Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
22

werkvergunning

 • Familieleden zelfstandigen mogen werken

  Zoals wij al berichtten op 20 november 2019, krijgen familieleden van zelfstandigen vanaf 1 januari 2020 vrije toegang tot de arbeidsmarkt en kunnen in loondienst gaan werken. Familieleden van zelfstandigen die nu nog geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen de aantekening op hun verblijfsvergunning laten wijzigen.

 • Geen TWV voor internationale handelscontacten

  Om het internationale handelsverkeer te stimuleren, wordt per 1 juli 2017 een nieuwe regeling Kennisindustrie ingevoerd. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven en het pleidooi van de SER voor ruimere vrijstelling. Dit naar aanleiding van een evaluatie van de in 2013 als pilot geïntroduceerde regeling Kennisindustrie.

 • Geen werkvergunning meer voor Kroaten per 1 juli 2018

  Vanaf 1 juli 2018 zijn Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • Gezinsleden van buitenlandse ondernemers vrij op de arbeidsmarkt

  Vanaf 1 januari 2020 mogen gezinsleden van een buitenlandse zelfstandig ondernemer in loondienst gaan werken zonder een twv te moeten aanvragen.

 • GVVA-verlenging niet op tijd en toch doorwerken

  Vanaf 5 april 2017 mogen expats met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)blijven doorwerken indien hun verlengingsaanvraag nog in behandeling is bij afloop van hun huidige vergunning.

 • Het toelatingsbeleid voor geestelijk bedienaren

  Religieuze organisaties en instellingen die behoefte hebben aan de overkomst van religieuzen van buiten de Europese Unie kunnen mogelijk een beroep doen op speciaal beleid. Het beleid geldt niet alleen voor religieuze, maar ook voor levensbeschouwelijke organisaties. Het beleid is zonder onderscheid van toepassing op alle richtingen van geloof en levensbeschouwing die als zodanig kunnen worden erkend.

 • Introductie: Werken in Nederland

  Wanneer iemand van buiten de EU (derdelander) in Nederland wil komen werken kan dat als kennismigrant, met een Europese Blauwe Kaart of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Als er sprake is van een concernoverplaatsing, een intra-company transfer (ICT), is wellicht de Europese ICT-Richtlijn van toepassing. Ook zijn er bijzondere regels voor detachering binnen Europa (grensoverschrijdende dienstverlening). 

  Hieronder besteden we kort aandacht aan elke soort vergunning, met steeds een verwijzing naar meer informatie. 

  [wordt vervolgd onder de tabel] 

  Vergelijkingstabel kennismigrantenregeling, Blauwe Kaart, ICT EU en ICT nationaal

   

  kennismigranten-
  regeling
  blauwekaart-
  regeling
  ICT EU
  ICT nationaal

  functie

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist of trainee als in Richtlijn 2014/66

  leidinggevend, specialist

  looncriterium

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  salaris marktconform?

  ja

  gefixeerd in looncriterium

  ja

  ja

  beslistermijn

  2 weken voor erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  3-5 weken werkvergunning, 90 dagen verblijfsvergunning

  detachering of lokaal contract?

  lokaal

  lokaal

  werknemer blijft in dienst bij buitenlandse werkgever

  beide mogelijk, aanstelling aantoonbaar tijdelijk

  beslissing in buitenland afwachten?

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  opleidingsniveau

  HBO-universitair

  HBO-universitair van tenminste 3 jaar

  voor trainee: mastergraad

  HBO-universitair

  mogen gezinsleden werken?

  ja

  ja

  ja

  werkvergunning (ongetoetst) vereist

  geldigheidsduur

  duur van contract, maximaal 5 jaar

  duur van contract: minimaal 1, maximaal 4 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  verlenging mogelijk

  ja, onbeperkt

  ja, onbeperkt

  nee, 6 maanden verplichte wachttijd na 3 jaar EU-ICT arbeid*

  ja, mits arbeid tijdelijk blijft

  permanent verblijf mogelijk?

  ja

  ja

  ja - maar alleen op basis van nationaal beleid

  nee

  mobiliteit in EU?

  nee

  ja, na 18 maanden

  ja

  nee

  * Er zijn opties om in Nederland te blijven door een wijziging van immigratiecategorie.

