Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
economisch niet-actieven

De inhoud van deze pagina wordt op dit moment herzien in het kader van de nieuwe Brexit overeenkomst

Verblijfsrecht

EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Britten in de EU die rechtmatig verblijven in het gastland op de dag van de Brexit (29 maart 2019) en daar niet werken, behouden de verblijfsrechten die zij ontlenen aan het Unierecht voor de rest van hun leven zolang zij over voldoende financiële middelen beschikken om niet ten laste te komen van het sociale bijstandsstelsel van het gastland. Britten in de EU dienen ook een verzekering te hebben die de ziektekosten in het gastland volledig dekt. Het VK heeft aangegeven dat EU-burgers in het VK na de Brexit niet hoeven aan te tonen dat zij een ziektekostenverzekering hebben, zolang zij kunnen bewijzen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken.

Duurzaam verblijfsrecht

EU-burgers in het VK en Britten in de EU die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar als economisch niet-actieven rechtmatig op het grondgebied van het gastland verbleven hebben, kunnen in aanmerking komen voor een duurzaam verblijfsrecht. Perioden van afwezigheid van niet meer dan zes maanden per jaar hebben geen gevolgen voor de continuïteit van het verblijf. De jaren voor de Brexit (29 maart 2019) tellen mee bij de opbouw van het duurzaam verblijfsrecht. Wanneer het duurzaam verblijfsrecht eenmaal is verkregen, dan is dit verblijfsrecht niet meer onderworpen aan de voorwaarde dat de EU-burger of Brit over voldoende financiële middelen en een zorgverzekering (EU27) beschikt.

Het duurzaam verblijfsrecht van Britten in de EU kan worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit het gastland. Het permanent verblijfsrecht van EU-burgers in het VK kan, na de Brexit (29 maart 2019), verloren gaan door afwezigheid van meer dan vijf achtereenvolgende jaren uit het gastland.

Verblijfsdocument

Economisch niet-actieven in het VK, die daar verblijfsrecht hebben op grond van de Brexit-overeenkomst, dienen na de Brexit (29 maart 2019) een verblijfsdocument aan te vragen bij de Britse autoriteiten. Dit geldt ook voor economisch niet-actieven die al een duurzaam verblijfsrecht verworven hebben. Meer informatie over deze verplichting, vindt u onder het kopje administratieve procedure. Daar staat ook informatie voor Britten die in een EU-lidstaat verblijven.

Q&A (Bron: Europese Commissie)

Ik ben twee jaar geleden in het VK aangekomen, maar ik heb geen baan gevonden. Ik heb momenteel geen geld meer. Kan ik na de Brexit blijven?
Het gezamenlijke rapport beschermt EU-burgers, die woonachtig zijn in een andere lidstaat dan die van hun nationaliteit, overeenkomstig de voorwaarden die het EU-recht aan het verblijfsrecht verbindt. In essentie voldoen EU-burgers aan deze voorwaarden als zij:
a) werknemers of zelfstandigen zijn;
b) over voldoende middelen en een ziektekostenverzekering beschikken;
c) familieleden zijn van een EU-burger die aan deze voorwaarden voldoet;
d) reeds een duurzaam verblijfsrecht hebben verkregen (dat niet langer onderworpen is aan enige voorwaarden).
EU-burgers die niet aan deze voorwaarden voldoen op de dag van de Brexit, hebben geen wettelijk recht om in het VK te verblijven en hun situatie zal afhangen van het feit of de autoriteiten van het VK besluiten hen gunstiger te behandelen dan vereist is onder de Brexit-overeenkomst. De autoriteiten van het VK hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij EU-burgers die over voldoende middelen beschikken, waaronder studenten, niet zullen vragen om een bewijs dat zij een uitgebreide ziektekostenverzekering hebben.

De UK heeft besloten de ziektekostenverzekeringseis niet langer toe te passen. Wat houdt dit in?
De Brexit-overeenkomst probeert de rechten te beschermen die op dit moment onder het EU-recht van toepassing zijn. Het vereiste om over een ziektekostenverzekering te beschikken is van toepassing op economisch niet-actieven als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b van richtlijn 2004/38/EG. Het VK heeft aangegeven dat zij deze eis na de Brexit niet zullen stellen bij de aanvraag voor een verblijfsstatus. De 27 EU- lidstaten zijn, zoals onder het huidige EU-recht, vrij om hetzelfde te doen (zie artikel 37 van richtlijn 2004/38 /EG).

Ik woon sinds 2005 in het VK en heb een permanent verblijfsdocument verkregen. Zal er iets veranderen voor mij na de Brexit?
U moet een nieuwe permanente status (‘settled status’) aanvragen onder de Britse wetgeving. Aangezien u al een permanent verblijfsdocument in het VK hebt verkregen op grond van het EU-recht zal de administratieve procedure simpel zijn. U hoeft alleen maar een identiteitsbewijs te tonen, eventuele strafrechtelijke veroordelingen te melden en aan te tonen dat u in het VK blijft wonen. Uw nieuwe verblijfsdocument wordt kosteloos verstrekt.

Ik ben EU-burger en woon permanent in het VK. Ik ontvang een bijstandsuitkering. Ik denk dat ik na de Brexit in het VK kan blijven omdat ik een permanent verblijfsrecht heb, maar zal ik mijn uitkering blijven ontvangen?
Ja, alle EU-burgers die woonachtig zijn in het VK en in aanmerking komen voor een nieuwe permanente verblijfsstatus (‘’settled status’) na de Brexit behouden hun verblijfsrecht en hun recht op gelijke handeling. Als zij recht hadden op een uitkering of een ander voordeel voor de Brexit, dan zullen zij na de Brexit dezelfde behandeling blijven genieten.

Wat zal er gebeuren met economisch niet-actieve EU-burgers die in het VK mogen verblijven op grond van de Brexit- overeenkomst en een ernstig misdrijf plegen?
Elk strafbaar feit dat na de Brexit wordt gepleegd, is onderworpen aan de nationale wetgeving. In het VK betekent dit dat diegenen die een misdrijf plegen waar een gevangenisstraf van 12 maanden of meer op staat, uitgezet kunnen worden. Zij hebben het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke beslissing en om hun zaak te laten beoordelen door een onafhankelijke rechter.

Heeft u vragen?

Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog vragen over de Brexit of vraagt u zich af wat deze ontwikkelingen voor u persoonlijk betekenen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.