Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Wijziging administratieplicht voor kennismigranten met verlaagd looncriterium

Als erkend referent is de werkgever van een kennismigrant op grond van de referentplichten gehouden om te voldoen aan de administratieplicht. Deze plicht houdt in dat erkend referenten de bewijsmiddelen waaruit volgt dat de vreemdeling aan de voorwaarden voor de gevraagde verblijfsvergunning voldoet, in hun administratie bewaren. Als niet aan deze plicht wordt voldaan, kan dat op grond van de Vreemdelingenwet worden beboet. In het ergste geval kan de erkenning als referent door de IND worden geschorst of zelfs worden ingetrokken.

Per 1 april 2024 wordt de administratieplicht van erkend referenten voor werknemers die vallen onder het verlaagde looncriterium (in 2024: €2.801,- bruto per maand) uitgebreid. Het verlaagde looncriterium is van toepassing op kennismigranten die 1) een vergunning als kennismigrant aanvragen, aansluitend op een zoekjaarvergunning voor hoogopgeleiden, of 2) een dergelijke vergunning minder dan drie jaar geleden hebben gehad, of 3) minder dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd.

Op dit moment bestaat de administratieplicht voor kennismigranten die vallen onder het verlaagde looncriterium uit het administreren van de loonspecificaties en een kopie van het diploma van de vreemdeling. Hier komen per 1 april 2024 de volgende stukken bij:

 • Een kopie van het getuigschrift of een verklaring van de onderwijsinstelling op welke datum aan alle voorwaarden is voldaan voor verkrijging van een diploma of getuigschrift;

 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de vreemdeling het vereiste minimale kennisniveau van de Engelse of Nederlandse taal bezit;
  Dit bewijs wordt geleverd door middel van een van de volgende documenten:
  • een testrapport van het International English Language Testing System, met een minimale score van 6.0; of
  • een testrapport van een andere Engelse taaltest, zoals opgenomen in de Gedragscode internationale student hoger onderwijs, met een vergelijkbare minimale score; of
  • een diploma, certificaat of ander document waarmee een vrijstelling voor inburgering verkregen wordt; of
  • een bewijsstuk waaruit blijkt dat de vreemdeling zijn masteropleiding, postdoctorale opleiding of promotietraject heeft genoten in het Engels of het Nederlands.

 • (Als de vreemdeling buiten Nederland afgestudeerd is:) Bewijs dat de vreemdeling de master-, postdoctorale opleiding of het promotietraject heeft afgerond aan een buitenlandse onderwijsinstelling, horend tot de top-200-onderwijsinstellingen;
  Dit bewijs wordt geleverd door van twee van de drie onderstaande ranglijsten een afschrift te bewaren zoals deze ten tijde van afstuderen/promoveren van de vreemdeling geldig waren.
 • (Als de vreemdeling buiten Nederland afgestudeerd is:) Een schriftelijke Internationale Diplomawaardering (IDW) van het diploma behaald aan een buitenlandse top-200-onderwijsinstelling, uitgevoerd door Nuffic en SBB. Dit dient als bewijs van de authenticiteit van het diploma of getuigschrift en de vaststelling van de afstudeer- of promotiedatum.

Heeft u vragen over het aannemen van een kennismigrant die onder het verlaagde looncriterium valt? Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelding nieuwsbrief