Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Europese Blauwe Kaart

De EU Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs– en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Unie (derdelanders).

De vergunning komt voort uit een EU Richtlijn (Richtlijn 2009/50/EG) en bestaat naast het nationale programma voor kennismigranten. Op 21 oktober 2021 is een nieuwe EU Richtlijn aangenomen (Richtlijn (EU) 2021/1883). De volledige implementatie van de nieuwe EU Richtlijn is vertraagd en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gebeuren. In afwachting van de volledige implementatie van de nieuwe EU Richtlijn is een deel van de nieuwe regels voor de Europese Blauwe Kaart per 18 november 2023 ingegaan. De betreffende aanvraagformulieren zijn hierop aangepast. In dit nieuwsbericht worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Voorwaarden

Wanneer een hooggekwalificeerde expat met een niet-EU-nationaliteit een baan vindt bij een Nederlandse werkgever, kan een Blauwe Kaart een geschikte vergunning zijn.

De werkgever hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND.

Dit zijn de 3 belangrijkste voorwaarden
  • de werknemer verdient minimaal de loondrempel van de Blauwe Kaart per maand, exclusief 8% vakantiegeld. De normbedragen worden ieder jaar op 1 januari herzien.
  • het arbeidscontract duurt 6 maanden of langer.
  • de werknemer heeft minimaal een 3-jarige bacheloropleiding afgerond in het hoger onderwijs (hbo). Een buitenlands diploma moet worden gewaardeerd door het EP-Nuffic. Een diploma is niet vereist als de werknemer een ICT-manager of -specialist is met ten minste 3 jaar relevante beroepservaring in de 7 jaar direct voorafgaand aan de aanvraag.

Langetermijnmobiliteit

Na 12 maanden werken in een EU-lidstaat mag de houder van een Blauwe Kaart in een andere lidstaat gaan werken, mits aan de voorwaarden in die lidstaat wordt voldaan.

Iedere lidstaat heeft zijn eigen voorwaarden voor het verlenen van een Blauwe Kaart. Zo geldt in iedere lidstaat een ander drempelloon, gebaseerd op tenminste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris.

De expat moet in de lidstaat van volgende bestemming opnieuw een verblijfsvergunning aanvragen, maar visumplichtige vreemdelingen hoeven niet opnieuw een voorlopige verblijfsvergunning (mvv) aan te vragen. De lidstaat van volgende bestemming beoordeelt of aan alle voorwaarden voor de Blauwe Kaart wordt voldaan.

Mobiliteit in deze zin is alleen mogelijk van en naar lidstaten die de Blauwe Kaart richtlijn toepassen. Dit is niet het geval in Ierland en Denemarken.

Geldigheidsduur

De Blauwe Kaart is geldig voor de duur van de arbeidsovereenkomst plus 3 maanden en kan voor maximaal voor 4 jaar worden afgegeven. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

De Blauwekaarthouder mag alleen werken voor de werkgever waarbij de vergunning is aangevraagd. 

Echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen krijgen een verblijfsvergunning om bij de Blauwe kaarthouder te wonen met vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Blauwe Kaart of kennismigrantenregeling?

Zowel de Blauwe Kaart als de kennismigrantenregeling faciliteren arbeidsmigratie van hoogopgeleide expats. Er zijn een paar essentiële verschillen:

  • De salarisdrempel voor een Blauwe Kaart is substantieel hoger dan die van de kennismigrantenvergunning. Zie hier een actueel overzicht van bedragen.
  • Voor een Blauwe Kaart gelden in beginsel diploma-eisen, voor een kennismigrantenvergunning niet.
  • Om een kennismigrantenvergunning aan te vragen moet de werkgever erkend zijn als referent bij de IND; dit is niet het geval bij een aanvraag voor een Blauwe Kaart.
  • Een Blauwe Kaarthouder kan makkelijker aan het werk in een andere lidstaat.
  • Kennismigranten hebben bij werkloosheid recht op een zoekperiode van maximaal 3 maanden, ongeacht of het dienstverband door de werkgever of werknemer is beëindigd. Houders van een Europese Blauwe Kaart hebben bij werkloosheid recht op een zoekperiode van maximaal 6 maanden.

De Blauwe Kaart wordt weinig aangevraagd in Nederland en andere EU-lidstaten. De strenge voorwaarden, waaronder diploma-eisen en een hoge salarisdrempel, zijn voor werkgevers niet aantrekkelijk. In Nederland maken werkgevers meestal gebruik van de kennismigrantenregeling.

Voor meer informatie over de Blauwe Kaart kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Neem contact op