Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
desks
nieuws

位于卢森堡的欧洲法院于9月11日作出了一份重要的判决。作为对荷兰最高行政法院提出的前提问题的回应,该判决对于欧盟境内的服务行业影响深远。欧洲法院对案件C-91/13作出如下决定:雇佣非欧盟职员的欧盟境内企业可以在另一欧盟成员国提供服务。


对于就职于另一欧盟成员国的外籍员工,如若需要为荷兰公司提供短期服务,那么根据社会事务与就业部的要求,该荷兰公司需要为其申请工作许可。但是,该份判决的作出则意味着该要求的终结。而目前的现状是,如果荷兰公司让另一成员国的员工在未申请荷兰工作许可的情况下来荷兰短期工作,那么这些荷兰公司目前仍面临着巨额罚款。同时另一成员国的公司也会被罚款,并且其再也不可以自由决定将某员工派遣到荷兰工作。


该判决所针对的案件当事人是能源公司Essent,该案件由移福嘉律师事务所代理。Essent授权一家荷兰建筑公司对其名下的一所发电站进行主要维修。该建筑公司临时聘用了另一家德国专业公司的员工进行脚手架的安装工作。Essent为此支付了巨额罚款。根据社会事务与就业部的说法,Essent应为其雇佣外籍员工而未申请工作许可的行为负责。欧洲法院则认为,荷兰不应该就此类行为要求工作许可。因此,欧洲法院认为,荷兰将跨境服务定义为狭义上的服务这一观点是站不住脚的。


欧洲法院认为,荷兰的工作许可要求构成了对德国公司自由派遣雇员在荷兰进行短期工作的非法限制。根据该份判决,荷兰以及其他成员国将不可再就外国员工的跨国短期工作行为提出许可要求,而应由报告义务取而代之。此外,社会事务与就业部还应归还依据《外国人就业法》所收缴的其本不应收缴的罚款。


在法律层面上,该份判决具有里程碑意义。因为,欧洲法院就之前荷兰最高行政法院提出的前提问题所作出的答复被认为是荷兰在实务中应遵循欧洲法律的依据且其不应再就自由雇佣方面的案件提出疑问。对于最高行政法院向欧洲法院提出的关于土耳其结盟协定的问题,欧洲法院认为其与该纠纷的解决无关。该判决对于荷兰最高行政法院来说是非常敏感的,因为其有义务就欧盟法律中解释不明晰的地方向位于卢森堡的欧洲法院进行提问。

从Chavez Vilchez 案简析欧盟法院对荷兰儿童主要看护人居留权的重大裁决

 2017年5月10日, 欧洲法院针对Chavez Vilchez的案件作出判决,这项判决对于那些并不持有荷兰居留却身在荷兰的荷兰未成年人的父母或主要看护人来讲可谓是一个好消息。

Lees meer >

违反外侨劳工法或将面临从警告到一万两千欧罚金的惩罚

2017年7月16日,荷兰对违反外侨劳工法的处罚制度进行了修改。荷兰的外侨劳工法简称为WaV,该法对外国人是否需要劳动许可做出了规定。如果外国人在没有获得必要的劳动许可的情况下工作,他们将被视为非法劳工并且其雇主也将因此面临罚款。 

Lees meer >

学生、高技术移民,欧盟蓝卡持有者及科研人员有机会创业

为了吸引更多优秀的人才前往荷兰工作生活,荷兰政府自2017年4月1日起将给予学生、高技术移民,欧盟蓝卡持有者及科研人员更多的空间展示其才能。

Lees meer >

公司内部派遣

当跨国集团在欧盟境内(包括荷兰)与境外均设有公司时,公司可派遣其员工到欧盟境内的公司工作。
荷兰自2016年11月29日起开始执行欧盟指令2014/66关于非欧盟员工在跨欧盟集团内部派遣的条例。

Lees meer >

在校学生实习政策放宽

此前根据外侨劳动法,只有当实习是一门必修课时,学生不需要申请劳动许可即在公司进行相关实习。

Lees meer >

IND下调小型公司申请认可保荐人的费用

Lees meer >

社会事务与就业部观察员将公布调查结果

Lees meer >

高学历移民求职年政策于2016年3月1日起执行

Lees meer >

移福嘉律师在中国

Lees meer >

来自欧盟其他国家的高技术移民无需申请MVV(临时居留签证)

Lees meer >

哪些情况下申请荷兰永居/欧盟长期居留不用考荷兰语?

Lees meer >

Wok 协议签订后的首个居留许可被批准

Lees meer >

亚洲厨师申请劳动许可程序简化

Lees meer >

欧洲法院关于在欧盟境内自由提供服务的最新判决

Lees meer >

不能再以现金支付最低工资

Lees meer >