Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Regeling Aziatische Horeca vervalt per 1 januari 2022

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de speciale regeling voor tewerkstelling van koks in de Aziatische horeca (paragraaf 19a RuWav 2014) te laten vervallen.

De aanleiding voor de regeling was een structureel tekort aan gekwalificeerde koks in de Aziatische horeca.

Koks met een nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland kunnen op grond van deze regeling een tewerkstellingsvergunning of GVVA krijgen voor het werken in specialistische restaurants, zonder toets aan prioriteitgenietend aanbod. De regeling stelt eisen aan de kwalificaties van de kok en de mate van specialisatie van het restaurant.

Naar aanleiding van artikelen in de landelijke pers en signalen van de Nederlandse vertegenwoordigingen en Immigration Liaison Officers in China over oneigenlijk gebruik van de regeling, heeft het kabinet besloten om de speciale regeling op te heffen.

De inwerkingtreding van het besluit tot het laten vervallen van de regeling is 1 januari 2022.

Van 1 januari tot 1 februari 2022 geldt een overgangsperiode, waarin de werkgever nog niet hoeft te voldoen aan de wervingsinspanningsplicht. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de werkgever moet kunnen aangeven waarom een gekwalificeerde Aziatische kok nodig is en dit moet, indien het UWV daar om vraagt, kunnen worden onderbouwd met documenten. Ook moet de vacature vijf weken voorafgaand aan de aanvraag zijn gemeld bij het UWV, in plaats van de verkorte vacaturemeldingstermijn van drie weken.

Vanaf 1 februari 2022 worden aanvragen voor een twv of GVVA volledig op grond van de algemene regels voor tewerkstelling van derdelanders getoetst. Dat betekent dat de werkgever moet aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft gepleegd om de arbeidsplaats door niet-vergunningplichtige werknemers –prioriteitgenietend aanbod – te laten vervullen. De werkgever moet gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan het indienen van een aanvraag wervingsinspanningen verrichten en ten minste vijf weken voorafgaand aan de aanvraag een vacaturemelding doen bij het UWV.

Bij aanvragen voor verlenging voor vreemdelingen die reeds in het bezit zijn van een vergunning op grond van de regeling voor Aziatische horeca blijft het mogelijk om een beroep te doen op die regeling. Het is wel van belang om de verlengingsaanvraag tijdig in te dienen.

Of er in de toekomst een vervangende regeling zal worden geïntroduceerd, is op dit moment niet bekend. De minister wil dit wel onderzoeken, omdat het tekort aan gekwalificeerde koks in de Aziatische horeca nog steeds niet is opgelost.

Indien u nog een beroep wilt doen op de regeling voor Aziatische horeca, kunt u per e-mail contact opnemen met Lotte van Diepen of Adam Diels. Doe dit zo snel mogelijk omdat de aanvraag goed moet worden voorbereid en onderbouwd. Bovendien moet iedere aanvraag voorafgegaan worden door een vacaturemelding.

Aanmelding nieuwsbrief