Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
expertises
nieuws
21

Verlies van de Nederlandse nationaliteit kan automatisch gebeuren, soms zelfs zonder dat je het weet. Ook kan de Nederlandse nationaliteit worden ingetrokken.

Het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is een moeizaam proces en niet altijd mogelijk. Het is verstandig contact op te nemen met een van onze advocaten voor advies op maat.

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit kan gebeuren als je:

• vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt
• met dubbele nationaliteit 10 jaar of langer in het buitenland woont en je Nederlandse paspoort niet binnen 10 jaar na afgifte van je laatste paspoort verlengt

Een andere nationaliteit

Nederland wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk tegengaan. Bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit komt de Nederlandse nationaliteit daarom meestal automatisch te vervallen. Het is mogelijk een andere nationaliteit aan te nemen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen als je:

• getrouwd of geregistreerd partner bent van een niet-Nederlander en de nationaliteit van je partner aanneemt
• in het land van de andere nationaliteit bent geboren en daar woont als je die andere nationaliteit aanneemt
• voordat je 18 werd 5 jaar onafgebroken in het land van de andere nationaliteit hebt gewoond

Paspoort niet op tijd verlengd

Heb je dubbele nationaliteit, dan kan je de Nederlandse nationaliteit verliezen als je 10 jaar onafgebroken buiten de EU woont en niet tijdig je Nederlandse paspoort verlengt, namelijk binnen 10 jaar na afgifte. Let wel: het paspoort moet aan je zijn verstrekt binnen de termijn van 10 jaar.

Geen Nederlander meer zonder dit te weten

Omdat in bovenstaande gevallen de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat, ben je je hier niet altijd van bewust. Het komt dan ook regelmatig voor dat Nederlanders in het buitenland niet weten dat zij of hun kinderen geen Nederlander meer zijn. Advocaat Hermie de Voer beschrijft dit probleem in haar blog.

De Nationale Ombudsman heeft aandacht gevraagd voor deze problematiek in het rapport Verlies Nederlanderschap (2016). Daar reageerde de overheid op met een aantal maatregelen, die onderdeel waren van de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De wetswijziging is echter in oktober 2017 door de Eerste Kamer verworpen.

De overheid stelt het volgende voor:

• Nederlanders met dubbele nationaliteit die niet tijdig hun Nederlandse paspoort hebben verlengd krijgen een herstelmogelijkheid. Zij kunnen binnen 1 jaar na ingang van de wetswijziging hun Nederlanderschap terugkrijgen
• de verliestermijn wordt 15 jaar. Nederlanders wonend buiten de EU krijgen 15 jaar de tijd om hun Nederlandse paspoort te verlengen en verstrekt te krijgen, voordat ze automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Intrekking Nederlandse nationaliteit

De overheid kan de Nederlandse nationaliteit intrekken als je:

• er niet alles aan hebt gedaan om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven, terwijl je hiertoe wel verplicht bent
• fraude hebt gepleegd bij de naturalisatie- of optieprocedure
• bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van Nederland
• terroristische activiteiten pleegt of voorbereidt. 

Voor meer informatie of advies neemt u contact op met Hermie de Voer, Vera Kidjan, Bram van Melle, Elles Besselsen of Mirjam den Besten.

Dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk mogelijk?

Op dinsdag 30 juni 2020 stemde de Eerste Kamer in met een initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden van D66, PvdA, 50PLUS en GroenLinks. Zij stelden begin 2019 voor om tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) te creëren om de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk te verruimen.

Lees meer >

Online tool verlies Nederlandse nationaliteit en toepassing evenredigheidstoets

Op de website nederlandwereldwijd.nl wordt een tool ter beschikking gesteld waarmee u kunt achterhalen of u (mogelijk) de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt en - indien dit het geval is - hoe u kunt laten toetsen of u onevenredig wordt geschonden in het uitoefenen van uw rechten als EU-burger door het verlies van uw Nederlanderschap.

Lees meer >

Hermie de Voer op NPO Radio over de 'pardonners'

Op 31 mei 2020 was Hermie de Voer te beluisteren in de uitzending van NPO Reporter Radio, getiteld: "Naturalisatie onmogelijk, ondanks ruim 13 jaar legaal verblijf".

Lees meer >

Ook evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap door verkrijging andere nationaliteit

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 mei 2020 bepaald dat ook bij het automatische verlies van het Nederlanderschap door verkrijging van een andere nationaliteit onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van dat verlies in het individuele geval.

Lees meer >

Webinar dubbele nationaliteit en huidige wetgeving

In samenwerking met Eelco Keij van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) presenteerde Hermie de Voer afgelopen week een webinar over het thema dubbele nationaliteit. 

Lees meer >

Update: niet naturaliseren met een Chavez-verblijfsvergunning?

Een jaar geleden berichtten wij u hier over de wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 waardoor het voor ouders van Nederlandse kinderen die hun verblijfsrecht ontlenen aan artikel 20 van de VWEU op grond van de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaken Zambrano en Chavez-Vilchez, onmogelijk is om te naturaliseren.

Lees meer >

Uitstel voor naturalisatie zonder papieren met 3 maanden

In november vorig jaar berichtten wij over de procedure die wij willen beginnen voor naturalisatie van zogenoemde Pardonners. Om meer mensen een kans te geven mee te doen, hebben wij de inleverdatum van de vragenlijst uitgesteld met drie maanden!

Lees meer >