Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
familieleden

De inhoud van deze pagina wordt op dit moment herzien in het kader van de nieuwe Brexit overeenkomst

Verblijfsrecht

Of familieleden in het VK of de EU mogen blijven hangt af van een aantal omstandigheden. In beginsel beschermt de Brexit-overeenkomst alle familieleden die voor de daadwerkelijke Brexit datum rechtmatig bij hun familielid verbleven. In een aantal gevallen geldt dit ook voor familieleden die na Brexit bij hun familie willen gaan verblijven.

Hieronder vindt u een overzicht met de verblijfsrechten van familieleden.

Is er sprake van rechtmatig verblijf dan geldt ten aanzien van de verblijfsdocumenten en het recht op duurzaam verblijf hetgeen is beschreven onder het kopje administratieve procedure.

Gehuwde of geregistreerde partners

Al verblijvend bij echtgenoot of geregistreerd partner ten tijde van Brexit
Gehuwde of geregistreerde partners die al samenwoonden met hun partners in de EU of het VK vallen onder de bescherming van de overeenkomst, waardoor hun verblijfsrecht niet wordt aangetast. Wel zal er, een nieuw Brits of EU-verblijfsdocument moeten worden aangevraagd, en zal er de status moeten worden aangepast.

Nog niet verblijvend bij echtgenoot of geregistreerd partner ten tijde van Brexit
Britten of EU-onderdanen die ten tijde van de Brexit al wel een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben gesloten maar nog niet bij hun echtgenoot of geregistreerd partner in de EU of het VK verbleven vallen ook onder de bescherming van de overeenkomst. Zolang de partner het verblijfsrecht blijft uitoefenen zal de mogelijkheid blijven bestaan om bij de echtgenoot te gaan verblijven. Voor de levensduur van de partner zal verblijfsrecht worden verleend onder dezelfde voorwaarden die het Unierecht nu stelt.

Huwelijk na Brexit

Als u na de Brexit met uw Britse partner of EU-partner trouwt dan valt u niet onder de Brexit-overeenkomst. In dat geval zult u moeten voldoen aan de nationale immigratieregels. Het kan echter wel zo zijn dat er al een relatie is ten tijde van de Brexit.

Voor voorbeelden omtrent gehuwde partners, zie hieronder de Q&A.

Ongehuwde partners
Ook niet-gehuwde partners in een duurzame relatie vallen onder het akkoord. De relatie moet dan wel al hebben bestaan op de dag van Brexit. Ook moet de relatie toen al duurzaam zijn geweest.

Als u pas na de Brexit met uw Britse partner of EU-partner een duurzame relatie aangaat valt u niet onder de Brexit-overeenkomst. De voorwaarde van duurzaamheid is hierbij bepalend. Ten tijde van de Brexit dient de relatie namelijk al duurzaam te zijn. Dat zal dan moeten worden aangetoond.

Voor voorbeelden omtrent ongehuwde partners, zie hieronder de Q&A.

Kinderen en kleinkinderen

(Klein)kinderen onder de 21 jaar vallen onder de bescherming van de overeenkomst. Als zij al verblijven bij hun ouders of grootouders behouden zij hun verblijfsrecht. Als zij nog niet verblijven bij hun ouders of grootouders, zullen zij het recht behouden om bij hun ouders of grootouders te gaan verblijven, zolang hun (groot)ouders rechtmatig in het land verblijven.

Ook (klein)kinderen boven de 21 jaar kunnen onder de regeling vallen. Voorwaarde daarbij is dat zij hun afhankelijkheid aantonen van de (groot)ouders.

Kinderen geboren of geadopteerd na Brexit
Onafhankelijk van waar het kind geboren is, kunnen kinderen geboren of geadopteerd na Brexit, ook onder de bescherming van de Brexit-overeenkomst vallen. Zij behouden het verblijfrecht bij hun ouders. Het moet dan wel gaan om één van de volgende gevallen:

  • (Adoptief)kinderen waarvan beide ouders rechten aan de Brexit-overeenkomst ontlenen;
  • (Adoptief)kinderen waarvan een van de ouders rechten ontleent aan de Brexit-overeenkomst en de andere ouder onderdaan is van het gastland
  • (Adoptief)kinderen waar een ouder, die rechten aan de Brexit-overeenkomst ontleent, het gezag heeft over het kind naar het familierecht van het VK of de EU, zonder afbreuk te doen aan het belang van de rechten van het kind.

