Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
expertises
nieuws

Nederlanders of houders van een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel (met uitzondering van studie) kunnen hun buitenlandse partner (gehuwd en ongehuwd) naar Nederland halen.

Minderjarige kinderen met wie de in Nederland wonende ouder gezinsleven heeft onderhouden, kunnen ook naar Nederland komen. Jongvolwassenen (kinderen grofweg tussen 18-25 jaar) kunnen alleen naar Nederland komen als zij altijd tot het gezin hebben behoord van de in Nederland verblijvende ouder. Voorwaarden voor gezinshereniging met kinderen van 18 tot 25 jaar zijn dat zij financieel afhankelijk zijn van de ouder in Nederland en niet in staat om zichzelf te onderhouden, niet getrouwd zijn of een duurzame relatie hebben en zelf geen kinderen hebben.

Ook geadopteerde kinderen kunnen naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging, maar voor hen gelden aparte voorwaarden. Op de pagina Internationale Adoptie leest u hier meer over.

mvv en verblijfsvergunning
Partners met de nationaliteit van de EU-landen, Zwitserland, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea kunnen zonder visum naar Nederland reizen en een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland indienen. Partners uit andere landen hebben een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Dit visum wordt tegelijkertijd met de verblijfsvergunning aangevraagd.

Als de aanvraag voor gezinshereniging is goedgekeurd, kan de buitenlandse partner het visum ophalen bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst of hoofdverblijf. De verblijfsvergunning kan na aankomst in Nederland bij de IND worden afgehaald. Deze is in het algemeen geldig voor vijf jaar, tenzij het gezinslid in Nederland een verblijfsvergunning voor kortere duur heeft. In dit geval geldt de einddatum van deze verblijfsvergunning ook voor de gezinsleden.

De verblijfsvergunning geeft ook het recht om te werken in Nederland. De buitenlandse partner krijgt in het algemeen dezelfde werkrechten als het gezinslid in Nederland.

Inburgeringsexamen buitenland
Wanneer de buitenlandse partner een mvv nodig heeft en jonger is dan 65 jaar, moet hij/zij eerst een inburgeringsexamen afleggen. Hiervoor is een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving nodig. Het examen bestaat uit drie onderdelen: leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving. Het examen moeten worden afgelegd bij de ambassade of het consulaat in het land van herkomst of hoofdverblijf.

Als het door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is om het examen af te leggen, kan een vrijstelling worden aangevraagd. Zie hier wanneer dit mogelijk is.

Het examen kost €150. De aanvraag voor mvv en verblijfsvergunning moet binnen een jaar na het behalen van het examen worden ingediend.

Inkomenseis
Het gezinslid in Nederland moet zelfstandig en duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het inkomen moet minimaal het wettelijk minimumloon bedragen. Als het gezinslid in Nederland meerdere banen heeft, mogen de lonen bij elkaar worden opgeteld. Het huidige wettelijk minimumloon vindt u hier.

Het inkomen is duurzaam als het arbeidscontract nog minimaal 1 jaar doorloopt op het moment van de aanvraag. Ondernemers of zzp'ers moeten tenminste 1,5 jaar voldoende inkomen uit hun onderneming hebben verworven.

Als een arbeidscontract nog 6 maanden geldig is, dan kan het inkomen toch duurzaam zijn wanneer het inkomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voldoende was. Lees hierover ook ons artikel Nieuwe inkomenstoets bij gezinshereniging. Ook in andere situaties kan aan de inkomenseis worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinslid in Nederland in het levensonderhoud van alle gezinsleden kan voorzien, zonder een beroep op de sociale bijstand te hoeven doen. Een uitkering uit publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering, volstaat dus niet.

Als het gezinslid in Nederland de AOW-leeftijd heeft bereikt, volledig arbeidsongeschikt is of blijvend niet in staat om aan de inkomenseis te voldoen, komt de inkomenseis te vervallen.

In Nederland
Ook als de gezinsleden eenmaal in Nederland zijn, gelden bepaalde verplichtingen om de verblijfsvergunning te behouden. Zo moeten zij samenwonen op hetzelfde adres, beschikken over voldoende inkomen en mogen zij geen bijstandsuitkering aanvragen.
Buitenlandse partners moeten in de meeste gevallen in Nederland (verder gaan met) inburgeren. Binnen 3 jaar na aankomst in Nederland moet een aantal examens zijn behaald. Het niet op tijd behalen van de examens, kan reden zijn voor een boete of zelfs voor het intrekken van de verblijfsvergunning.

EU recht
Het EU-recht op gezinshereniging verschilt van het Nederlands recht. Zo geldt er geen inburgeringseis en is de inkomenseis flexibeler. Ook worden ten laste komende ouders tot de gezinsleden gerekend.

Nederlanders zijn ook EU-burgers. Het Europees recht is van toepassing als Nederlanders met hun gezinsleden in een andere EU-lidstaat wonen of kortgeleden in een ander EU-land hebben gewoond en zich nu in Nederland willen vestigen.

Neem voor meer informatie over gezinshereniging contact op met Hans Jager, Barbara Wegelin of Elles Besselsen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarlijkse lezing voor buitenlandse kunststudenten

WANNEER woensdag 27 maart 2019, start om 17:00 uur
WAAR Comedy Café, IJdok 89, 1013MM Amsterdam

Onze jaarlijkse lezing voor buitenlandse kunststudenten die in Nederland willen blijven na het afronden van hun studie, vindt plaats op woensdag 27 maart 2019.

Lees meer >

Normbedragen voor gezinshereniging per 1 januari 2019

Elk half jaar herziet de IND de bedragen voor voldoende inkomen in verband met een aanvraag gezinshereniging of gezinsvorming. De nieuwe normbedragen Wml (Wet minimumloon) per 1 januari 2019 vindt u hieronder.

Lees meer >

Raad van State kritisch op werkwijze IND bij beëindiging verblijfsrecht burger EU

De IND moet bij de beëindiging van het verblijfsrecht van EU-burgers altijd alle individuele omstandigheden, zoals iemands gezondheids- en gezinssituatie, meewegen. Dat blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 november 2018.

Lees meer >

NT2 examens uitgesteld tot begin 2019

Er zullen voorlopig geen examens NT2 afgenomen worden.

Lees meer >

Boliviaanse zelfstandigen kunnen een DAFT-aanvraag indienen

Bolivianen moeten even gunstig worden behandeld als Amerikanen, wanneer zij een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer. Dat is vast komen te staan in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 september 2018 in een zaak van Thomas van Houwelingen.

Lees meer >