Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
expertises
nieuws

Een werkgever in Nederland heeft voor een werknemer van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Deze moet zijn aangevraagd en verkregen voordat het werk begint. Om een tewerkstellingsvergunning te krijgen, moet een werkgever aan allerlei eisen voldoen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Uiteraard helpen wij u ook bij het indienen van een aanvraag.

Illegale arbeid
Indien een werkgever een buitenlandse werknemer illegaal heeft laten werken, dat wil zeggen zonder de benodigde tewerkstellingsvergunning, legt de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) forse boetes op. De boete kan oplopen van een waarschuwing tot €8.000, afhankelijk van de categorie waaronder de werkgever valt. Boetes worden opgelegd per soort overtreding en per persoon voor wie u als werkgever niet over de vereiste tewerkstellingsvergunning beschikt.

Bij het opleggen van boetes worden de begrippen arbeid, werknemer en werkgever heel ruim uitgelegd. Daardoor is al gauw sprake van illegale arbeid. Ook kunnen meerdere partijen tegelijkertijd als werkgever worden aangemerkt, bijvoorbeeld als een inlener van diensten betrokken is bij de arbeid. De Inspectie is wel verplicht om de hoogte van boetes aan te passen als deze niet evenredig is. Dit zult u vaak zelf aan moeten voeren, waarbij vooral belangrijk is of u maatregelen heeft genomen om illegale arbeid te voorkomen en of u in financiële moeilijkheden komt door de boete.

Een boete: wat nu?
Aan het opleggen van een boete gaat vaak een lange procedure vooraf. Wanneer de Inspectie SZW een boete dreigt op te leggen, kunnen wij u dan ook bijstaan tijdens het onderzoek en de verhoren en alle correspondentie met de Inspectie overnemen.

Is al een boete opgelegd, kunnen wij namens u bezwaar maken en zo nodig procederen bij de rechtbank en de Raad van State. Everaert Advocaten treedt regelmatig met succes op in boetezaken, waarbij de boete vernietigd of significant gematigd wordt.

Succesvolle procedures
Hieronder staan enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie, de Raad van State, verschillende rechtbanken en besluiten van de Inspectie SZW, waarbij door het optreden van onze advocaten opgelegde boetes zijn vernietigd. Deze uitspraken hebben in een aantal gevallen grote gevolgen gehad voor andere zaken, waarin ook geen boete (meer) mag worden opgelegd:

 • Grensoverschrijdende dienstverlening, ter beschikking stellen arbeidskrachten mag, boetes van in totaal €48.000 vernietigd:
  Rechtbank Den Haag
 • Werknemer had rechtstreeks op grond van het EU-recht verblijfsrecht, ondanks voornemen geen boete opgelegd:
  Besluit Inspectie SZW
 • Geen werkgever, boete van €72.000 vernietigd:
  Raad van State
 • Grensoverschrijdende dienstverlening, geen tewerkstellingsvergunning (twv) nodig, boete van €264.000 vernietigd (Essent-arrest):
  Hof van Justitie
 • Grensoverschrijdende dienstverlening, boete van €256.000 vernietigd:
  Besluit op bezwaar Inspectie SZW
 • Geen werkgever, boete van €4.000 vernietigd:
  Besluit op bezwaar Inspectie SZW
 • Geen werkgever, boete van €48.000 vernietigd:
  Raad van State
 • Bieden hulp geen arbeid, boete van €8.000 vernietigd:
  Rechtbank Amsterdam
 • Notificatieregeling in strijd met de wet en het Europees recht, boete van €49.500 vernietigd:
  Raad van State

Op onze website zijn regelmatig nieuwsberichten te vinden (zie ook de kolom rechts) die relevant kunnen zijn voor de vraag of u wel of geen werkvergunning hoeft aan te vragen en in welke gevallen wel of geen boete kan worden opgelegd. Ook publiceren wij in verschillende vakbladen. 

Boetes voorkomen
Is aan u geen boete opgelegd, maar maakt u zich zorgen dat dit in de toekomst zou kunnen gebeuren? Wij kunnen samen met u kijken naar de maatregelen die u nu al neemt om illegale arbeid te voorkomen, en u adviseren hoe het beter kan. Zo kunnen we samen de kans op een boete zo klein mogelijk maken. Ook bent u dan goed voorbereid als de Inspectie langskomt.

Werknemers
Vergeet niet dat ook uw werknemers er belang bij hebben om illegale arbeid te voorkomen. Voor hen kan een opgelegde boete inhouden dat een toekomstige aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen. Het is dus in het belang van iedereen binnen uw onderneming om boetes te voorkomen.

Contact
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bram van Melle of Nikki Vreede.

Geen boetes meer voor te laat uitbetalen Blauwe Kaarthouder

De rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 20 maart 2019 bepaald dat voor de werkgever van een Blauwe Kaarthouder géén afzonderlijke verplichting bestaat tot het maandelijks uitbetalen van het salaris op een bankrekening op naam van die Blauwe Kaarthouder. Uitsluitend het looncriterium is daarmee bepalend voor de vraag of aan de voorwaarden voor de Blauwe Kaart wordt voldaan.

Lees meer >

Boetes inspectie SZW: standaard boetebedrag te hoog volgens hoogste rechter

Op 14 december 2016 oordeelde de hoogste rechter in procedures over boetes opgelegd door de Inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) – de Afdeling – dat het boetenormbedrag voor overtredingen van artikel 15 van de Wav te hoog is vastgesteld door de minister van SZW.

Lees meer >

Vrije dienstverrichting EU: rechtbank vernietigt WAV boetes

De rechtbank heeft deze week verschillende boetes vernietigd. Het gaat om boetes opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), die bepaalt of een buitenlandse werknemer in Nederland mag werken.

Lees meer >

Inspectie SZW maakt resultaten inspecties openbaar

Sinds 1 januari 2016 is de Inspectie verplicht de resultaten van op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door dienstverlenend intermediairs (Waadi) uitgevoerde inspecties bekend te maken.

Lees meer >

Spontaan advies van Raad van State over bestuurlijke boete

Lees meer >

Boete voor werkzaamheden Roemenen zonder werkvergunning vernietigd

Lees meer >

Geen Wav-boete vanwege rechtstreeks EU-verblijfsrecht werknemer

Lees meer >