Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Naturalisatie zonder papieren – procedure

Lees de belangrijke update van 7 juli 2021 hier: Eindelijk een Nederlands paspoort voor alle RANOV-vergunninghouders en hun kinderen

Op 11 januari 2021 werd in het televisieprogramma Op1 in een vraaggesprek met Yosef Tekeste-Yamane aandacht besteed aan het onderwerp naturalisatie zonder papieren. Het programma is hier terug te kijken en luisteren. Het relevante fragment begint op minuut 36:45.

De termijn voor het invullen van de vragenlijst en opsturen van documenten is gesloten.

Everaert Advocaten start een procedure voor naturalisatie van zogenoemde ‘Pardonners’. Lees hieronder wie dat zijn, wat de voorwaarden zijn voor deelname en uit welke stappen de procedure bestaat.

Bent u in het bezit van een pardonvergunning (ofwel: RANOV-vergunning) en lukt het u niet om te naturaliseren omdat u niet over (voldoende) documenten, zoals een geldig paspoort of een geboorteakte, beschikt om uw identiteit en nationaliteit aan te tonen?

Dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan de procedure die wij willen beginnen om de Nederlandse autoriteiten ertoe aan te zetten een oplossing voor uw situatie te vinden.

Voor wie is deze procedure bedoeld?

U moet in het bezit zijn van een zogenaamde ‘pardonvergunning’. Dit is een vergunning die gebaseerd is op de Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (RANOV-regeling). Deze regeling is op 15 juni 2007 in werking getreden en was bedoeld voor vreemdelingen die vóór de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2001 asiel hadden aangevraagd, maar nog niet in het bezit waren van een asielvergunning. Aan deze vreemdelingen werd een reguliere vergunning (dus geen asielvergunning) verleend als zij bereid waren hun lopende (asiel)procedures in te trekken. Om deze vergunning te verkrijgen, was niet vereist dat zij documenten omtrent hun identiteit en/of nationaliteit overlegden. In totaal werden er ongeveer 27.000 pardonvergunningen verleend.

In beginsel kunnen vreemdelingen na 5 jaar toelating en hoofdverblijf in Nederland in aanmerking komen voor naturalisatie. Voor naturalisatie is echter wel vereist dat zij documenten overleggen waarmee zij hun identiteit en nationaliteit aantonen. Veel ‘pardonners’ stuiten hierbij op problemen. Zij zijn vaak niet in het bezit van een paspoort en/of geboorteakte en het lukt hen ook niet deze documenten te verkrijgen. Een beroep op bewijsnood wordt door de IND zeer zelden gehonoreerd. Voor deze groep ‘pardonners’ is deze procedure bedoeld.

Deze procedure is niet bedoeld voor vreemdelingen die problemen ondervinden naar aanleiding van het geregistreerd staan onder de verkeerde identiteit. Wij raden u in dat geval aan een e-mail te sturen naar diels@everaert.nl of devoer@everaert.nl.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor deelname? 

  • u bent meerderjarig
  • u heeft een verblijfsvergunning op grond van de Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov-regeling) én tenminste 5 jaar toelating en hoofdverblijf in Nederland
  • u heeft alle onderdelen van het inburgeringsexamen behaald of u bent volledig vrijgesteld van het inburgeringsexamen
  • u heeft uw huidige verblijfvergunning altijd tijdig verlengd (er is geen sprake van zogenaamde ‘verblijfsgaten’)
  • u heeft geen criminele antecedenten

Hoe verloopt de procedure?

Stap 1

U had de tijd tot 1 juni 2020 om de vragenlijst in te vullen. Deze termijn is nu gesloten; de vragenlijst is niet meer beschikbaar.

Stap 2

U dient vóór 1 december 2020 zelfstandig uw naturalisatieverzoek in bij de gemeente.

De gemeente is verplicht dit verzoek in behandeling te nemen, ook al zijn zij van mening dat u over onvoldoende documenten beschikt om uw identiteit en nationaliteit aan te tonen. Voor het geval de gemeente uw verzoek niet wil innemen verstrekken wij u een brief voor de gemeente waarin wij aangeven dat zij wettelijk gezien verplicht zijn uw verzoek in behandeling te nemen.

U stuurt ons een kopie van de bevestigingsbrief van de IND waarin staat dat uw naturalisatieverzoek is ontvangen.

Stap 3

U wacht op de beslissing op uw naturalisatieverzoek. Dit kan maximaal 12 maanden duren.

We proberen te bereiken dat naturalisatieaanvragen van deze groep niet verspreid maar zoveel mogelijk gelijktijdig worden behandeld door de IND, zodat de aard en ook de omvang van de problematiek duidelijk wordt en deze collectief aan de orde kan worden gesteld. De kans is echter aanwezig dat het beleid niet gewijzigd wordt en dat uw naturalisatieverzoek wordt afgewezen.

Stap 4

Op het moment dat u een afwijzende beschikking van de IND ontvangt, neemt u contact met ons op.

Wij gaan vervolgens in bezwaar tegen het besluit van de IND.

Wij proberen zoveel mogelijk bezwaarprocedures tegelijkertijd te voeren om de Minister ertoe aan te zetten een oplossing te vinden voor de situatie van pardonners die niet over (voldoende) documenten beschikken om hun identiteit en nationaliteit aan te tonen.

Mocht het bezwaar niet ingewilligd worden dan zijn wij bereid om (hoger) beroep voor u in te stellen en deze kwestie aan de rechter voor te leggen.

Wat zijn de kosten?

In de eerste fase (stap 1-3) betaalt u ons geen advocaatkosten. U dient zelf uw naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De leges voor naturalisatie zijn €901 plus €133 per minderjarig kind dat mee-naturaliseert. U betaalt deze leges direct aan de gemeente.

Wat de kosten in de tweede fase (stap 4) zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. 

De advocaten die aan deze procedure meewerken, zijn bereid om in bezwaar (en eventueel in beroep of hoger beroep) op toevoeging te procederen als u voor een toevoeging in aanmerking komt. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Bij een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunnen wij u een gereduceerd vast tarief aanbieden. Nadat stap 1 is afgerond, zullen wij u tijdig informeren over onze tarieven.   

Contact

Heeft u na het raadplegen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen via ranov@everaert.nl.

Aanmelding nieuwsbrief