Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Uitspraak Raad van State: niet naturaliseren met Chavez vergunning

Ruim een jaar geleden oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat naturalisatie op grond van een Chavez-Vilchez verblijfsvergunning niet mogelijk is omdat het verblijfsrecht naar zijn aard tijdelijk zou zijn. Everaert Advocaten ging in hoger beroep.

De Raad van State (RvS) oordeelde op 28 april 2021 dat het Chavez-Vilchez verblijfsrecht inderdaad als tijdelijk kan worden beschouwd en dat daarom bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in de zin van de Rijkswet voor het Nederlanderschap. Houders van een Chavez-Vilchez verblijfsvergunning voldoen daarom niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Volgens de RvS volgt de tijdelijke aard van het Chavez verblijfsrecht uit het feit dat het is afgeleid van de Europese rechten van het minderjarige Nederlandse kind. Het verblijfsrecht is dus niet zelfstandig. Het Chavez verblijfsrecht houdt bovendien op te bestaan zodra het kind 18 jaar wordt, of zodra het niet langer afhankelijk is van de zorg van de ouder.

De RvS beweert verder dat er geen sprake is van willekeur en discriminatie ten opzichte van ouders van kinderen met een niet-Europese nationaliteit omdat het Chavez-Vilchez verblijfsrecht geen zelfstandig verblijfsrecht is, maar een afgeleid en tijdelijk recht. Het verblijfsrecht op grond van art. 8 EVRM is daarentegen een zelfstandig verblijfsrecht en is gebaseerd op het recht op bescherming van het familie- en privéleven van de ouders zelf.

De RvS gaat in de uitspraak niet in op de vergelijking met het van artikel 21 VWEU afgeleide verblijfsrecht van familieleden van Europese burgers.

Ook vindt de RvS het niet nodig om de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie EU af te wachten. Volgens de RvS is de vraag of het Chavez-Vilchez verblijfsrecht tijdelijk van aard is in de zin van de Richtlijn langdurig ingezetenen niet relevant voor de beoordeling of bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Volgens de RvS zijn de verblijfsrechtelijke procedure en de naturalisatieprocedure gescheiden procedures.

Dit betekent dat houders van een Chavez-Vilchez verblijfsvergunning hun verblijfsvergunning eerst moeten wijzigen naar een niet-tijdelijk verblijfsdoel, voordat zij in aanmerking kunnen komen voor naturalisatie.

Met vragen over het wijzigen van uw verblijfsvergunning, naturalisatie of permanent verblijf, kunt u contact opnemen met Elles Besselsen.

Aanmelding nieuwsbrief