Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Verblijf als chiropractor

Het beroep van chiropractor is in Nederland relatief nieuw. Het is op het moment niet eens mogelijk een opleiding tot chiropractor te volgen in Nederland. In landen als Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië is de opleiding wel erkend.

Chiropractiepraktijken hebben dan ook vaak medewerkers van buiten de Europese Unie in dienst. De opties die er zijn om dat te regelen en de voor- en nadelen ervan, bespreek ik hierna.

Kennismigrantenregeling

De meest voor de hand liggende optie is de kennismigrantenregeling, die het mogelijk maakt om hoogopgeleid personeel vrij soepel naar Nederland te halen. Om aan deze regeling deel te nemen, moet de praktijk eerst het erkend referentschap verkrijgen/ erkend referent zijn. Dat is een speciale status waardoor de praktijk minder bewijsstukken hoeft over te leggen bij het indienen van een verblijfsvergunningsaanvraag, en de afhandeling door de IND is sneller: binnen 2 à 3 weken.

Een tweede voorwaarde is dat het salaris dat de chiropractor aan de geldende leeftijdsafhankelijke loonnormen voldoet. Daarbij is van belang dat dit in overeenstemming met de Nederlandse markt voor chiropractors is. In het kader van deze marktconformiteit kan de IND onderzoek doen naar opleiding en ervaring, van de kandidaat maar ook naar het salaris van andere in de praktijk werkzame chiropractors.

Europese Blauwe Kaart

Wie het erkend referentschap niet kan of wil aanvragen, kan ook kijken naar een Europese Blauwe Kaart. Deze vergunning ziet ook op hoogopgeleiden, al zijn de voorwaarden iets anders.

Zo ligt de salariseis flink hoger en is deze niet leeftijdsafhankelijk. Ook moet bij een aanvraag worden aangetoond dat de chiropractor ten minste drie jaar met Nederland vergelijkbaar hoger onderwijs heeft gevolgd. Dat kan door middel van een diplomawaardering, afgegeven door IDW. Ondanks het feit dat Nederland geen opleiding tot chiropractor kent, worden chiropractiediploma’s van buitenlandse universiteiten wel erkend als equivalent met een Nederlands diploma in het hoger onderwijs.

Een voordeel van de Europese Blauwe Kaart is de dat chiropractiepraktijk niet het erkend referentschap hoeft te hebben. Daardoor duurt de behandeling van de aanvraag wel iets langer (90 dagen) dan via de kennismigrantenregeling. De marktconformiteit van het salaris wordt niet onderzocht.

Verblijf als zelfstandige

De chiropractor kan tot slot ook een verblijfsvergunning aanvragen als zelfstandig ondernemer, en met die vergunning bijvoorbeeld binnen een bestaande praktijk werkzaamheden verrichten.

Deze optie komt er kortweg op neer dat de chiropractor zelf een onderneming start en rekeningen stuurt voor zijn werkzaamheden aan de praktijk of aan de individuele patiënten.

Een voordeel kan zijn dat het voor sommige nationaliteiten een stuk makkelijker is een verblijfsvergunning als zelfstandige aan te vragen. Komt een chiropractor bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, dan kan hij of zij een beroep doen op het Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag. Ook Boliviaanse, Japanse en Turkse staatsburgers hebben op verdragen gebaseerde voordelen. Voor andere nationaliteiten geldt een puntensysteem.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van Houwelingen. 

Neem contact op

Neem contact op