Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Verblijf in Nederland als sleutelpersoneel van een NGO

Door Sofia Helbing

Goede doelen, non-profit organisaties of andere non-gouvernementele organisaties (NGO’s) kunnen onder speciale voorwaarden leidinggevenden of specialisten, zogenaamd sleutelpersoneel, naar Nederland halen.

De NGO moet dan aantonen dat zij internationaal georiënteerd is, met meer dan 50 medewerkers wereldwijd. Verder moet de NGO aantonen dat de leidinggevende of specialist van direct belang is voor de NGO vanwege de internationale activiteiten van de organisatie.

De medewerker moet leidinggevende of specialist zijn, op ten minste HBO-niveau en diens salaris moet marktconform zijn. Dat houdt in dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden niet beneden het niveau liggen dat wettelijk is vereist of in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is. Indien het salaris in lijn is met de geldende CAO, zal het in principe als marktconform worden beschouwd. Ook kan aansluiting worden gezocht bij de salarisnormen voor kennismigranten: looncriteria.

De NGO treedt op als referent van de werknemer. Dat levert verplichtingen op: de informatie- en administratieplicht. Zo is de NGO onder andere verplicht om de IND op de hoogte te stellen van omstandigheden die mogelijk van invloed zijn op het verblijfsrecht van de werknemer in de sleutelpositie. Het niet naleven van deze referentplichten kan leiden tot een boete.

De beslistermijn van deze aanvraag is 90 dagen. Afhankelijk van de nationaliteit van de werknemer, zal de werknemer na het goedkeuren van de aanvraag een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moeten ophalen bij de Nederlandse ambassade in het land van bestendig verblijf.

De verblijfsvergunning kan in eerste instantie voor maximaal drie jaar worden verleend, waarna de vergunning kan worden verlengd indien nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor meer informatie over de verblijfsvergunning voor sleutelpersoneel van een NGO, kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelding nieuwsbrief