Adoptiekinderen
Geadopteerde kinderen worden onder de Brexit-overeenkomst gelijkgesteld aan biologische kinderen.

Voor voorbeelden omtrent kinderen, zie hieronder de Q&A.

Ouders en grootouders

Hebben ouders of grootouders al verblijfsrecht op de dag van Brexit, dan behouden zij dit. Ouders en grootouders die nog niet verblijven bij hun kinderen, kunnen het verblijfsrecht bij hun kinderen behouden. Voorwaarde is wel dat de afhankelijkheid wordt aangetoond. In de meeste gevallen is de afhankelijkheid financieel van aard, maar dat kan ook een ander karakter hebben, bijvoorbeeld een afhankelijkheid op basis van fysieke verzorging.

Overige familieleden

Familieleden die hierboven niet zijn genoemd, zullen hoogstwaarschijnlijk niet vallen onder de bepalingen van de Brexit-overeenkomst, en daar geen verblijfsrechten aan kunnen ontlenen. Het gaat dan om familieleden die niet vallen onder de hierboven genoemde categorieën. Verblijft een dergelijk familielid al bij het andere familielid, dan blijft dat verblijfsrecht in stand. Als een overig familielid ervoor kiest om bij zijn familie te verblijven na de Brexit, dan gelden de nationale immigratie regels.

Duurzaam verblijfsrecht

EU-burgers in het VK en Britten in de EU die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar als familielid op het grondgebied van het gastland verbleven hebben kunnen in aanmerking komen voor een duurzaam verblijfsrecht. De jaren voor de Brexit tellen mee bij de opbouw van het duurzaam verblijfsrecht.

Het verblijfsrecht van Britten in de EU-lidstaten kan, na de Brexit, slechts worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit het gastland. Het verblijfsrecht van EU-burgers in het VK kan, na de Brexit, verloren gaan door afwezigheid van meer dan vijf achtereenvolgende jaren uit het gastland. Het VK is vrij deze gunstigere nationale bepaling toe te passen.

Q&A (Bron: Europese Commissie)

Ik woon en werk in het VK met mijn partner. We zijn van plan om binnenkort een baby te krijgen. Moeten we onze plannen versnellen en de baby krijgen voor de Brexit?
U hoeft zich niet te haasten. De deal zorgt ervoor dat kinderen die zijn geboren uit EU-gezinnen die vóór of na de Brexit in het VK wonen, verblijfsrecht krijgen. In sommige situaties kent de Britse wet aan die kinderen het Britse burgerschap toe, naast de nationaliteit die het kind via zijn ouders heeft.

Ik woon in het VK met mijn EU-echtgenoot. Ik kreeg een verblijfsvergunning via hem. Kan ik post-Brexit blijven?
Ja, u behoudt uw verblijfsrecht. De deal beschermt al die familieleden die vóór de Brexit rechtmatig bij een EU-burger in het VK hebben verbleven. U mag blijven maar moet een nieuwe Britse status aanvragen (settled status) en een nieuw Brits verblijfsdocument verkrijgen.

Ik woon in het Verenigd Koninkrijk met het kind dat ik heb geadopteerd. Kunnen we nog samenblijven?
Ja, u kunt samenblijven. De Brexit-overeenkomst beschermt al die familieleden die legaal vóór de Brexit bij een EU-burger in het VK hebben gewoond. Geadopteerde kinderen worden op dezelfde manier behandeld als biologische kinderen.

Een aantal jaar geleden vroeg ik de Britse autoriteiten om te mogen verblijven bij mijn EU-neef woonachtig in Edinburgh omdat ik materieel afhankelijk was van hem. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben dat aanvaard en mij een verblijfsvergunning gegeven. Wat zal er met mij gebeuren na Brexit?
U behoudt uw verblijfsrecht. De Brexit-overeenkomst beschermt al die familieleden die legaal vóór de Brexit bij een EU-burger in het VK hebben gewoond. U mag blijven maar moet een nieuwe Britse status aanvragen (settled status) en een nieuw Brits verblijfsdocument verkrijgen.

