Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Kort verblijf

Schengenvisa

Het Schengenvisum is een visum voor kort verblijf waarmee naar een van de 26 Europese landen in het Schengengebied, waaronder Nederland, kan worden gereisd voor een verblijfsduur van maximaal 90 dagen voor toeristische, zakelijke of andere doeleinden.

Voorwaarden voor een Schengenvisum

Om in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

1.            Geldigheid paspoort: Zorg ervoor dat uw paspoort nog minstens drie maanden geldig is na het geplande vertrek uit het Schengengebied.

2.            Legaal verblijf: Bewijs van rechtmatig verblijf in het land van waaruit de aanvraag wordt ingediend, zoals een paspoort of verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning moet nog minstens drie maanden geldig zijn na het geplande vertrek uit het Schengengebied.

3.            Doel van de reis: Geef duidelijk aan wat het doel van de voorgenomen reis is: toerisme, zaken, bezoek aan familie/vrienden of een andere reden.

4.            Financiële middelen: Toon aan dat u over voldoende financiële middelen beschikt om de reis en het verblijf te betalen. Er moet minimaal 55 euro per dag per persoon beschikbaar zijn. Het geld kan ook beschikbaar worden gesteld door een persoon die voor u garant staat. 

5.            Accommodatie: Toon aan waar u tijdens het bezoek zult verblijven.

6.            Reisverzekering: Sluit een reisverzekering af die ten minste € 30.000 dekt voor medische noodgevallen voor de duur van het verblijf.

7.            Voornemen tot tijdig vertrek (sociale en economische banden met het thuisland):

Het is van groot belang dat de economische en sociale banden met het thuisland goed worden onderbouwd tijdens de aanvraagprocedure. Dit speelt een cruciale rol bij het wegnemen van twijfel over het risico dat de aanvrager niet tijdig terugkeert naar zijn of haar land van herkomst. Het is daarom aan te raden om de volgende stukken bij de aanvraag te voegen:

  • Bewijs van een stabiele arbeidsrelatie of een betrouwbare bron van inkomsten, zoals een arbeidscontract, salarisstroken, werkgeversverklaring en bankafschriften waarop het betaalde salaris zichtbaar is.
  • Overtuigende documentatie om familiebanden, relaties en/of (sociale) verantwoordelijkheden in het thuisland aan te tonen die de terugkeer van de aanvrager vereisen.
  • Bewijs van eventuele bezittingen in het thuisland.
  • Uitnodigingsbrieven of bevestigingen van de garantsteller/logiesverstrekker in Nederland, indien van toepassing, waarin de tijdige terugkeer van de aanvrager wordt bevestigd.

Lees meer over het belang van het aantonen van sociale en economische banden in onze blog.

Stappen om een Schengenvisum voor Nederland aan te vragen

1.            Visum Aanvraagformulier: Vul het aanvraagformulier voor het Schengenvisum nauwkeurig en volledig in.

2.            Verzamel de benodigde documenten: Paspoort, pasfoto’s, reisroute, verzekering en het bewijs zoals hierboven vermeld.

3.            Plan een afspraak: Boek een afspraak bij de Nederlandse ambassade/consulaat of het visumaanvraagcentrum in het land van verblijf.

4.            Kom naar de afspraak: Kom op tijd voor de afspraak voor de visumaanvraag, met alle vereiste documenten en voldoende geld om de visumleges te betalen.

5.            Wacht op verwerking van de aanvraag: De verwerkingstijd kan variëren, maar duurt meestal ongeveer 15 werkdagen.

Als uw visumaanvraag wordt afgewezen

Wanneer u een afwijzing van uw visumaanvraag ontvangt, kunt u de volgende stappen nemen:

De afwijzingsgronden begrijpen

De afwijzingsbrief gebruikt vaak standaard tekstblokken en noemt niet altijd de specifieke redenen voor de afwijzing. Het is daarom van cruciaal belang om het visumdossier op te vragen bij de ambassade of het consulaat, dat een interne notitie zal bevatten met de individuele redenen voor de afwijzing. Het kan lang duren voor het dossier is ontvangen.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U heeft het recht om binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van de schriftelijke afwijzing, bezwaar te maken tegen de afwijzing. Dit proces stelt u in staat om de afwijzing aan te vechten en aanvullende informatie of documentatie te verstrekken om de zaak te ondersteunen. Het inschakelen van juridische bijstand kan uw kansen op een positieve uitkomst aanzienlijk vergroten.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op