Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
ouders

Tot 2012 was het mogelijk om een (groot-) ouder van buiten de EU naar Nederland te laten komen op basis van het zogenaamde ouderenbeleid. Dan moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan: het moest gaan om een alleenstaande ouder van een Nederlands kind/kinderen (of houders van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier of asiel), die ouder was dan 65. Alle kinderen moesten in Nederland wonen en (gezamenlijk) voldoen aan de inkomenseis.

In 2012 werd het ouderenbeleid afgeschaft. Vanaf dat moment is het alleen mogelijk om gezinsleden binnen het kerngezin te laten overkomen. Het kerngezin zijn de partners/echtgenoten en de minderjarige kinderen/jongvolwassenen. De (groot-) ouders van meerderjarigen vallen hier niet onder. Zij kunnen alleen komen als er sprake is van meer dan gebruikelijke emotionele banden/afhankelijkheid tussen familieleden. Daarvan is zelden sprake. Oud worden en behoefte hebben aan zorg van eigen kinderen levert geen meer dan gebruikelijke emotionele banden/afhankelijkheid op. In de praktijk worden dergelijke banden alleen aangenomen als er sprake is van (extreme) afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van zijn meerderjarige kind bijvoorbeeld door (ernstige) ziekte in het buitenland.

Als het meerderjarige kind/de kinderen in Nederland niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit hebben is het nagenoeg onmogelijk om ouders/een ouder van buiten de EU te laten overkomen.

Nb. Is er sprake van gezinsleden die de nationaliteit hebben van een andere lidstaat van de EU of van Nederlanders die recent in een andere lidstaat van de EU hebben gewoond, dan gelden er (mogelijk) andere regels.

In 2016 werd bekend dat de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) apart beleid hanteert voor ouders van buiten de EU die “in hun laatste levensfase” verkeren. Deze ouders kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Zeer hoge leeftijd. Als richtsnoer geldt in beginsel een leeftijd van 80 jaar of ouder. Doorslaggevend is echter dat iemand zich in de laatste levensfase bevindt.
  • De ouder is zorgbehoevend en/of hulpbehoevend.
  • De ouder is alleenstaand.
  • Alleen in Nederland zijn kinderen die de zorg voor de ouder op zich kunnen nemen.
  • Het kind of diens partner in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit of een vergunning voor onbepaalde tijd regulier of asiel.
  • Het kind of diens partner is in staat in het eigen onderhoud en dat van de ouder te voorzien. Er zijn voldoende middelen van bestaan.

Voor meer informatie: Barbara WegelinNikki Vreede of Lotte van Diepen.