Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
mensen
Bram van Melle

Bram van Melle

advocaat partner

Telefoon: +31(0)20 752 32 28
E-mail: vanmelle@everaert.nl
LinkedIn: Bram van Melle

Bram is specialist in arbeidsmigratie, nationaliteitsrecht en inburgering.

Hij begeleidt werkgevers bij het aanvragen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers en adviseert over het naleven van daarmee verband houdende werkgeversverplichtingen. Cliënten zijn overwegend buitenlandse concerns met vestigingen in Nederland, die managers, technische specialisten of trainees overplaatsen.

In het verlengde hiervan adviseert en procedeert Bram in zaken waarin de Inspectie SZW boetes oplegt aan werkgevers wegens illegale tewerkstelling van vreemdelingen of overtreding van andere verplichtingen ten aanzien van het werken met buitenlandse werknemers.

Op het terrein van het nationaliteitsrecht adviseert Bram overwegend cliënten in het buitenland over het bezit of de verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie.

Bram verzorgde cursussen over het Moderne Migratiebeleid en arbeidsmigratie voor OSR juridische opleidingen en CPO en doceert ook voor Sdu

Publicaties

Asiel&Migrantenrecht 2022, nr. 1 - Nieuwe Blauwe Kaart Richtlijn, Oude wijn of nieuw elan? - A.M. van Melle

JV 2021, nr 1 - Noot A.M. van Melle

Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 6-7 - Voor hetzelfde geld dubbel beboet - A.M. van Melle en M. Mohamud, ve20002461

Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 6-7 - Interview Sophie in 't Veld - Het is één grote witwasmachine - E. van Kempen, A.M. van Melle, E. Wolthuis, ve20002457

Asiel&Migrantenrecht 2019, nr. 6/7 - Redactieleden blikken kort terug - Grensoverschrijdende dienstverlening, De aanhouder wint - A.M. van Melle, ve19002059

Asiel&Migrantenrecht 2019, nr. 3 - Uitspraak Uitgelicht - Belangenafweging bij verwijderingsmaatregel tegen Unieburger - A.M. van Melle en Th. van Houwelingen, ve19000880

Asiel&Migrantenrecht 2018, nr. 6-7 - Een jaar na Chavez-Vilchez. Belangen van kinderen geven doorslag bij verblijfsaanvragen van derdelander-ouders - M.J. den Besten, A.M. van Melle en B. Wegelin, ve18002719

Asiel&Migrantenrecht 2017, nr. 3 - Interview met Nico Verheij - ´Het vreemdelingenrecht is een beetje een gesloten wereldje´ - A.M. van Melle & K.E. Geertsema, ve 17000613

Nieuwe Europese richtlijn voor tijdelijke migratie van expats in de online publicatie Verblijfblog - Actueel migratierecht toegelicht, van de sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam, 2016

Asiel&Migrantenrecht 2015, nr. 5-6 - Onevenredig boetebeleid bij Wet Arbeid Vreemdelingenzaken - A.M. Van Melle, ve15001091

Advocatenblad 2014, nr. 11 - Minikroniek Arbeidsmigratie - Bram van Melle

Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 5/6 - Surinaams, Nederlands - of geen van beide - A.M. van Melle, ve13001357

Bijdrage aan de bundel "Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid" onder redactie van M.A.G. Reurs, SDU 2013

Annotaties

ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:192, JV 2020/64 m.nt A.M. van Melle

ABRvS 11 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3079, AB 2017/100 m.nt. A.M. van Melle

ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4701, m.nt A.M. van Melle in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law, 1950-2015, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2015

Rb Den Haag, z.p. Haarlem 16 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16504, m.nt A.M. van Melle in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law, 1950-2015, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2015

ABRvS 2 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA0684, AB 2007, 268 m.nt. H. Battjes & A.M. van Melle

Vermeldingen

Who's Who in Corporate Immigration

Registratie Nederlandse orde van advocaten

Bram van Melle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
        -   Bestuursrecht
  • Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

WRV - Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
AILA - American Immigration Lawyers Association
IBA - International Bar Association
EILN - European Immigration Lawyers Network
NICCT - The Netherlands India Chamber of Commerce & Trade