Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
concernoverplaatsing
nieuws

Internationale concerns met vestigingen in de EU waaronder Nederland kunnen personeel overplaatsen naar het Nederlandse bedrijf.

Per 29 november 2016 implementeert Nederland Richtlijn 2014/66 met betrekking tot de intra-company transfer (ICT) van niet-EU werknemers (derdelanders) naar concernvestigingen in lidstaten die de richtlijn hebben geïmplementeerd.

Met die richtlijn erbij heeft Nederland 3 programma’s voor het overplaatsen van concernmedewerkers:

 • het EU ICT-programma
 • de nationale kennismigrantenregeling
 • het nationale ICT-programma

Het EU ICT-programma

De ICT-richtlijn harmoniseert de regelgeving van EU-lidstaten voor het overplaatsen van concernmedewerkers en faciliteert de mobiliteit van concernmedewerkers in de EU.

Implementatie van de richtlijn in 24 lidstaten van de Europese Unie waaronder Nederland (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee) leidt tot:

 • een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning voor concernmedewerkers, de ICT-vergunning
 • mobiliteit; wanneer een werknemer een ICT-vergunning heeft in een lidstaat kan hij op relatief makkelijke wijze worden overgeplaatst naar een concern in een andere lidstaat
 • EU-regelgeving die voorrang heeft op de nationale regelgeving
 • meer toelatingsvoorwaarden dan in de Nederlandse kennismigrantenregeling en de gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid

Welke werknemers vallen onder de Richtlijn?

De IND past de richtlijn toe op concernmedewerkers die:

 • geen EU-nationaliteit hebben (derdelanders)
 • op het moment van de aanvraag en gedurende de overplaatsing een arbeidsovereenkomst hebben met een concernonderdeel buiten de EU
 • als werknemer worden overgeplaatst naar een concernonderdeel binnen de EU
 • leidinggevende, specialist of trainee zijn zoals in de richtlijn is beschreven

De vergunning

De EU ICT-vergunning is een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning. Arbeid is toegestaan binnen het kader van de overplaatsing; voor andere arbeid moet een werkvergunning worden aangevraagd.

De vergunning voor leidinggevenden en specialisten kan voor maximaal 3 jaar worden afgegeven. De maximumduur van een vergunning voor een ICT-trainee is 1 jaar. Na verloop van de maximumduur geldt voor leidinggevenden, specialisten en trainees een wachtperiode van 6 maanden voordat een nieuwe ICT-vergunning kan worden aangevraagd voor een overplaatsing naar Nederland.

Gezinsleden kunnen meereizen. Meereizende kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn op het moment van de aanvraag. Gezinsleden vrij op de arbeidsmarkt en mogen ook als zelfstandige werken.

Mobiliteit

Werknemers met een ICT-verblijfsvergunning kunnen mobiliteit aanvragen: overplaatsing naar elke andere lidstaat dan de lidstaat die de vergunning heeft afgegeven. Dit kan voor korte en voor lange duur zolang de ICT-verblijfsvergunning geldig is.

Blijkt uit de aanvraag dat Nederland de lidstaat van het langste verblijf wordt, dan vindt wel de volledige ICT-toets plaats.

 

De aanvraag

De aanvraag wordt ingediend bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Hierop volgt een beslistermijn van 90 dagen.

De legeskosten van de aanvraag zijn gelijk aan de kosten van een kennismigrantenaanvraag. 

De nationale ICT-programma’s

Toen het EU ICT-programma werd gepubliceerd, liet de Nederlandse regering weten dat de huidige nationale ICT-programma’s, de Nederlandse kennismigrantenregeling en de gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid blijven bestaan. Voor transfers die niet binnen de reikwijdte van de Richtlijn vallen, kunnen de bestaande Nederlandse programma’s worden gebruikt. 

Voor meer informatie over intra-corporate transfers (ICT) kunt u contact opnemen met Marcel Reurs of Bram van Melle