Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Looncriteria

Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op het algemeen wettelijk minimumloon. Bovendien zijn er specifieke normbedragen voor kennismigrantenblauwe kaarthouders, pas afgestudeerden en sleutelpersoneel bij concern-overplaatsingen.

Dit zijn de bedragen voor 2024. Het betreft steeds het brutosalaris per maand, exclusief 8% vakantietoeslag.

Werknemers algemeen

De wettelijke minimumloonbedragen worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. Op 1 januari 2024 geldt:

 • Werknemers vanaf 21 jaar, per uur exclusief vakantietoeslag: €13,27
Kennismigranten

Voor kennismigranten geldt een hoger minimum inkomen dan het algemene wettelijk minimumloon. Wetenschappelijke onderzoekers en artsen in opleiding tot specialist kunnen als kennismigrant in dienst treden, maar hoeven niet aan dit looncriterium te voldoen. Voor hen geldt het algemene minimumloon.

Het normbedrag voor kennismigranten wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

 • Kennismigranten vanaf 30 jaar
  Normbedrag per maand exclusief vakantietoeslag €5.331 (was €5.008)
 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar
  Normbedrag per maand exclusief vakantietoeslag €3.909 (was €3.672)
Blauwekaarthouders

Voor Blauwekaarthouders geldt een hoger minimum inkomen dan het het algemene wettelijk minimumloon en het normbedrag voor kennismigranten.

Het normbedrag voor Blauwekaarthouders wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

 • Blauwekaarthouders
  Normbedrag per maand exclusief vakantietoeslag €6.245 (was €5.867)
Pas afgestudeerden

Migranten die in Nederland of aan een topuniversiteit in het buitenland zijn afgestudeerd, kunnen in de 3 jaar na afstuderen gebruik maken van een zoekjaar.  Als zij binnen dit zoekjaar als kennismigrant in dienst treden, geldt ongeacht hun leeftijd een lager normbedrag. Dit normbedrag blijft gelden, ook als zij van werkgever veranderen of 30 jaar worden.

Het normbedrag voor pas afgestudeerden wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

 • Pas afgestudeerden
  Normbedrag per maand exclusief vakantietoeslag €2.801 (was €2.631)
Sleutelpersoneel

Sleutelpersoneel zijn leidinggevenden of specialisten bij een internationaal concern. Buitenlandse lonen van sleutelpersoneel in Nederland vallen onder de ICT-richtlijn van de EU. De IND en het UWV toetsen of deze lonen marktconform zijn, dat wil zeggen gelet op leeftijd en functie gebruikelijk zijn in de betreffende Nederlandse bedrijfstak. Hiervoor gebruiken zij de loondrempels van de kennismigrantenregeling.

Wanneer personeel wordt overgeplaatst naar Nederland en loon ontvangt van hun tijdelijke Nederlandse werkgever, komen zij in aanmerking voor een vergunning als kennismigrant of een vergunning voor concernarbeid buiten het bereik van de ICT-richtlijn. Ook in het laatste geval is het normbedrag voor kennismigranten van toepassing.

Het normbedrag voor sleutelpersoneel wordt jaarlijks aangepast, op 1 januari.

 • Sleutelpersoneel
  Normbedrag per maand exclusief vakantietoeslag €5.331 (was €5.008)