Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
nieuws
nieuws
15

Op 14 december 2016 oordeelde de hoogste rechter in procedures over boetes opgelegd door de Inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) – de Afdeling – dat het boetenormbedrag voor overtredingen van artikel 15 van de Wav te hoog is vastgesteld door de minister van SZW.

Artikel 15 van de Wav houdt een administratieverplichting in. Werkgevers die hun werknemers feitelijke arbeid laten verrichten bij een andere werkgever (de opdrachtgever) moeten ervoor zorgen dat de opdrachtgever beschikt over een identificerend document van iedere werknemer. De opdrachtgever op zijn beurt moet dit document in zijn administratie opnemen en aan de hand ervan de identiteit van de werknemer controleren. Zo kan worden bepaald of de werknemer de feitelijke arbeid wel mag verrichten; heeft hij een tewerkstellingsvergunning (nodig)?

Verhoogd boetebedrag
De boete voor overtreding van dit artikel bedroeg vóór 2013 €1.500. In 2013 werden de regels aangescherpt en de boetes verhoogd, ook die voor overtreding van artikel 15. Het standaardbedrag werd met 50% verhoogd tot €2.250. Als de overtreding werd begaan door een natuurlijk persoon werd de helft van dit bedrag als boete opgelegd.

De Afdeling oordeelt nu dat de minister de verhoging van de boete voor overtreding van deze administratieverplichting niet goed kan uitleggen. Uit de achterliggende parlementaire stukken blijkt dat de verhoging van de Wav-boetes met name erop was gericht illegale tewerkstelling te voorkomen. De boetes voor overtreding van artikelen uit de Wav die hierop zijn gericht (zoals artikel 2), mochten dan ook wel worden verhoogd. De boetes voor administratieve overtredingen, waaronder artikel 15, konden niet op grond van dezelfde argumenten worden verhoogd. Deze artikelen zijn immers niet direct gericht op het voorkomen van de feitelijke illegale arbeid.

De Afdeling heeft de boete in dit geval teruggebracht tot 1.500, het bedrag van vóór de verhoging in 2013. Deze uitspraak gaat op voor alle gevallen waarin wegens overtreding van artikel 15 een boete van €2.250 is opgelegd. Voor werkgevers betekent dit dat €750 in mindering zal worden gebracht per boete. Wat de wetgever naar aanleiding van deze uitspraak precies met het boetebedrag zal doen, is nog onduidelijk. Wel zal het bedrag– inmiddels te vinden in de Beleidsregel boeteoplegging Wav 2016 – naar beneden moeten worden bijgesteld.

De volledige uitspraak vindt u hier. Voor meer informatie over de Inspectie SZW en boetes kunt u contact opnemen met Bram van Melle

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring