Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Werken in Nederland voor een NGO

Door Sofia Helbing

Valentina heeft de Moldavische nationaliteit en is in Moldavië bezig met het afronden van haar studie internationale betrekkingen. Naast haar studie is ze werkzaam voor een NGO in Moldavië. Na haar afstuderen zou ze graag voor een internationale NGO gaan werken. Om zich te kunnen oriënteren neemt ze contact op met verschillende NGO’s in Europese landen. Ze komt in contact met een internationale NGO die ook in Nederland is gevestigd. De NGO zou haar graag in dienst nemen in Nederland, nu Valentina al ervaring heeft in een soortgelijke NGO in Moldavië en ze haar expertise goed kunnen gebruiken in Nederland. Valentina weet dat ze vanwege haar Moldavische nationaliteit een verblijfsvergunning nodig heeft om te kunnen werken en verblijven in Nederland. Ze neemt contact op met een Nederlandse migratierechtadvocaat.

De advocaat vertelt haar dat er een mogelijkheid is om een verblijfsvergunning te verkrijgen in Nederland als sleutelpersoneel van een non-profit organisatie of andere non-gouvernementele organisatie (NGO). ‘’Sleutelpersoneel’’ betekent dat het moet gaan om leidinggevenden of specialisten.

De NGO kan een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning voor Valentina, als sleutelpersoneel van de NGO. In de aanvraag moet worden aangetoond dat de NGO internationaal georiënteerd is, met meer dan 50 fulltime medewerkers wereldwijd. Daarnaast moet de NGO aantonen dat Valentina in haar leidinggevende of specialistische functie van direct belang is voor de NGO vanwege de internationale activiteiten van de organisatie. De functie van Valentina moet ten minste op HBO-niveau zijn, met een marktconform salaris. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden niet beneden het niveau liggen dat wettelijk is vereist of in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is. Indien het salaris in lijn is met de geldende CAO, zal het in principe als marktconform worden beschouwd. De advocaat vertelt haar dat ook aansluiting kan worden gezocht bij de salarisnormen voor kennismigranten.

Valentina heeft inmiddels haar universitaire diploma behaald. De NGO in Nederland heeft haar een leidinggevende functie aangeboden met een arbeidscontract voor twee jaar. Ook aan de andere voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning als sleutelpersoneel voor een NGO wordt voldaan. Namens Valentina dient de NGO de aanvraag in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De beslistermijn van de IND is 90 dagen. Vanwege de Moldavische nationaliteit van Valentina moet zij de aanvraagprocedure in Moldavië afwachten. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet zij een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) ophalen bij de Nederlandse ambassade in Boekarest, in Roemenië. Daarna kan Valentina naar Nederland reizen en de verblijfsvergunning ophalen.

Voor meer informatie over de verblijfsvergunning voor sleutelpersoneel van een NGO, kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelding nieuwsbrief