Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
coronavirus
nieuws

[update 3 juli 2020]

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid pakket met regelingen ingevoerd om ondernemers te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. Eén daarvan is de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

TOZO 1 is per 1 juni 2020 afgelopen en overgegaan in TOZO 2. De uitkering kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Je kunt ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum van €10,157. Aanvragen kan, met terugwerkende kracht, in de periode 1 juni t/m 30 september 2020. Als TOZO 1 is toegekend, kan voor TOZO 2 een verkorte aanvraag worden ingediend, zodra de desbetreffende woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

Om voor een uitkering op grond van de TOZO in aanmerking te komen, moet er als zelfstandige aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Doe hiervoor de check op: krijgiktozo.nl. Zie verder de Infographic welke stappen te ondernemen. Let op, de voorwaarden van TOZO 2 verschillen van die van TOZO 1. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het partnerinkomen telt mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de aanvullende uitkering levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum ligt.
  • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten.

In Nederland rechtmatig verblijvende personen kunnen ook aanspraak maken als zij aan voorwaarden van de regeling voldoen. Van personen met een verblijfsvergunning die aanspraak maken op de TOZO-regeling hoeft door de gemeente geen melding te worden gemaakt bij de IND.

De TOZO wordt alleen wel betaald uit publiek middelen waar geen premies voor worden betaald. Normaal gesproken kan dat gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. In deze crisis ligt dat iets anders.

Verblijfsvergunning arbeid als zelfstandigen

Op 17 april 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bevestigd dat mensen met een verblijfsvergunning voor 'arbeid als zelfstandige' zonder gevolgen TOZO kunnen aanvragen. Dat heeft te maken met de bijzondere omstandigheden en de tijdelijke aard van de regeling.

Dat betekent dat alle houders van vergunningen voor verblijf als zelfstandige (waaronder houders van een DAFT-vergunning) TOZO mogen aanvragen zonder dat dit gevolgen heeft voor het verblijfsrecht van uzelf of uw partner of familielid, als u daarvoor referent bent. U moet wel aan de IND melden dat u een beroep doet op TOZO.

Verblijf bij echtgenoot / partner

In het algemeen kan een beroep op de publieke middelen gevolgen hebben voor de verblijfsvergunningen van gezinsleden. Maar houders van een verblijfsvergunning bij een familielid worden beschermd door Europese regelgeving. Die brengt met zich mee dat een eventueel beroep op de publieke middelen nooit automatisch kan leiden tot een intrekking van de vergunning. De IND zal altijd moeten nagaan of de intrekking wel evenredig is. Daarbij moet worden meegenomen dat het beroep op TOZO tijdelijk is en dat we ons in een bijzondere situatie bevinden. Er dient per individueel geval naar de omstandigheden te worden gekeken en in aanmerking te worden genomen dat houders van verblijfvergunningen als zelfstandige ook zijn vrijgesteld.

Burgers van de Europese Unie

EU-onderdanen die als zelfstandige werken, voldoen aan het urencriterium en een levensvatbaar bedrijf hebben, hebben verblijfsrecht als "economisch actieve”. In dat geval kan een beroep worden gedaan op publieke middelen en heeft dat geen gevolgen voor het verblijfsrecht.

Als door de crisis de onderneming niet meer actief is, zou een beroep op de TOZO wel gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht, indien geoordeeld zou worden dat dit beroep "onredelijk” is. Ook hier zal echter rekening gehouden moeten worden met de huidige omstandigheden en de tijdelijkheid van het beroep op de publieke middelen.

Meer weten? Neem dan contact op met Thomas van Houwelingen of Hermie de Voer.

Reisbeperkingen naar Nederland aangescherpt

De regering voert extra reisbeperkingen in om de verspreiding van het coronavirus, inclusief de nieuwe varianten, zoveel mogelijk tegen te gaan. Met ingang van zaterdag 23 januari 2021 worden de volgende aangescherpte maatregelen van kracht.

De beperkingen blijven gelden tot minimaal 4 maart.

Lees meer >

Negatieve coronatest verplicht bij inreis Nederland

Vanaf 15 december 2020 moeten reizigers van 13 jaar of ouder met het vliegtuig of per boot, afkomstig uit een land dat niet op de veilige lijst staat, een negatieve testuitslag tonen bij aankomst in Nederland.

Lees meer >

Reisbeperkingen voor ongehuwde partners opgeheven (kort verblijf)

[update 27 juli 2020]

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde op 16 juli aan dat de reisbeperkingen voor ongehuwde partners uit niet-EU-landen vanaf 27 juli 2020 versoepeld werden. Meer details zijn nu gepubliceerd.

Lees meer >

Hulp nodig bij inreizen?

Inreisbeperkingen

De Europese Commissie heeft sinds half maart ongekende restricties afgekondigd waardoor reizigers van buiten de EU alleen binnen kunnen komen als hun reis essentieel is. Feitelijk kwam niemand Nederland binnen, tenzij je tot één van de uitzonderingscategorieën behoorde.

Lees meer >

Versoepelingen inreisverbod vanaf 1 juli 2020

Zoals we eerder berichtten zijn de reisbeperkingen die zijn aanbevolen door de Europese Commissie verlengd tot 1 juli 2020. Dat betekent dat de regels die al op 16 maart 2020 werden aangekondigd in principe van kracht blijven tot die datum. Niet-essentiële reizigers zullen tot 1 juli nog altijd worden geweerd.

Lees meer >

Verlenging inreisverbod

Nederland heeft besloten het voorstel van de EU over te nemen ten aanzien van een inreisverbod voor niet essentiële reizen. Het inreisverbod voor personen van buiten de EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK, is verlengd tot en met 30 juni 2020.

Lees meer >

Aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Het is op dit moment niet mogelijk, door de coronamaatregelen, om het behaalde inburgeringsdiploma op te halen bij DUO

Lees meer >