Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
nieuws
nieuws
17

In het nieuwe coalitieakkoord is een passage opgenomen over meervoudige nationaliteit en behoud van het Nederlanderschap:

"De Rijkswet Nederlanderschap leidt in sommige situaties tot onwenselijke problemen. We herzien het automatisme waarbij Nederlanders met een meervoudige nationaliteit buiten het EU grondgebied (na 10 jaar) hun Nederlanderschap verliezen en maken het voor hen makkelijker het Nederlanderschap te behouden naast hun andere nationaliteit of, voor degenen die het na 1 april 2003 verloren, te herkrijgen.” 

Het lijkt erop dat de nieuwe regering soepeler zal willen omgaan met dubbele nationaliteit, waardoor Nederlanderschap bij langdurig verblijf in het buitenland makkelijker kan worden behouden en minder snel kan worden verloren.

We kijken uit naar de uitvoeringsstrategie die in de loop van 2022 van de staatssecretaris verwacht zou mogen worden. Vervolgens zullen debatten over het onderwerp uiteindelijk moeten leiden tot een voorstel voor een wetswijziging. Het is te hopen dat er nu echt iets gaat gebeuren op dit gebied en dat ook de modernisering van het nationaliteitsrecht uit het regeerakkoord 2017-2021 wordt opgepakt, en dat het wetsvoorstel dat al in december 2016 is ingediend en dat dubbele nationaliteit mogelijk maakt, ten uitvoer wordt gebracht.

Overigens is in oktober 2021 een wetsvoorstel aangenomen om de automatische verliestermijn op 13 jaar te zetten. Dit betekent dat je tot 3 jaar nadat je Nederlandse paspoort is verlopen de kans hebt om een nieuw Nederlands paspoort te verkrijgen zonder dat je Nederlanderschap gevaar loopt. De nieuwe wet treedt in werking met ingang van 1 april 2022.

Everaert Advocaten zal zich blijven inspannen om een bijdrage aan het debat te leveren en om het onderwerp dubbele nationaliteit op de politieke agenda te houden. 

 Voor meer informatie: Hermie de Voer of Mirjam den Besten

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring