Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
nieuws
nieuws
26

Op dinsdag 30 juni 2020 stemde de Eerste Kamer in met een initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden van D66, PvdA, 50PLUS en GroenLinks. Zij stelden begin 2019 voor om tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) te creëren om de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk te verruimen.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel houdt in dat Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, niet automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen als zij na de Brexit vrijwillig de Britse nationaliteit verkrijgen. Daarnaast zouden diegenen die het Nederlanderschap door de verkrijging van de Britse nationaliteit automatisch hebben verloren de Nederlandse nationaliteit moeten kunnen terugkrijgen.

Om in aanmerking te komen voor dubbele nationaliteit dienen beide groepen wel aan bepaalde voorwaarden - onder andere voorwaarden met betrekking tot het hoofdverblijf en het moment van het verlies - te voldoen. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het wetsvoorstel.

Vragen en onzekerheden

Besloten is dat het wetsvoorstel alleen in werking treedt als - volgens de Nederlandse regering - de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit onvoldoende worden gewaarborgd.

Maar wanneer is hier sprake van? En hoe verhoudt dit wetsvoorstel zich tot het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat op 1 februari 2020 in werking is getreden? In dit terugtrekkingsakkoord zijn de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk immers tot in detail uitgewerkt. Het wetsvoorstel lijkt daarom vooral als vangnet te dienen als blijkt dat de positie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk toch verslechtert en zij hun rechten die zijn neergelegd in het terugtrekkingsakkoord niet of onvoldoende kunnen uitoefenen.

Onduidelijk is hoe de Nederlandse regering gaat beoordelen of de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit voldoende worden gewaarborgd. Bovendien is het de vraag of het parlement wel voldoende tegengas kan geven als de regering tot de conclusie komt dat de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende worden gewaarborgd, terwijl het parlement een andere mening is toegedaan.

Tot slot zijn er zorgen dat het wetsvoorstel rechtsongelijkheid kan veroorzaken. Andere Nederlanders die in het buitenland wonen en de nationaliteit van het land waarin zij verblijven willen aannemen, verliezen immers in beginsel wél de Nederlandse nationaliteit (uitzonderingen daargelaten).

Mocht u vragen hebben over dubbele nationaliteit en/of het wetsvoorstel dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten of Hermie de Voer.

 

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring