Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Internetconsultatie wetsvoorstel “modernisering” Rijkswet op het Nederlanderschap

Op 13 maart 2023 is er een consultatie van start gegaan over het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). De consultatie eindigt op 15 mei 2023. Iedereen mag en kan tot die datum op het wetsvoorstel reageren.

Er wordt een optiemogelijkheid geïntroduceerd voor oud-Nederlanders die dubbele nationaliteit hadden en na 1 april 2003 door de tienjarige verliestermijn hun Nederlanderschap hebben verloren. De optie kan in het buitenland worden uitgebracht tot twee jaar nadat het wetvoorstel in werking is getreden. Er hoeft geen afstand te worden gedaan van de andere nationaliteit(en). Oud-Nederlanders die een andere nationaliteit hebben aangenomen en daardoor hun Nederlandse nationaliteit zijn kwijtgeraakt en oud-Nederlanders die voor 1 april 2003 hun Nederlanderschap hebben verloren worden uitgesloten van deze optieregeling.

Tegelijkertijd wordt er bij een andere optiecategorie een verplichting ingevoerd om afstand te doen van de andere nationaliteit(en). Het gaat hier om oud-Nederlanders die via naturalisatie Nederlander zijn geworden, daarna zelf afstand hebben gedaan van het Nederlanderschap en vervolgens een optieverzoek indienen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen (voorheen met behoud van de eigen nationaliteit). Voor met name expats in Nederland wordt het dus moeilijker, zo niet onmogelijk, om dubbele nationaliteit te verkrijgen.

Everaert Advocaten heeft op 13 april 2023 kritisch gereageerd op het wetsvoorstel omdat het geen recht doet aan de belofte in het regeerakkoord om het Nederlandse nationaliteitsrecht te moderniseren. U vindt onze reactie hier.

Zodra er nieuws is over de behandeling van het wetsvoorstel kunt u dat hier lezen.

Update

12 juni 2023: 

De adviesraad migratie heeft haar advies uitgebracht over het wetsvoorstel wijziging RWN tot wijziging van de regeling voor van rechtswege verlies wegens langdurig verblijf buiten het grondgebied van het Koninkrijk en de Europese Unie. De Adviesraad doet een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • Heroverweeg de handhaving van het verlies van rechtswege van de Nederlandse nationaliteit na langdurig verblijf buiten het Koninkrijk en de EU
  • Herzie het optierecht door te bepalen dat een verzoek tot herkrijging van het Nederlanderschap binnen drie maanden ingediend dient te worden nadat betrokkene een kennisgeving van het verlies van de Nederlandse nationaliteit van de Nederlandse overheid heeft ontvangen
  • Bepaal dat het optierecht openstaat als het verlies van rechtswege is opgetreden voordat deze rijkswet in werking is getreden
  • Motiveer de noodzaak en proportionaliteit van het invoeren van de afstandseis bij optie nadat door naturalisatie het Nederlanderschap is verkregen en daarna vrijwillig afstand is gedaan van het Nederlanderschap en houd rekening met het gegeven dat in de regelgeving al veel uitzonderingen op de afstandseis worden onderscheiden.

 Lees het hele advies hier.

Mocht u vragen hebben over het wetsvoorstel, dubbele nationaliteit of uw Nederlandse nationaliteitspositie dan kunt u contact opnemen met Hermie de Voer of Mirjam den Besten.

Aanmelding nieuwsbrief