jubileum congres

Het congres 'Openbare orde en arbeidsmigratie in het Unierecht' vindt plaats op 26 januari 2018 van 13:30 - 17:00 uur.

Hiermee zijn 3 PO-opleidingspunten te verkrijgen.

opleidingspunten

Op 26 januari 2018 organiseert Everaert Advocaten een congres over twee onderwerpen, waarover veel te zeggen valt vanuit Unierechtelijk perspectief: openbare orde en arbeidsmigratie.

De eerste helft van dit congres praten Martijn Stronks en Aniel Pahladsingh u bij over het Unierechtelijke openbare orde begrip.
Tijdens het tweede gedeelte bespreken Tesseltje de Lange en Elspeth Guild met u een aantal interessante onderwerpen op het gebied van Unierechtelijk regulering van arbeidsmigratie.

De reader voor het congres zal een bijzondere zijn, en wordt verstrekt op de dag zelf. Hierover valt op dit moment slechts te verklappen dat de reader een wat ander format zal hebben dan u van een reguliere PO-cursus gewend bent.

Na afloop van dit inhoudelijke gedeelte vieren wij graag samen met u het 35-jarige bestaan van ons kantoor én het afscheid van mede-oprichter van ons kantoor, Ted Badoux, met een borrel, hors d’oeuvres en muziek!

U kunt zich middels dit webformulier aanmelden voor het congres. Indien u naderhand het opleidingscertificaat wenst te ontvangen, brengen wij daarvoor € 70,- administratiekosten in rekening.

 

Programma 

Datum: vrijdag 26 januari 2018

Aanvang: 13:30 uur

Locatie: THT, Concertzaal

 

13.00 uur             Zaal open

13.30 uur             Opening door Bram van Melle (dagvoorzitter)

Eerste deel (EU openbare orde)

  • Martijn Stronks -‘Openbare orde, recidive en de tijd of wanneer is een gevaar actueel?’ 
  • Aniel Pahladsingh  - 'Op weg naar een harmonisatie van het Unierechtelijk openbare orde criterium'

15:00-15:30 uur   Theepauze

15:30-17:00 uur   Tweede deel (EU arbeidsmigratie)  

  • Tesseltje de Lange - 'Show me the money: De erkend referent, leges en EU regulering van arbeidsmigratie'
  • Elspeth Guild - 'In Search of Safe, Orderly and Regular Migration'

 17:00 uur             Afsluiting congresgedeelte, foyer open

Aanvang borrel

 

Bereken uw route naar THT

 

De sprekers:

Martijn Stronks

Martijn Stronks (1983) studeerde rechten en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie was hij werkzaam voor wat nu de Stichting Migratierecht heet. In die functie richtte hij het migratierechtelijke vakblad Asiel&Migrantenrecht op, waarvan hij vervolgens co-hoofdredacteur werd. In 2012 begon hij aan een juridisch filosofisch proefschrift over het begrip tijd in het Europees migratierecht aan de VU in Amsterdam, dat hij in de zomer van 2016 afrondde.

Per september 2016 werkt Martijn als universitair docent aan de VU. Met de sectie migratierecht van de Vrije Universiteit houdt hij Verblijfblog bij, een blog dat de actualiteiten in het migratierecht voorziet van deskundig juridisch commentaar. Voor het NRC blog Recht en Onrecht schrijft hij op regelmatige basis de Verblijfscolumn. Samen met Ger Groot en Marli Huijer schrijft hij in 2017 columns voor Asiel&Migrantenrecht. Daarnaast schrijft hij voor kranten en weekbladen. In 2013 won Martijn de Volzin essayprijsvraag, in 2017 was hij één van de drie genomineerden voor de eerste Anil Ramdas essayprijs.

Zie desgewenst hier zijn doopceel.

 

Aniel Pahladsingh

Aniel Pahladsingh (1976) studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht. Ook is hij voorzitter van drie bezwaarschriftencommissies (Raad voor Accreditatie, Stichting Wooncorporaties Visitaties Nederland en de gemeente Uithoorn).
Verder is hij in 2015 een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter (S. Prechal). Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie en vrij verkeer van personen.
In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en zal hij zich gaan bezighouden met geschillen op het gebied van gelijke behandeling.

Zie ook Aniel's website.

 

Tesseltje de Lange

T_de_Lange

Tesseltje de Lange is a senior researcher and lecturer in Administrative and Migration Law at the Law Faculty of the University of Amsterdam. She lectures amongst others in EU Migration Law, Comparative Administrative Law and Dutch Migration Law. Her research projects focus on labour migration regulation. Current projects include “Show me the money! On money as a tool of in- and exclusion in migration law” and “Innovation and migrant entrepreneurship”. Her recent publications include "Third-Country National Students and Trainees in the EU: Caught between Learning and Work" in the International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 31, no. 4 (2015): 453–472 and "The Importance of Staying Put: Third Country Nationals’ Limited Intra-EU Mobility Rights" with Lucia Della Torre in the Journal for Ethnic and Migration Studies (2017), available here, and a monograph on the Dutch entry policy for migrant entrepreneurs Wezenlijk Nederlands belang WLP: 2016. Tesseltje is the vice-chair of the Advisory Committee on Migration Affairs (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - ACVZ) and sits on many academic committees. Prior to her academic career she worked as an honorary judge at the immigration chamber of the Amsterdam District Court and she started her career as an immigration lawyer with Everaert Immigration Lawyers in Amsterdam with Ted Badoux as her patroon

 

Elspeth Guild

Elspeth Guild is a partner at the London law firm Kingsley Napley as well as a Jean Monnet Professor ad personam in law at the Radboud University, Nijmegen, Netherlands and Queen Mary University of London. She regularly advises EU institutions on migration and asylum related matters and has written studies for the European Parliament on the European dimension of the refugee crisis 2016. She also advises the Council of Europe and has written two Issue Papers for the Commissioner for Human Rights. Her monograph is particularly relevant: Security and Migration in the 21st Century Polity, Cambridge, 2009.