Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
looncriteria

Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op het algemeen wettelijk minimumloon. Bovendien zijn er specifieke loondrempels voor kennismigranten, blauwe kaarthouders, pas afgestudeerden en sleutelpersoneel bij concern-overplaatsingen.

Dit zijn de bedragen per 1 juli 2019. Het betreft steeds het brutosalaris per maand, exclusief 8% vakantietoeslag.

Per 1 juli 2019 is de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar. 21-jarigen hebben nu recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Werknemers algemeen
De wettelijke minimumloonbedragen worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast.

 • Werknemers vanaf 21 jaar, per maand exclusief vakantietoeslag:  €1.635,60

Kennismigranten
Voor kennismigranten geldt een hoger minimum inkomen dan het algemene wettelijk minimumloon. Wetenschappelijke onderzoekers en artsen in opleiding tot specialist kunnen als kennismigrant in dienst treden, maar hoeven niet aan dit looncriterium te voldoen. Voor hen geldt het algemene minimumloon.

Het minimumloon voor kennismigranten wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. 

 • Kennismigranten vanaf 30 jaar 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €4.500
 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €3.299

Blauwekaarthouders
Voor Blauwe kaarthouders geldt een hoger minimum inkomen dan het het algemene wettelijk minimumloon en het minimumloon voor kennismigranten.

Het minimumloon voor Blauwekaarthouders wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. 

 • Blauwekaarthouders 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €5.272

Pas afgestudeerden
Migranten die in Nederland of aan een topuniversiteit in het buitenland zijn afgestudeerd, kunnen in de 3 jaar na afstuderen gebruik maken van een zoekjaar.  Als zij binnen dit zoekjaar als kennismigrant in dienst treden, geldt ongeacht hun leeftijd een lager minimumloon. Dit minimum loon blijft gelden, ook als zij van werkgever veranderen of 30 jaar worden.

Het minimumloon voor pas afgestudeerden wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

 • Pas afgestudeerden 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €2.364

Sleutelpersoneel
Sleutelpersoneel zijn leidinggevenden of specialisten bij een internationaal concern. Buitenlandse lonen van sleutelpersoneel in Nederland vallen onder de ICT-richtlijn van de EU. De IND en het UWV toetsen of deze lonen marktconform zijn, dat wil zeggen gelet op leeftijd en functie gebruikelijk zijn in de betreffende Nederlandse bedrijfstak. Hiervoor gebruiken zij de loondrempels van de kennismigrantenregeling.

Wanneer personeel wordt overgeplaatst naar Nederland en loon ontvangt van hun tijdelijke Nederlandse werkgever, komen zij in aanmerking voor een vergunning als kennismigrant of een vergunning voor concernarbeid buiten het bereik van de ICT-richtlijn. Ook in het laatste geval is het minimumloon voor kennismigranten van toepassing. 

Het minimumloon voor sleutelpersoneel wordt jaarlijks aangepast, op 1 januari.

 • Sleutelpersoneel 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €4.500