Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Verblijf op medische gronden

Het kan voorkomen dat je niet langer in Nederland mag verblijven, maar het land niet kan verlaten vanwege een medische behandeling. Je kunt dan in bepaalde situaties verblijf op medische gronden krijgen.

De voorwaarden

Verblijf op medische gronden kun je krijgen:

  • als je niet in staat bent te reizen vanwege jouw gezondheidstoestand of die van één van je gezinsleden
  • als het stoppen van de medische behandeling leidt tot een medische noodsituatie*
  • als de medische behandeling niet kan plaatsvinden in jouw land van herkomst

*Onder medische noodsituatie wordt verstaan overlijden, invaliditeit of een andere vorm van ernstige geestelijke of lichamelijke schade.

Om te beoordelen of voortzetting van de medische behandeling in Nederland noodzakelijk is wint de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) advies in bij het Bureau Medische Advisering (BMA).

De medische behandeling moet in Nederland worden voortgezet wanneer het BMA concludeert dat:

  • in jouw herkomstland geen of onvoldoende behandelmogelijkheden zijn
  • in jouw herkomstland onderbrekingen in de medicijnvoorraden voorkomen, die een maand of langer duren
  • het vanwege de situatie in jouw herkomstland niet in staat om te adviseren over de aanwezigheid van behandelmogelijkheden
  • mantelzorg noodzakelijk is voor het slagen van je medische behandeling en in je herkomstland zijn geen gezins- of familieleden aanwezig die in staat zijn de medisch noodzakelijke mantelzorg te verlenen

Voor de vraag of er in jouw herkomstland voldoende behandelmogelijkheden zijn liet de IND tot 13 december 2016 alleen onderzoeken of de medische behandeling in jouw herkomstland bestaat. De IND liet niet onderzoeken of jij wel toegang tot deze behandeling zou kunnen krijgen. Voor de IND was bijvoorbeeld niet van belang of je die behandeling wel kunt betalen. Op 13 december 2016 is dat veranderd. Op die dag deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke uitspraak in een zaak tussen een man uit Georgië (Paposhvili) en België. Deze uitspraak is ook van belang voor de situatie in Nederland.

Lees hier een artikel over de gevolgen van deze uitspraak in het tijdschrift Asiel- en Migrantenrecht.

Op 11 april 2017 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij uitlegt welke wijzigingen in het beleid hij wil aanbrengen om te voldoen aan de uitspraak Paposhvili. Anders dan voorheen moet nu ook de toegang tot de medische behandeling worden betrokken bij de beoordeling van een aanvraag om in Nederland te mogen blijven voor medische behandeling. Het is aan de vreemdeling om te bewijzen dat hij/zij geen toegang kan krijgen tot de medische behandeling, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende behandelmogelijkheden zijn; omdat de behandeling te duur is; omdat de geografische afstand tot het ziekenhuis te groot is, etc. Daarna beslist de IND of de vreemdeling in Nederland mag blijven of, als hij/zij toch moet terugkeren naar het herkomstland, aan welke voorwaarden dan eerst moet zijn voldaan.

Hoe lang?

Verblijf op medische gronden wordt altijd verleend voor een beperkte duur; meestal een jaar. Als de situatie na een jaar ongewijzigd is, kan het verblijf worden verlengd met weer een jaar. Als verblijf op medische gronden is toegestaan voor 3 jaar kun je wijziging van het verblijfsdoel aanvragen naar een verblijfsdoel dat niet meer samenhangt met je medische situatie.

Al in Nederland aanwezige gezinsleden (partner en minderjarige kinderen) mogen soms ook in Nederland blijven zo lang de medische behandeling voortduurt. Gezinsleden die nog in het land van herkomst zijn komen niet in aanmerking voor gezinshereniging.

Hulp nodig?

Everaert Advocaten werkt veel samen met ziekenhuizen, huisartsen, maatschappelijk werkers en non-profitorganisaties als het Wereldhuis. We staan patiënten bij in hun zoektocht naar een oplossing voor schrijnende medische noodsituaties.

Neem contact op

Neem contact op