   

   

  Onze dienstverlening

  Everaert Advocaten verleent sinds jaar en dag diensten op maat aan het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Arbeidsmigratie naar Nederland en binnen Europa zijn voor onze advocaten een beproefd werkterrein. Multinationals vinden bij Everaert Advocaten een speciale praktijkafdeling, de Everaert Business Unit.

  Wij adviseren over de juiste aanvraag, verzorgen werkvergunningen en adviseren over de verplichtingen die aan deze vergunningen gekoppeld zijn. Ook wanneer het fout is gegaan, kunt u bij ons terecht.

  Neem voor meer informatie of advies contact op met Marcel Reurs of Bram van Melle.

   

 • Oekraïners met studievisum ook vrij op de arbeidsmarkt

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bevestigd dat (veel) Oekraïners met studievisum vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze studenten vallen namelijk ook onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming. Dit betekent dat deze studenten niet gebonden zijn aan de arbeidsmarktaantekening op hun verblijfsvergunning (te weten: 'Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan').

 • Regeling Aziatische Horeca vervalt per 1 januari 2022

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de speciale regeling voor tewerkstelling van koks in de Aziatische horeca (paragraaf 19a RuWav 2014) te laten vervallen.

 • Regels Working Holiday Program aangepast

  De regel dat uitwisselingsjongeren op grond van een Working Holiday Program (WHP) maximaal 12 aaneengesloten weken mogen werken, is per 1 oktober 2019 geschrapt.

 • Vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners

  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 maart 2022 de Tweede Kamer per Kamerbrief geïnformeerd over de implementatie van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. In deze Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de voorwaarden en procedure voor rechtmatig verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt voor ontheemden uit Oekraïne.

 • Werkvergunning (GVVA/TWV)

  Wanneer een werkgever in Nederland iemand van buiten de EU (derdelander) in dienst wil nemen zonder gebruik te maken van de kennismigrantenregeling, ICT-regeling of Blauwe Kaartregeling kan in sommige gevallen een GVVA worden aangevraagd: een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid.

  Gecombineerde werk/verblijfsvergunning (GVVA)

  Met de GVVA-vergunning krijgt een buitenlandse werknemer tegelijk recht op verblijf in Nederland én recht om in Nederland te werken. Het is een gecombineerde aanvraag die leidt tot één beslissing en de uitgifte van één verblijfsdocument. Deze aanvraagprocedure is vastgelegd in EU-richtlijn 2011/98.

  Een GVVA kan worden aangevraagd voor het uitoefenen van een aantal specifieke beroepen in Nederland.

Een reguliere, afzonderlijke TWV

In een aantal gevallen is een afzonderlijke werkvergunning (TWV) vereist. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. Alleen een werkgever kan een TWV aanvragen, niet de werknemer zelf. Als daarnaast een verblijfsvergunning vereist is, moet deze bij de IND worden aangevraagd.

Voor personen met de Turkse nationaliteiten hun gezinsleden gelden gunstige uitzonderingen. 

Andere gevallen: de arbeidsmarkttoets

Wanneer een werkgever iemand van buiten de EU wil aannemen die niet binnen de hierboven beschreven beroepsgroepen valt, is het theoretisch mogelijk een ‘getoetste’ GVVA aan te vragen. Een arbeidsmarkttoets is dan onderdeel van de beoordeling van de aanvraag. De werkgever moet aantonen dat eerst op de Nederlandse en de Europese arbeidsmarkt is gezocht naar geschikt personeel (waarvoor hij géén werkvergunning nodig heeft). Alleen als dit afdoende kan worden aangetoond, kan aan een werknemer van buiten de EU een GVVA worden verleend. 

Door deze strikte toets worden in de praktijk bijna geen reguliere GVVA’s verleend. In de meeste gevallen zal de aanvraag worden afgewezen. Slechts zelden kan hard gemaakt worden dat er geen geschikt personeel elders op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt aanwezig is. Bij twijfel over dit scenario, neem dan contact op met een van onze advocaten voor advies over de mogelijkheden.

Afhankelijk van de functie van de kandidaat en de omstandigheden, kunnen de volgende aanvraagcategorieën van toepassing zijn:

Neem voor meer informatie hierover contact op met Marcel Reurs of Bram van Melle