expertises
nieuws

Woon je in Nederland, maar heb je gezinsleden in het buitenland? Dan kan je voor deze gezinsleden misschien een verblijfsvergunning aanvragen in het kader van gezinshereniging.

Voor wie?
Als je in Nederland woont, dan kunnen vaak ook je buitenlandse gezinsleden naar Nederland komen. Dit geldt voor Nederlandse burgers, maar ook voor houders van een Nederlandse verblijfsvergunning, mits je op het moment van de aanvraag een jaar in Nederland verblijft. Dit geldt niet wanneer je in Nederland bent met een tijdelijk verblijfsdoel, zoals bijvoorbeeld studie, detachering of seizoensarbeid.

Voor Turken en hun gezinsleden gelden andere regels. Lees meer over deze regels hier.

Welke gezinsleden?
Onder gezinsleden worden de volgende personen gerekend:

  • gehuwde of geregistreerde partners, ook van gelijk geslacht
  • ongehuwde partners, ook van gelijk geslacht, indien je kan aantonen dat er een duurzame en exclusieve relatie bestaat
  • kinderen tot 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden

Ook geadopteerde kinderen kunnen naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging, maar voor hen gelden aparte voorwaarden. Op de pagina Internationale Adoptie lees je hier meer over.

De voorwaarden
Er is een aantal voorwaarden waaraan de gezinsleden moeten voldoen:

  • de referent in Nederland voldoet aan de inkomenseis, of komt in aanmerking voor vrijstelling van deze vereiste
  • de buitenlandse partner heeft het basisexamen inburgering buitenland behaald, of komt in aanmerking voor vrijstelling van deze vereiste de gezinsleden gaan in Nederland op hetzelfde adres wonen
  • de referent in Nederland en de partner in het buitenland zijn tenminste 21 jaar oud

Inkomenseis
Als referent in Nederland moet je zelfstandig en duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan.

Zelfstandig betekent dat je zelf je inkomen verdient. Een uitkering uit publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering, wordt niet gezien als zelfstandig en kun je niet opgeven als inkomen.

Voldoende betekent dat je minstens het wettelijk minimumloon verdient. Als je 2 banen hebt, mag je de lonen bij elkaar optellen. Het minimumloon wordt 2 keer per jaar aangepast, op 1 januari en 1 juli. De huidige bedragen vind je hier. Voor personen onder de 23 geldt het minimum jeugdloon, dit vind je hier.

Een inkomen is duurzaam als het arbeidscontract nog minimaal 12 maanden doorloopt op het moment van de aanvraag. Een inkomen verkregen uit werk als ondernemer of freelancer is duurzaam als je minimaal 1,5 jaar inkomen uit onderneming hebt gehad.

Als je geen uitzicht hebt op inkomen voor nog minimaal 12 maanden maar nog wel voor minimaal 6 maanden, dan kan het inkomen toch duurzaam zijn wanneer het inkomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voldoende (volgens het minimumloon in dat jaar) was. Lees hierover ook ons nieuwsartikel Nieuwe inkomenstoets bij gezinshereniging.

Als de referent de AOW-leeftijd heeft bereikt, volledig arbeidsongeschikt is of blijvend niet in staat is om aan de inkomenseis te voldoen komt deze voorwaarde te vervallen.

Ben je een Nederlandse expat en wil je met je gezinsleden naar Nederland terugkeren? Dan kan het zijn dat je niet aan de inkomenseis kunt voldoen. In dit geval kan maatwerk worden geleverd, waarbij je wellicht toch in aanmerking komt voor gezinshereniging. Lees hierover ook ons nieuwsartikel Inkomenseis struikelblok voor Nederlandse expats.

Basisexamen Inburgering Buitenland
Als buitenlandse partner moet je in sommige gevallen eerst het Basisexamen Inburgering Buitenland behalen. Hiervoor heb je een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving nodig. Het examen bestaat uit 3 onderdelen: leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving.

Ter voorbereiding van het examen kan je het oefenpakket aanschaffen. Als je het downloadt is het gratis. In sommige landen kun je ook lessen volgen. Deze lessen worden altijd gegeven door particulieren en worden niet verzorgd door de Nederlandse staat.

Het examen leg je af bij de ambassade of het consulaat in het land waar je woont, of waarvan je de nationaliteit hebt. Als er in dat land geen Nederlandse vertegenwoordiging is, kan je het examen in een naburig land afleggen. Kijk hier waar je het examen kunt afleggen.

Het examen kost €150. Inschrijven en betalen doe je hier. Je krijgt de uitslag binnen 8 weken. Als je voor een onderdeel van het examen bent gezakt, hoef je alleen dat onderdeel te herkansen. Wel moet je opnieuw voor dat onderdeel betalen. De uitslag van het examen is een jaar geldig.

