Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Grensoverschrijdende dienstverlening

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk in Nederland laten werken zonder hiervoor eerst een werkvergunning aan te vragen. Dit wordt grensoverschrijdende dienstverlening genoemd. 

Het antwoord op de volgende twee vragen is van belang om vast te stellen welke handelwijze het beste is:

  • Mag de niet-Europese werknemer in Nederland werken zonder werkvergunning? 
  • Moet de detachering voor zowel een EU als een niet-EU werknemer aan de instanties worden gemeld?

Bij grensoverschrijdende dienstverlening zijn 3 partijen betrokken: een werkgever in een andere EU-lidstaat (1) laat tijdelijk een niet-Europese werknemer (2) arbeid verrichten voor een werkgever in Nederland (3). 

Deze vorm van dienstverlening wordt ook wel detachering genoemd. Detachering binnen de EU is geregeld in de Detacheringsrichtlijn.

Lees hier meer over detachering in de EU.

Werknemers moeten legaal wonen en werken in het land waar hun buitenlandse werkgever is gevestigd. De werkgever die werknemers uitleent moet hier bedrijfsmatig actief zijn. Deze regels moeten voorkomen dat een postbusbedrijf werknemers kan detacheren.

Voorwaarden

De werkzaamheden die in Nederland worden verricht moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden gemeld. Dit heet de notificatieplicht. Voor de notificatie kan een formulier van het UWV worden gebruikt. Let op: vanaf 1 februari 2020 zal een nieuw web portaal van de overheid beschikbaar zijn voor online notificaties.

De volgende zaken moeten worden aangetoond:

  • Verblijf van de vreemdeling in het land waar de buitenlandse werkgever is gevestigd;
  • Arbeid in het land waar de buitenlandse werkgever is gevestigd;
  • Sociale verzekering in het land waar de buitenlandse werkgever is gevestigd. De dienstverlening mag niet langer duren dan het verzekeringsbewijs geldig is.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende voorwaarden:

  • Een gedetacheerde vreemdeling mag niet door een andere vreemdeling worden vervangen als dit de totale duur van de overeengekomen dienstverlening overschrijdt.
  • De arbeid in Nederland moet gelijksoortig zijn aan de arbeid die de vreemdeling heeft verricht in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.
  • De werkgever die de vreemdeling detacheert moet substantiële activiteiten uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd. De Inspectie SZW controleert en beoordeelt de onderneming in de andere lidstaat op zaken als locatie, betalingsverkeer, omzet en aard van de bedrijfsmatige activiteit.

Achtergrond

De vrijstelling van een werkvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlening is vastgesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Essent, 2014. Deze zaak werd door Ted Badoux van Everaert Advocaten behandeld. De uitspraak van het Hof haalde de landelijke pers.

Hoe Nederland de vrijstelling toepast, is nu vastgelegd in het Vreemdelingenbesluit en in het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Voor meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Neem contact op