Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 maart 2022 de Tweede Kamer per Kamerbrief geïnformeerd over de implementatie van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. In deze Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de voorwaarden en procedure voor rechtmatig verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt voor ontheemden uit Oekraïne.

Op 1 april 2022 zal met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht in werking treden voor ontheemden uit Oekraïne die onder de richtlijn tijdelijke bescherming vallen en arbeid in loondienst willen verrichten.

Wie vallen er onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

 1. Personen met de Oekraïense nationaliteit die:
  • Op 23 februari 2022 in Oekraïne verbleven;
  • Op of na 27 november 2021 Oekraïne zijn ontvlucht omdat de spanningen toenamen of die zich op of na 27 november 2021 op het grondgebied van de Unie bevonden (bijvoorbeeld voor vakantie of werk);
  • Kunnen aantonen dat zij in de periode vóór 27 november 2021 al in Nederland verbleven, bijvoorbeeld vanwege een eerder ingediende asielaanvraag, op basis van een reguliere verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning die is beëindigd.
 2. Staatlozen of derdelanders met een andere nationaliteit dan de Oekraïense, die:
  • Op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of gelijkwaardige nationale bescherming genoten;
  • Op 23 februari 2022 een (andere) geldige Oekraïense verblijfsvergunning hadden.
 3. Gezinsleden van de hiervoor genoemde personen:
  • Huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden
  • Minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd)
  • Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn

Meldplicht voor werkgever

Ontheemden uit Oekraïne kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zij krijgen bij inschrijving in de BRP een BSN-nummer. Dit nummer is vereist voor werknemers.

Werkgevers moeten ten minste twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden bij het UWV melden dat een vreemdeling op grond van de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor hen werkt. Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsperiode waarin werkgevers de mogelijkheid krijgen om een melding te doen, ook wanneer de werkzaamheden al zijn begonnen. Na deze datum geldt de meldplicht onverkort. Het niet naleven van deze nieuwe meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Het meldingsformulier vindt u hier.

Arbeid als zelfstandige is voorlopig niet vrijgesteld

De vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning geldt alleen voor het verrichten van arbeid in loondienst. Op een later moment wordt de vrijstelling mogelijk uitgebreid naar arbeid als zelfstandige. Ondernemers uit Oekraïne kunnen eventueel een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer indienen.

Aanmelding nieuwsbrief