nieuws
nieuws
25

Gezinsleden van zelfstandigen mogen zelf ook als zelfstandige werken. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het Voorschrift Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire hierop aangepast.

Lees meer >

Elk half jaar herziet de IND de bedragen voor voldoende inkomen in verband met een aanvraag gezinshereniging of gezinsvorming. De nieuwe normbedragen Wml (Wet minimumloon) per 1 januari 2018 vindt u hieronder.

Lees meer >

Houders van een verblijfsvergunning Working Holiday Programme (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) en hun werkgevers opgelet: alleen incidentele arbeid is nog toegestaan.

Lees meer >

Om het 35-jarig bestaan van Everaert Advocaten te vieren, hebben wij een documentaire gemaakt over de oprichters van het kantoor. 

Lees meer >

Mr. A. (Aly) van Berckel MBA wordt hoofddirecteur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 februari 2018.

Lees meer >

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.