Ik ben de geregistreerde partner van een EU-burger die in het Verenigd Koninkrijk woont. Ik ben van plan om bij hem te verblijven, maar ik kan het alleen pas over vier jaar doen vanwege werkverplichtingen in mijn land. Zal ik nog bij hem kunnen gaan verblijven na Brexit?
Ja, dat kan. De overeenkomst beschermt namelijk partners die in een dergelijke relatie met een EU-burger zaten tijdens de Brexit, maar die toen niet bij de EU-partner woonden in het VK. U kunt u herenigen met uw EU-partner in het VK, op voorwaarde dat u nog steeds geregistreerd partner bent op het moment dat u naar het Verenigd Koninkrijk komt.

Ik ben de neef van een EU-burger die in het Verenigd Koninkrijk woont. Ik ben van plan hem te vergezellen in het VK maar ik kan dat pas over vier jaar doen vanwege studieverplichtingen in mijn land. Zal ik na Brexit nog bij hem verblijven?
Nee. De deal beschermt geen overige familieleden van EU-burgers (behalve in geval van durable partnerships) die op de datum van Brexit banden hadden met een EU-burger, maar op die datum nog niet bij hun familieleden woonden. Als u na de Brexit besluit bij uw familielid wil verblijven, dan bent u in dat geval onderworpen aan de immigratiewetgeving van het VK.

Ik woon en studeer in Cardiff. Mijn echtgenote woont in het buitenland, samen met ons kind. Ze zouden graag bij me willen verblijven als mijn studie klaar is en ik een baan heb gevonden. Kunnen ze dat na Brexit nog doen, of moet ik mij haasten?
U hoeft zich niet te haasten. Zij kunnen dat namelijk na Brexit ook nog doen. De deal beschermt niet alleen naaste familieleden die legaal hebben verbleven bij een EU-burger in het VK vóór de Brexit, maar ook naaste familieleden van een EU-burger die nog niet in het VK woonden ten tijde van de Brexit. Zij kunnen zich na de Brexit bij u voegen, op voorwaarde dat u nog getrouwd bent op het moment dat zij naar het VK komen.

Ik woon en werk in het VK. Ik ben vrijgezel, maar hoop op een dag te trouwen. Dat zal wel pas waarschijnlijk na de Brexit zijn. Zal mijn toekomstige echtgenoot in staat zijn om bij mij te verblijven in Engeland? En hoe zit het als we een baby hebben gekregen?
De Brexit-overeenkomst beschermt niet degene die na de Brexit met een EU-burger zal trouwen. Voor een toekomstig echtgenoot zullen dan de Britse immigratieregels gelden. Elk toekomstig kind kan bij een EU-burger verblijven die vóór de Brexit in het Verenigd Koninkrijk woonachtig is, als die ouder de wettelijke voogdij over het kind heeft.

Ik ben Brits en mijn vader werkt in Portugal. Ik woon bij hem in Portugal en ga naar een plaatselijke school. Mag ik in Portugal blijven na de Brexit?
Ja. Alle familieleden die bij een familielid verblijven die rechtmatig in een EU-land verblijft of in het VK, mogen bij hun familieleden verblijven na Brexit, ongeacht of zijzelf tot de EU27 of het VK behoren. Na de Brexit blijven dezelfde voorwaarden gelden.

Ik ben een Koreaanse echtgenote. Vier jaar geleden ben ik naar het VK gekomen om daar te verblijven met mijn echtgenoot. Het huwelijk loopt echter niet goed meer. Ik wil eigenlijk gaan scheiden, maar ben bang dat ik daarna geen recht meer heb op verblijf post-Brexit. Klopt dat?
The Joint Report volgt in grote lijnen het EU-recht wat nu geldt, en dat al de rechten beschermt van niet-EU echtgenoten die willen scheiden. U valt onder deze regelgeving. Als uw scheiding definitief is moet u echter wel aan de autoriteiten van het VK laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf dat geldt onder het EU recht. Als u vijf jaar achtereen rechtmatig in het VK hebt verbleven kunt u een aanvraag doen voor duurzaam verblijf.

Heeft u vragen?

Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog vragen over de Brexit of vraagt u zich af wat deze ontwikkelingen voor u persoonlijk betekenen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.