Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

In het nieuws: verblijfsvergunning voor profvoetballers

De winterse transferperiode in het betaald voetbal zit er weer bijna op. Met de transfer van Jordan Henderson naar Ajax stond het migratierecht de voorbije weken in de schijnwerpers, daar hij als speler van buiten de EER niet direct speelgerechtigd was. De reden hiervoor is dat Henderson nog niet beschikte over een geldige GVVA. In dit nieuwsbericht van de NOS is uitgelegd welke procedure dient te worden gevolgd bij het aanvragen van een GVVA voor een beroepsvoetballer. Als je benieuwd bent naar de voorwaarden voor een succesvolle GVVA-aanvraag, wat het voor een voetbalclub betekent om ‘referent’ te zijn van een speler en of er alternatieven zijn voor niet-EU spelers, lees dan verder.

De voorwaarden

Anders dan voor Nederlandse spelers of spelers met de nationaliteit van andere landen binnen de EER en Zwitserland, voor wie het vrij verkeer van werknemers geldt, dienen spelers die niet afkomstig zijn van deze landen (derdelanders) te beschikken over een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) alvorens zij gerechtigd zijn om deel te nemen aan groepstrainingen en wedstrijden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de speler zal uitkomen voor een club die actief in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie;
  • de speler ontvangt een ‘marktconforme beloning’;
  • direct voorafgaand aan het dienstverband in Nederland moet de speler op geregelde basis hebben deelgenomen aan een competitie die ten minste even sterk is als de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, of er moet worden bewezen dat de speler over vergelijkbare kwaliteiten beschikt, zoals deelname aan wereldkampioenschappen.

Voor een derdelander die tijdelijk (‘op huurbasis’) gaat uitkomen voor een Nederlandse voetbalclub moet ook een GVVA worden aangevraagd, met inachtneming van de bovenstaande voorwaarden.

Wat is een ‘marktconforme beloning’?

Spelers van 20 jaar en ouder verdienen een marktconforme beloning als hun gegarandeerde bruto jaarinkomen in het seizoen 2023/2024 ten minste € 500.408,- bedraagt. Voor spelers van 18 en 19 jaar is de salarisdrempel voor het seizoen 2023/2024 gesteld op een gegarandeerd bruto jaarinkomen van € 250.204,-. Hoe is op deze bedragen gekomen? Uit de wet volgt dat de gegarandeerde beloning voor een derdelander beroepsvoetballer ten minste 150% van de gemiddelde beloning in de Eredivisie dient te bedragen, indien de betrokken speler 20 jaar of ouder is. Voor spelers van 18 en 19 jaar is de drempel dus lager: hun gegarandeerde beloning moet ten minste 75% van het Eredivisiegemiddelde bedragen. Informatie van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de organisatie die clubs assisteert bij het aanvragen van GVVA’s, leert dat het gemiddelde bruto jaarinkomen in de Eredivisie jaarlijks wordt vastgesteld door het UWV op basis van informatie die door de KNVB wordt verstrekt. Als een topclub dus besluit om de spelerssalarissen flink op te krikken, dan heeft dit invloed op alle andere clubs in de Nederlandse profvoetbalcompetities.

Naast deze specifieke criteria, gelden de algemene voorwaarden die voor elke aanvraag om een verblijfsvergunning gelden. Hierbij springt het vereiste om in het bezit te zijn van een geldig inreisvisum voor langdurig verblijf (‘mvv’) het meest in het oog. Dit visum dient de speler in persoon aan te vragen en op te halen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Op dit vereiste bestaan uitzonderingen die in de wet zijn vastgelegd. Zo zijn spelers met bijvoorbeeld de Britse (Henderson) of Japanse (Ueda) nationaliteit uitgezonderd van deze voorwaarde, waarmee zij al naar Nederland kunnen komen voordat zij beschikken over de benodigde GVVA. Let wel; het deelnemen aan wedstrijden en trainingen in groepsverband is zoals gezegd pas toegestaan nadat de GVVA is verkregen. Om deze reden kon Henderson al wel gepresenteerd worden in Amsterdam, maar mocht hij alleen nog toekijken.

Referent

De voetbalclub die voor een derdelander een GVVA wil aanvragen moet zich bij de IND als referent stellen voor de desbetreffende speler. Dit houdt onder meer in dat de voetbalclub bepaalde plichten op zich neemt ten opzichte van de IND gedurende en na het verblijf in Nederland van de derdelander speler. Deze verplichtingen bestaan uit de plicht om bepaalde documenten bewaren in de administratie van de voetbalclub (administratieplicht) en de plicht om omstandigheden die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de speler te melden bij de IND (informatieplicht). Overtreding van de administratie- en informatieplicht kan worden bestraft door de IND met een boete.  

Alternatieven?

Of er alternatieven zijn voor betaald voetbalclubs om derdelander spelers aan te trekken, indien zij niet aan het gestelde salariscriterium kunnen voldoen, hangt onder meer af van de individuele situatie van de betrokken speler.

Gezinshereniging

Afhankelijk van diens persoonlijke situatie komt een speler mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning waarmee in Nederland mag worden gewerkt zonder te hoeven beschikken over een geldige GVVA. Dit kan bijvoorbeeld middels een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging. Mits aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de partner van een Nederlander of EU-burger in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning die vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt verschaft.

Associatieverdrag

Verder gelden voor Turkse werknemers andere, veelal gunstigere regels dankzij het Associatieverdrag tussen de EU en Turkije. Concreet volgt hieruit onder meer dat Turkse werknemers, en dus ook beroepsvoetballers, niet na de gebruikelijke vijf jaar maar al na drie jaar legale arbeid in Nederland in aanmerking komen om vrij te zijn op de arbeidsmarkt, waarbij een GVVA niet langer nodig is. Na drie jaar hoeft niet meer te worden voldaan aan het eerdergenoemde inkomenscriterium. Dit inkomenscriterium is, indien de Turkse speler bij dezelfde club blijft, zelfs na een jaar al niet meer van toepassing. Vanaf dat moment hoeft enkel het wettelijk minimumloon nog in acht te worden genomen bij het aanbieden van een nieuw contract.

Om deze gunstigere regels te kunnen inroepen is wel vereist dat een succesvol beroep kan worden gedaan op het Associatieverdrag.

Meer informatie over verblijfsvergunningen voor sporters? Kijk dan op deze pagina of neem contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelding nieuwsbrief