Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Twijfel over identiteit in de naturalisatieprocedure

Door Elles Besselsen en Danielle Snaathorst

Victor is afkomstig uit Togo. Hij kwam ruim twintig jaar geleden als alleenstaande minderjarige naar Nederland en diende een asielaanvraag in. Omdat Victor geen papieren had en de IND twijfelde over zijn gestelde minderjarigheid, vond een leeftijdsonderzoek plaats. In een leeftijdsonderzoek wordt op basis van röntgenfoto’s van de groeischijven in het hand/polsgebied en van de sleutelbeenderen een schatting gemaakt van de leeftijd. Volgens dit onderzoek zou Victor minstens 19 jaar in plaats van 17 jaar oud zijn. Zijn asielaanvraag werd zodoende afgewezen. Uiteindelijk kreeg Victor in 2007 een verblijfsvergunning op grond van de Regeling ter Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (Ranov). 

Victor ging ervan uit dat hij na vijf jaar kon naturaliseren, maar in 2009 werden de voorwaarden in de naturalisatieprocedure aangescherpt en moest hij een geldig paspoort en geboorteakte laten zien om Nederlander te worden. Victor is meerdere keren naar Togo gereisd en heeft geprobeerd deze documenten te verkrijgen. Aan hem zijn Togolese nationaliteitsverklaringen en identiteitskaarten afgegeven. Ook is hij in het bezit gesteld van een uittreksel uit het Togolese geboorteregister dat vervolgens is gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade. Deze documenten bevestigden de leeftijd die Victor had opgegeven bij zijn asielaanvraag.

Veel Ranov-vergunninghouders ervaren – net als Victor – structureel problemen bij het verkrijgen van een paspoort en/of geboorteakte en een beroep op bewijsnood slaagde zelden. In 2021 hadden ruim 10.000 Ranov-vergunninghouders daarom nog steeds geen Nederlands paspoort. Naar aanleiding van diverse onderzoeken, moties en oproepen in de media werden Ranov-vergunninghouders uiteindelijk per 1 november 2021 vrijgesteld van het overleggen van een geboorteakte en paspoort in de naturalisatieprocedure. Dit leek fantastisch nieuws voor Victor.

Victors naturalisatieverzoek werd echter afgewezen vanwege twijfels over zijn identiteit en nationaliteit. Hoewel de geboorteakte en identiteitskaarten van Victor echt zijn bevonden, concludeerde de IND dat deze documenten onjuiste gegevens bevatten. Volgens de IND klopte zijn leeftijd op deze documenten niet, aangezien uit leeftijdsonderzoek zou volgen dat Victor twee jaar ouder was. Hoewel Victor al twintig jaar als inwoner van Nederland staat ingeschreven met dezelfde persoonsgegevens, werkt, belasting betaalt, getrouwd is en vader is geworden met dezelfde persoonsgegevens, bleek de twijfel over zijn identiteit nog altijd te bestaan.

Tegen de beschikking van de IND is bezwaar gemaakt. In het kader van die procedure zijn de röntgenfoto’s van het leeftijdsonderzoek uit 2000 opnieuw beoordeeld. De radiologen concludeerden dat het sleutelbeen van Victor in 2000 toch niet volledig volgroeid was en dat zijn gestelde leeftijd wel degelijk zou kunnen kloppen. Hiermee is de twijfel over zijn identiteit definitief komen te vervallen.

Victor heeft onlangs de naturalisatieceremonie bijgewoond. Hij is Nederlander. Na meer dan twintig jaar verblijf in Nederland voelt hij zich eindelijk een volwaardig lid van de Nederlandse samenleving.

Bent u niet in het bezit van een geboorteakte en/of paspoort en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om Nederlander te worden? Of heeft u andere vragen over naturalisatie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelding nieuwsbrief