Niet elke buitenlandse partner is verplicht het examen te doen. Personen uit alle EU-landen zijn uitgezonderd, net als personen uit Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Turkije. Kijk hier voor de volledige lijst van personen die uitgezonderd zijn van de inburgeringseis.

Als je door bijzondere persoonlijke omstandigheden het examen niet kunt afleggen kun je ook vrijstelling aanvragen. Zie hier of dit van toepassing is op jou of jouw partner.

De MVV
Als je langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven heb je een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Als de aanvraag is goedgekeurd, kan je het visum ophalen bij de ambassade of het consulaat waar je het inburgeringsexamen hebt afgelegd. Je moet binnen 3 maanden na afgifte naar Nederland reizen. In Nederland krijg je de verblijfsvergunning.

Niet iedereen heeft een MVV nodig. Personen uit de EU, Zwitserland, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea kunnen zonder MVV naar Nederland reizen. Zij hebben alleen een verblijfsvergunning nodig.

Kijk hier of je een MVV nodig hebt om naar Nederland te reizen.

De verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning is over het algemeen 5 jaar geldig, tenzij de referent in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. In dit geval geldt de einddatum van deze verblijfsvergunning ook voor de gezinsleden.

Met de verblijfsvergunning heb je het recht om te mogen werken in Nederland, tenzij de referent in Nederland een verblijfsvergunning met een arbeidsbeperking heeft. Dezelfde arbeidsbeperking geldt in dit geval ook voor de gezinsleden.

Verplichtingen
Ook nadat de gezinsleden in Nederland zijn gearriveerd zijn er bepaalde verplichtingen waaraan je als gezin moet voldoen om de verblijfsvergunning te behouden:

  • de relatie tussen de partners duurt voort
  • alle gezinsleden wonen op hetzelfde adres in Nederland
  • als gezin beschik je zelfstandig over voldoende middelen van bestaan
  • de gezinsleden doen geen beroep op publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering

Wanneer er wijzigingen optreden in de persoonlijke situatie waardoor je niet meer aan deze voorwaarden voldoet, ben je als referent en partner verplicht deze te melden aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

Inburgeren Nederland
Als buitenlandse partner moet je in de meeste gevallen binnen 3 jaar na aankomst het inburgeringsexamen in Nederland behalen. Dit is een ander examen dan het Basisexamen Inburgeringsexamen Buitenland. Wanneer je dit examen niet binnen 3 jaar haalt, kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken. Lees hier meer over inburgeren in Nederland.

Niet elke buitenlandse partner is verplicht het examen te behalen. Als je inburgeringsplichtig bent krijg je een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk hier voor een lijst van personen die uitgezonderd zijn van de inburgeringseis.

Het EU recht
Nederlanders burgers zijn tegelijk ook EU-burgers. Hierdoor kunnen zij zich beroepen op het EU-recht, maar alleen wanneer zij zich buiten hun eigen land bevinden of kortgeleden in een ander EU-land dan Nederland hebben gewoond.

Het EU-recht op gezinshereniging verschilt van het Nederlands recht. Zo geldt er geen inburgeringseis en is de inkomenseis flexibeler. Ook worden ouders tot de gezinsleden gerekend. Wilt u meer weten over het EU-recht, of hoe u van dit recht gebruik kunt maken? Neem dan contact op met een van onze op dit gebied gespecialiseerde advocaten.

Neem voor meer informatie contact op met Hans Jager of Barbara Wegelin.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het beleid voor zieke vreemdelingen wordt gewijzigd

Op 11 april 2017 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij uitlegt welke wijzigingen in het beleid hij wil aanbrengen om te voldoen aan de uitspraak Paposhvili.

Lees meer >

Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamen

Eerder publiceerden wij een nieuwsartikel over de daling van het aantal geslaagden voor het inburgeringsexamen. We stelden daarin vast dat maar 33% van de inburgeringsplichtigen het examen haalde.

Lees meer >

Georgiërs visumvrij voor kort verblijf

Vanaf 28 maart 2017 hebben personen met de Georgische nationaliteit geen visum meer nodig voor een verblijf van minder dan 90 dagen in het Schengengebied, inclusief Nederland.

Lees meer >

Inkomenseis struikelblok voor Nederlandse expats

Voor een Nederlandse expat die met mvv-plichtige gezinsleden naar Nederland wil terugkeren, is de inkomenseis vaak een struikelblok.

Lees meer >

Nieuwe inkomenstoets bij gezinshereniging

Het inkomen van personen die hun gezinsleden naar Nederland willen laten komen in het kader van gezinshereniging wordt vanaf heden op een andere manier getoetst. De situatie van flexwerkers wordt in beschouwing genomen.

Lees meer >