Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

EU burgers en Zwitsers

Als je de nationaliteit hebt van een ander EU land of Zwitserland, heb je geen verblijfsvergunning of werkvergunning nodig om in Nederland te komen wonen en werken. Je mag echter geen beroep doen op publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering.

Je hoeft je niet te melden bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), maar als je langer dan 4 maanden in Nederland blijft, moet je wel naar de gemeente om je in te schrijven in de BRP.

Kroaten

Heb je de Kroatische nationaliteit, dan heb je geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven. Kroaten zijn sinds 1 juli 2018 net als overige EU burgers vrij op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je geen TWV (tewerkstellingsvergunning) nodig hebt om in loondienst te mogen werken.

Als je langer dan 3 maanden in Nederland blijft, zul je moeten kunnen aantonen dat je verzekerd bent voor ziektekosten en over voldoende middelen beschikt. Het is optioneel om een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf) aan te vragen. Je kunt je werkgever erom verzoeken.

Familieleden

Je familieleden met een niet EU-nationaliteit moeten wel een verblijfsvergunning aanvragen. In dit geval is dat een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • je hebt rechtmatig verblijf in Nederland
  • je beschikt over voldoende financiële middelen om in het onderhoud van je familie te voorzien
  • de familieleden hebben een geldig paspoort
  • de familieleden vormen geen gevaar voor de openbare orde

Dit geldt ook voor ongehuwde partners van EU burgers, maar daarvoor gelden wel enkele aanvullende vereisten, waaronder dat je tenminste 6 maanden moet samenwonen.

Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd)

Als je ervoor kiest om je permanent in Nederland te vestigen en je hebt de nationaliteit van een EU land of Zwitserland, dan kun je een verblijfsdocument aanvragen voor duurzaam verblijf. Ook de niet-Europese gezinsleden van EU burgers kunnen duurzaam verblijf aanvragen.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Je hebt de afgelopen 5 jaar of langer aaneengesloten en rechtmatig verblijf gehad in Nederland. Rechtmatig verblijf betekent onder andere dat je over voldoende middelen beschikte.
  • Je hebt een geldig paspoort
  • Je staat ingeschreven in de BRP

Uitzonderingen gelden voor gepensioneerden, arbeidsongeschikten, en grensarbeiders.

Chavez-Vilchez

Lees meer over verblijfsrecht in de EU voor ouders van Nederlandse kinderen hier

Mocht je vragen over het voorgaande hebben en over de specifieke voorwaarden voor de hierboven genoemde categorieën, neem dan contact op met Vera Kidjan of Elles Besselsen.