Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
nieuws
nieuws
28

Update 2019

Houders van een verblijfsvergunning Working Holiday Programme (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) en hun werkgevers opgelet: alleen incidentele arbeid is nog toegestaan.

Jongeren die de nationaliteit bezitten van Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea of Argentinië mogen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk in Nederland verblijven in het kader van uitwisseling (WHS/WHP) om kennis te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. Nederland heeft hiervoor een internationale overeenkomst (MoU) gesloten met deze landen. De verblijfsvergunning WHS/WHP wordt eenmalig en voor ten hoogste 1 jaar verleend. Voor het WHP met Zuid-Korea en Argentinië geldt een maximum van 100 WHP-verblijfsvergunningen per jaar.

Voorwaarden uitwisseling WHS/WHP
Jongeren die een verblijfsvergunning WHS/WHP aanvragen, moeten:

  • niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend
  • een retourticket hebben (of middelen van bestaan voor de aanschaf van een retourticket) om de tijdige terugreis te waarborgen
  • niet eerder verblijf hebben gehad in Nederland in het kader van uitwisseling
  • beschikken over voldoende financiële middelen om niet ten laste te komen van de publieke middelen

Om niet ten laste te komen van de publieke middelen, mag de jongere tijdens zijn verblijf in Nederland werken.

Beleidswijziging
Voor Nederlandse werkgevers was de verblijfsvergunning WHS/WHP een uitgelezen middel om vreemdelingen uit Argentinië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea een jaar lang arbeid te laten verrichten, omdat zij voor hen geen tewerkstellingsvergunning hoefden aan te vragen. Op 1 oktober 2017 is een beleidsregel ingevoerd die beoogt dit niet langer mogelijk te maken: houders van een verblijfsvergunning voor uitwisseling WHP/WHS mogen - hoewel zij vrij zijn op de arbeidsmarkt - alleen nog ‘incidentele arbeid’ verrichten. Wat daaronder wordt verstaan, blijkt niet uit de beleidsregel. In de toelichting wordt wel benadrukt dat de verblijfsvergunning WHP/WHS niet bedoeld is voor reguliere arbeidsmigranten, kennismigranten, studenten en au pairs. Zij dienen, al dan niet via een erkend referent, een reguliere verblijfsvergunning aan te vragen voor dat specifieke verblijfsdoel, aldus de toelichting.

Gevolgen beleidswijziging
Jongeren uit Argentinië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea die met een verblijfsvergunning WHS/WHP naar Nederland willen komen en met een reguliere arbeidsovereenkomst willen aantonen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken, lopen het risico dat hun aanvraag kan worden afgewezen, wanneer zij naar het oordeel van de IND niet aan de beperking van het verblijfsdoel uitwisseling voldoen, omdat zij meer dan incidentele arbeid verrichten. Ook moeten houders van een verblijfsvergunning er rekening mee houden dat hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken als zij meer dan incidentele arbeid verrichten, omdat in dat geval niet langer wordt voldaan aan de beperking waaronder de verblijfsvergunning WHS/WHP is verleend.

Heeft u vragen?
Bent u houder van een verblijfsvergunning voor uitwisseling WHP/WHS of bent u werkgever? Dan kunt u voor advies over deze beleidswijziging of de uitwisselingsprogramma’s in het algemeen, contact opnemen met Thomas van Houwelingen.

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring