expertises
nieuws

Nederlander worden kan op 3 manieren: door naturalisatie, door een optie procedure of door geboorte uit een Nederlandse vader of moeder.

De Rijkswet op het Nederlanderschap is ingewikkeld; of en hoe je Nederlander kunt worden is voor iedereen anders. Er zijn tal van regels en uitzonderingen om rekening mee te houden. Onze advocaten van de nationaliteitsdesk zijn gespecialiseerd in zaken als naturalisatie, optie en dubbele nationaliteit. Zij kunnen je adviseren en helpen bij het indienen van een aanvraag of het voeren van een procedure.

Voor diplomaten, consulair medewerkers en medewerkers van internationale organisaties (samengevat de geprivilegieerden) gelden andere regels. Deze vind je hier.

Lees meer >


Verlies van de Nederlandse nationaliteit kan automatisch gebeuren, soms zelfs zonder dat je het weet. Ook kan de Nederlandse nationaliteit worden ingetrokken.

Het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is een moeizaam proces en niet altijd mogelijk. Het is verstandig contact op te nemen met een van onze advocaten voor advies op maat.

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit kan gebeuren als je:

• vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt
• met dubbele nationaliteit 10 jaar of langer in het buitenland woont en je Nederlandse paspoort niet binnen 10 jaar na afgifte van je laatste paspoort verlengt

Lees meer >

Nederland viert Naturalisatiedag

Elk jaar op 15 december is het Naturalisatiedag. Op deze speciale dag ontvangen vreemdelingen die tijdens een feestelijke ceremonie tot Nederlander genaturaliseerd worden een officiële verklaring (naturalisatiebesluit) van de gemeente waaruit blijkt dat zij Nederlands staatsburger geworden zijn.

Lees meer >

Wetsvoorstel verworpen, naturalisatie termijn blijft 5 jaar

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 3 oktober 2017 het wetsvoorstel waarbij de Rijkswet op het Nederlanderschap zou worden gewijzigd, verworpen.

Lees meer >

Ombudsman: Stel belang kind voorop bij naturalisatie pardonners

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman hebben gezamenlijk een rapport uitgebracht over bewijsnood bij naturalisatie van zogenoemde pardonners.

Lees meer >

Geen Nederlands paspoort meer, geen Nederlander meer?

De Nederlandse wet bepaalt dat mensen die langer dan 10 jaar buiten de EU wonen, hun Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Van een aantal personen is om deze reden de paspoortaanvraag niet in behandeling genomen door het Ministerie van BuZa. 

Lees meer >

Ministers reageren op Ombudsmanrapport ‘Verlies Nederlanderschap’

De overheid informeert Nederlanders in het buitenland onvoldoende over de mogelijkheid het Nederlanderschap te verliezen.

Lees meer >

Nederlandse nationaliteit na 7 jaar verblijf

De Nederlandse nationaliteit kan pas na 7 jaar legaal verblijf in Nederland worden verkregen, in plaats van de huidige 5 jaar. 

Lees meer >

Verlies Nederlanderschap? Herstel misschien mogelijk

Op 8 juni 2016 werd in de Tweede Kamer de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap besproken, met onder andere voorstellen om verlies van het Nederlanderschap te herstellen. In enkele gevallen lijkt dit te gaan lukken, in andere niet.

Lees meer >