Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
nieuws
nieuws
20

Sinds 1 november 2021 hoeven RANOV-vergunninghouders geen paspoort of geboorteakte te overleggen bij een naturalisatieverzoek. Als er gerede twijfel is aan de gestelde identiteit en nationaliteit van de RANOV-vergunninghouder, kan het naturalisatieverzoek alsnog worden afgewezen. Ook als er twijfel is aan de gestelde identiteit en nationaliteit van een ouder, kan het naturalisatieverzoek van het inmiddels meerderjarig kind worden afgewezen.

 Op 31 oktober 2022 heeft Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op basis van een beslisnota van het Directoraat-Generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst een beleidswijziging aangekondigd.

 Het Directoraat-Generaal adviseerde de Staatssecretaris om een beleidswijziging in te voeren voor de personen die als minderjarige kinderen een RANOV-vergunning hebben verkregen en waarbij er twijfel bestaat aan de gestelde identiteit en/of nationaliteit van hun ouder(s). De afwijzingen van deze naturalisatieverzoeken liggen gevoelig, omdat de beleidswijziging van 1 november 2021 is ingevoerd om RANOV-vergunninghouders perspectief te bieden om Nederlander te worden. In de beslisnota wordt aangegeven dat de IND worstelde met deze afwijzingen, omdat het gevoel overheerste “dat het onevenredig is om de in Nederland gewortelde inmiddels volwassen kinderen voor altijd het perspectief op naturalisatie te onthouden terwijl zij zelf geen schuld hebben aan de ontstane identiteitstwijfel.”

 De IND stelt dus voor om bij deze categorie RANOV-vergunninghouders de naturalisatieverzoeken niet af te wijzen als sprake is van twijfel aan de identiteit of nationaliteit van hun ouder(s). Ook op naturalisatieverzoekers met een ander soort verblijfsvergunning waarbij gerede twijfel bestaat over de identiteit en/of nationaliteit van de ouder(s), zou deze beleidswijziging van toepassing zijn. Dit voorstel geldt niet voor de nu meenaturaliserende minderjarige kinderen van RANOV-vergunninghouders, maar deze kinderen kunnen, zodra zij meerderjarig zijn, profijt van deze beleidswijziging hebben als zij een zelfstandig naturalisatieverzoek indienen.

 Naar aanleiding van het advies van de IND zal de Staatsecretaris de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap per 1 januari 2023 aanpassen. Tot de invoering van de beleidswijziging zal er niet worden beslist op naturalisatieverzoeken van personen die op of na deze datum onder de beleidswijziging vallen.

 Everaert Advocaten juicht deze beleidswijziging toe, omdat het een grote groep RANOV-vergunninghouders die in Nederland zijn opgegroeid eindelijk in staat zal stellen om als volwaardige Nederlanders deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

 Bent u niet in het bezit van een geboorteakte en/of paspoort en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om Nederlander te worden? Of heeft u andere vragen over naturalisatie? Neem dan contact op met Elles Besselsen of Danielle Snaathorst.

 

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring