijf in Nederland komen gezinsleden in aanmerking voor de verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. Deze vergunning is niet verbonden aan een bepaald verblijfsdoel. Je hebt geen werkvergunning nodig om in Nederland te werken en je hoeft niet te voldoen aan een bepaalde inkomenseis.

Huwelijk ten einde

Gezinsleden die als partner het recht hebben in Nederland te wonen behouden dankzij het Associatieverdrag ook rechten wanneer hun huwelijk of geregistreerd partnerschap ten einde komt. Het hangt dan erg van je precieze situatie af of je dan recht hebt op voortgezet verblijf en of daar nog nadere voorwaarden aan zijn verbonden. Het is belangrijk om u in een dergelijk geval goed voor te laten lichten over uw juridische situatie.

Neem voor meer informatie contact op met Vera KidjanThomas van Houwelingen of Lotte van Diepen

Neem contact op

Neem contact op