Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
nieuws
nieuws
19

[update 3 juli 2020]

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid pakket met regelingen ingevoerd om ondernemers te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. Eén daarvan is de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

TOZO 1 is per 1 juni 2020 afgelopen en overgegaan in TOZO 2. De uitkering kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Je kunt ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum van €10,157. Aanvragen kan, met terugwerkende kracht, in de periode 1 juni t/m 30 september 2020. Als TOZO 1 is toegekend, kan voor TOZO 2 een verkorte aanvraag worden ingediend, zodra de desbetreffende woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

Om voor een uitkering op grond van de TOZO in aanmerking te komen, moet er als zelfstandige aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Doe hiervoor de check op: krijgiktozo.nl. Zie verder de Infographic welke stappen te ondernemen. Let op, de voorwaarden van TOZO 2 verschillen van die van TOZO 1. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het partnerinkomen telt mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de aanvullende uitkering levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum ligt.
  • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten.

In Nederland rechtmatig verblijvende personen kunnen ook aanspraak maken als zij aan voorwaarden van de regeling voldoen. Van personen met een verblijfsvergunning die aanspraak maken op de TOZO-regeling hoeft door de gemeente geen melding te worden gemaakt bij de IND.

De TOZO wordt alleen wel betaald uit publiek middelen waar geen premies voor worden betaald. Normaal gesproken kan dat gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. In deze crisis ligt dat iets anders.

Verblijfsvergunning arbeid als zelfstandigen

Op 17 april 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bevestigd dat mensen met een verblijfsvergunning voor 'arbeid als zelfstandige' zonder gevolgen TOZO kunnen aanvragen. Dat heeft te maken met de bijzondere omstandigheden en de tijdelijke aard van de regeling.

Dat betekent dat alle houders van vergunningen voor verblijf als zelfstandige (waaronder houders van een DAFT-vergunning) TOZO mogen aanvragen zonder dat dit gevolgen heeft voor het verblijfsrecht van uzelf of uw partner of familielid, als u daarvoor referent bent. U moet wel aan de IND melden dat u een beroep doet op TOZO.

Verblijf bij echtgenoot / partner

In het algemeen kan een beroep op de publieke middelen gevolgen hebben voor de verblijfsvergunningen van gezinsleden. Maar houders van een verblijfsvergunning bij een familielid worden beschermd door Europese regelgeving. Die brengt met zich mee dat een eventueel beroep op de publieke middelen nooit automatisch kan leiden tot een intrekking van de vergunning. De IND zal altijd moeten nagaan of de intrekking wel evenredig is. Daarbij moet worden meegenomen dat het beroep op TOZO tijdelijk is en dat we ons in een bijzondere situatie bevinden. Er dient per individueel geval naar de omstandigheden te worden gekeken en in aanmerking te worden genomen dat houders van verblijfvergunningen als zelfstandige ook zijn vrijgesteld.

Burgers van de Europese Unie

EU-onderdanen die als zelfstandige werken, voldoen aan het urencriterium en een levensvatbaar bedrijf hebben, hebben verblijfsrecht als "economisch actieve”. In dat geval kan een beroep worden gedaan op publieke middelen en heeft dat geen gevolgen voor het verblijfsrecht.

Als door de crisis de onderneming niet meer actief is, zou een beroep op de TOZO wel gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht, indien geoordeeld zou worden dat dit beroep "onredelijk” is. Ook hier zal echter rekening gehouden moeten worden met de huidige omstandigheden en de tijdelijkheid van het beroep op de publieke middelen.

Meer weten? Neem dan contact op met Thomas van Houwelingen of Hermie de Voer.

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring