Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
studenten

De inhoud van deze pagina wordt op dit moment herzien in het kader van de nieuwe Brexit overeenkomst

Verblijfsrecht

EU- studenten in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Britse studenten in de EU die rechtmatig op het grondgebied van het gastland verblijven vóór de Brexit zullen ná de Brexit (29 maart 2019) de verblijfsrechten behouden die zij aan het EU-recht ontlenen. Zij kunnen blijven studeren zolang zij ingeschreven staan bij een erkende en/of door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling. Ook moeten zij een ziektekostenverzekering en voldoende financiële middelen hebben om te voorkomen dat zij een beroep zullen doen op het sociale bijstandsstelsel van het gastland. Het VK heeft aangegeven dat EU-studenten in het VK, die over voldoende financiële middelen beschikken, na de Brexit niet hoeven aan te tonen dat zij een ziektekostenverzekering hebben. De 27 EU-landen kunnen deze eis wel handhaven, maar zijn vrij gunstigere nationale bepalingen toe te passen.

Duurzaam verblijfsrecht

EU- studenten in het VK en Britse studenten in de EU die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar rechtmatig op het grondgebied van het gastland verbleven hebben, kunnen in aanmerking komen voor een duurzaam verblijfsrecht. Perioden van afwezigheid van niet meer dan zes maanden per jaar hebben geen gevolgen voor de continuïteit van het verblijf. De jaren voor de Brexit tellen mee bij de opbouw van het duurzaam verblijfsrecht. Wanneer het duurzaam verblijfsrecht eenmaal is verworven, dan is dit verblijfsrecht niet meer onderworpen aan de voorwaarde dat de student over voldoende financiële middelen en een zorgverzekering (EU27) beschikt.

Het duurzaam verblijfsrecht van Britten in de EU kan worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit het gastland. Het permanent verblijfsrecht van EU-burgers in het VK kan, na de Brexit (29 maart 2019), verloren gaan door afwezigheid van meer dan vijf achtereenvolgende jaren uit het gastland.

Verblijfsdocument

EU-studenten in het VK, die daar verblijfsrecht hebben op grond van de Brexit-overeenkomst, dienen na de Brexit (29 maart 2019) een verblijfsdocument aan te vragen bij de Britse autoriteiten. Dit geldt ook voor studenten die al een duurzaam verblijfsrecht verworven hebben. Meer informatie over deze verplichting, vindt u onder het kopje administratieve procedure. Daar staat ook informatie voor Britse studenten die in een EU-lidstaat verblijven.

Q&A (Bron: Europese Commissie)

Ik studeer in het VK aan de universiteit. Als alles goed gaat, zal ik mijn studie in 2020 afronden. Kan ik in het VK blijven en daar werk zoeken?
Ja, u kunt na de Brexit in het VK blijven als student of bijvoorbeeld als werkzoekende of werknemer. Na vijf jaar verblijf kunt u een nieuwe permanente status (‘settled status’) aanvragen onder de Britse wetgeving. EU-burgers die vóór de Brexit in het VK wonen, zullen in staat zijn om te blijven 'schakelen' tussen verschillende categorieën. Met andere woorden, studenten kunnen gaan werken (en werknemers worden), werknemers kunnen met pensioen gaan (en economisch niet-actieven worden), economisch niet-actieven kunnen beginnen met een studie, enzovoort.

Ik ben twee jaar geleden in het VK aangekomen om te studeren. Vorig jaar studeerde ik vijf maanden in Italië (Erasmus+) waarna ik terugkeerde naar mijn Britse universiteit. Heeft deze stap een negatieve invloed op mijn verblijf in het VK?
Deze stap heeft geen invloed op uw verblijfsrechten in het VK. Zodra u vijf jaar ononderbroken verblijf in het VK hebt gehad (inclusief pre- en post-Brexit-verblijfsperioden), kunt u een nieuwe permanente status (‘settled status’) in het VK aanvragen. Uit het EU-recht volgt dat perioden van afwezigheid van minder dan zes maanden per jaar geen gevolgen hebben voor de continuïteit van het verblijf. Deze waarborgen zijn ook opgenomen in het onderhandelingsakkoord.

Ik heb een permanent verblijfsrecht verkregen in het VK waar ik ben geboren en getogen. Ik ben nog bezig met mijn studie aan de universiteit, maar heb nu al een geweldige baan aangeboden gekregen in Slowakije. Zij bieden mij een contract van drie jaar. Als ik het VK verlaat, kan ik dan na drie jaar nog terugkomen?
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van de Brexit voorkomt de Brexit-overeenkomst dat een permanente verblijfsstatus (‘settled status’) verloren gaat bij een afwezigheid van minder dan vijf aaneengesloten jaren. Zodra u die status bij de Britse autoriteiten heeft aangevraagd en verkregen, kunt u het VK maximaal vijf jaar verlaten en daarna terugkeren zonder dat die status vervalt.

Ik ben een EU-burger en ik studeer aan een universiteit in het VK. Moet ik na de Brexit meer collegegeld betalen? En heb ik na de Brexit nog toegang tot een studentenlening?
Alle EU-burgers die woonachtig zijn in het VK en, na de Brexit, in aanmerking komen voor een nieuwe verblijfsstatus, behouden hun verblijfsrecht en hun recht op gelijke behandeling. Voor studenten die vóór de Brexit met hun studie in het VK zijn begonnen, betekent dit dat zij hetzelfde collegegeld blijven betalen als Britse studenten en in aanmerking blijven komen voor collegegeldleningen. Studenten, die onder de Brexit-overeenkomst vallen, zullen voor de toegang tot andere voorzieningen (studiebeurzen, studieleningen etc.) dezelfde rechten hebben als vandaag de dag. Deze rechten zullen wel onderworpen zijn aan toekomstige binnenlandse beleidswijzigingen die ook van toepassing zijn op onderdanen van het VK.

Ik ben een Britse student. Wanneer ik in het buitenland ben, vertrouw ik op mijn ‘European Health Insurance Card’ (EHIC) om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Kan dit na de Brexit nog steeds?
Als u op de dag van de Brexit in het buitenland verblijft (of u daar nu tijdelijk bent of woont) dan valt u onder de EHIC-regeling zolang u zich in een grensoverschrijdende situatie bevindt.

Heeft u vragen?

Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog vragen over de Brexit of vraagt u zich af wat deze ontwikkelingen voor u persoonlijk betekenen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.