Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Verlengingsaanvraag te laat ingediend. Wat nu?

Per 1 juli 2022 geldt nieuw beleid van de IND voor te laat ingediende aanvragen om verlenging van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd. Wat dit beleid inhoudt wordt beschreven aan de hand van het volgende voorbeeld.

Juliana is afkomstig uit Brazilië. Sinds 1 augustus 2017 heeft zij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in Nederland voor verblijf bij haar partner. Haar verblijfsvergunning is geldig tot 1 augustus 2022. Omdat Juliana nog altijd voldoet aan de voorwaarden van haar verblijfsvergunning kan deze worden verlengd met 5 jaar. Juliana moet hiervoor een verlengingsaanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Juliana is echter zeer gefocust op het afronden van haar inburgeringsexamens. Na ontvangst van haar inburgeringsdiploma, voldoet Juliana namelijk aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Het aanvragen van een vergunning tot permanent verblijf past bij de plannen van Juliana. Zij wil zich langdurig vestigen in Nederland en ze overweegt om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen zodra ze daarvoor in aanmerking komt.  

Door alle examenstress vergeet Juliana om voor 1 augustus 2022 haar verlengingsaanvraag in te dienen. Ze doet dit pas op 7 augustus 2022. Hierdoor zit er een gat van 6 dagen tussen de afloop van haar vorige verblijfsvergunning en de ingangsdatum van haar nieuwe verblijfsvergunning. Artikel 26 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een verblijfsvergunning niet eerder ingaat dan de datum van aanvraag om verlenging, tenzij het te laat indienen van een aanvraag niet aan de vreemdeling kan worden toegerekend.

Onder het oude beleid zou de IND de aanvraag van Juliana om verlenging van haar verblijfsvergunning wel inwilligen, maar pas vanaf 7 augustus 2022, de datum van aanvraag. Dat zij gladweg vergeten is haar verblijfsvergunning op tijd te verlengen, kan haar gewoon worden toegerekend. Dat heeft tot gevolg dat een verblijfsgat ontstaat waardoor de termijn van 5 jaar waarna Juliana in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, opnieuw start. Ook komt Juliana’s plan om Nederlander te worden in gevaar omdat zij niet onafgebroken 5 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voordat zij haar verzoek om Nederlanderschap indient. Er zit nu een gat van 6 dagen waarin zij geen verblijfsvergunning had. De gevolgen van het verblijfsgat zijn dus groot.

Op grond van het nieuwe IND-beleid wordt het risico op het ontstaan van een verblijfsgat verkleind. Het nieuwe beleid bepaalt dat een verblijfsvergunning aansluitend aan een afgelopen verblijfsvergunning wordt verlengd als de verlengingsaanvraag uiterlijk binnen vier weken na afloop van de verblijfsvergunning is ingediend. Daarbij moet, binnen deze termijn, worden aangetoond dat Juliana voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van haar verblijfsvergunning. Omdat duidelijk is dat Juliana nog altijd aan de voorwaarden van haar partnervergunning voldoet en haar verlengingsaanvraag slechts 6 dagen na afloop van haar vergunning is ingediend, zal de IND onder het nieuwe beleid de verblijfsvergunning van Juliana verlengen met ingang van 1 augustus 2022. Een verblijfsgat wordt op die manier voorkomen en de aanvraag voor permanent verblijf of Nederlanderschap loopt geen gevaar.

Wat nu als Juliana in het verleden een verblijfsgat van 6 dagen heeft opgelopen onder het oude beleid, maar dit volgens het nieuwe beleid helemaal niet tot een verblijfsgat had moeten leiden? Het is nog onduidelijk hoe de IND met die situaties omgaat en of er op basis van dit nieuwe beleid een mogelijkheid bestaat om die verblijfsgaten alsnog te dichten.

Heeft u in het verleden een verblijfsgat opgelopen van minder dan 4 weken en meent u dat onder het nieuwe beleid geen verblijfsgat zou zijn ontstaan? Neem dan contact op met Nikki Vreede of Muhyadin Mohamud voor advies.

Aanmelding nieuwsbrief