Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Gezinshereniging

Nederlanders of houders van een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel (met uitzondering van studie) kunnen hun buitenlandse partner (gehuwd en ongehuwd) naar Nederland halen.

Minderjarige kinderen met wie de in Nederland wonende ouder gezinsleven heeft onderhouden, kunnen ook naar Nederland komen. Jongvolwassenen (kinderen grofweg tussen 18-25 jaar) kunnen alleen naar Nederland komen als zij altijd tot het gezin hebben behoord van de in Nederland verblijvende ouder. Voorwaarden voor gezinshereniging met kinderen van 18 tot 25 jaar zijn dat zij financieel afhankelijk zijn van de ouder in Nederland en niet in staat om zichzelf te onderhouden, niet getrouwd zijn of een duurzame relatie hebben en zelf geen kinderen hebben.

Ook geadopteerde kinderen kunnen naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging, maar voor hen gelden aparte voorwaarden. Op de pagina Internationale Adoptie leest u hier meer over.

Mvv en verblijfsvergunning

Partners met de nationaliteit van de EU-landen, Zwitserland, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea kunnen zonder visum naar Nederland reizen en een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland indienen. Partners uit andere landen hebben een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Dit visum wordt tegelijkertijd met de verblijfsvergunning aangevraagd.

Als de aanvraag voor gezinshereniging is goedgekeurd, kan de buitenlandse partner het visum ophalen bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst of hoofdverblijf. De verblijfsvergunning kan na aankomst in Nederland bij de IND worden afgehaald. Deze is in het algemeen geldig voor vijf jaar, tenzij het gezinslid in Nederland een verblijfsvergunning voor kortere duur heeft. In dit geval geldt de einddatum van deze verblijfsvergunning ook voor de gezinsleden.

De verblijfsvergunning geeft ook het recht om te werken in Nederland. De buitenlandse partner krijgt in het algemeen dezelfde werkrechten als het gezinslid in Nederland.

Inburgeringsexamen buitenland

Wanneer de buitenlandse partner een mvv nodig heeft en jonger is dan 65 jaar, moet hij/zij eerst een inburgeringsexamen afleggen. Hiervoor is een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving nodig. Het examen bestaat uit drie onderdelen: leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving. Het examen moeten worden afgelegd bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst of hoofdverblijf.

Als het door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is om het examen af te leggen, kan een vrijstelling worden aangevraagd. Zie hier wanneer dit mogelijk is.

Het examen kost €150. De aanvraag voor mvv en verblijfsvergunning moet binnen een jaar na het behalen van het examen worden ingediend.

Inkomenseis

Het gezinslid in Nederland moet zelfstandig en duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het inkomen moet minimaal het wettelijk minimumloon bedragen. Als het gezinslid in Nederland meerdere banen heeft, mogen de lonen bij elkaar worden opgeteld. Het huidige wettelijk minimumloon vindt u hier.

Het inkomen is duurzaam als het arbeidscontract nog minimaal 1 jaar doorloopt op het moment van de aanvraag. Ondernemers of zzp’ers moeten tenminste 1,5 jaar voldoende inkomen uit hun onderneming hebben verworven.

Als een arbeidscontract nog 6 maanden geldig is, dan kan het inkomen toch duurzaam zijn wanneer het inkomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voldoende was. Lees hierover ook ons artikel Nieuwe inkomenstoets bij gezinshereniging. Ook in andere situaties kan aan de inkomenseis worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinslid in Nederland in het levensonderhoud van alle gezinsleden kan voorzien, zonder een beroep op de sociale bijstand te hoeven doen. Een uitkering uit publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering, volstaat dus niet.

Als het gezinslid in Nederland de AOW-leeftijd heeft bereikt, volledig arbeidsongeschikt is of blijvend niet in staat om aan de inkomenseis te voldoen, komt de inkomenseis te vervallen.

Aankomst in Nederland

Ook als de gezinsleden eenmaal in Nederland zijn, gelden bepaalde verplichtingen om de verblijfsvergunning te behouden. Zo moeten zij samenwonen op hetzelfde adres, beschikken over voldoende inkomen en mogen zij geen bijstandsuitkering aanvragen.
Buitenlandse partners moeten in de meeste gevallen in Nederland (verder gaan met) inburgeren. Binnen 3 jaar na aankomst in Nederland moet een aantal examens zijn behaald. Het niet op tijd behalen van de examens, kan reden zijn voor een boete of zelfs voor het intrekken van de verblijfsvergunning.

EU recht

Het EU-recht op gezinshereniging verschilt van het Nederlands recht. Zo geldt er geen inburgeringseis en is de inkomenseis flexibeler. Ook worden ten laste komende ouders tot de gezinsleden gerekend.

Nederlanders zijn ook EU-burgers. Het Europees recht is van toepassing als Nederlanders met hun gezinsleden in een andere EU-lidstaat wonen of kortgeleden in een ander EU-land hebben gewoond en zich nu in Nederland willen vestigen.

Wat als uw relatie eindigt?

Bekijk de onderstaande infographic en ons blog over behoud EU verblijfsrecht voor meer informatie over de consequenties van de beëindiging van uw relatie.

Residence permit based on your relationship

Neem contact op

Neem contact op