Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
25

kennismigranten

 • Corona en de informatieplicht van de werkgever

  Wie als kennismigrant of Blue Card houder in Nederland verblijft, is afhankelijk van zijn of haar werkgever. Die treedt namelijk als referent op en is verantwoordelijk voor het verblijf van de betreffende medewerker.

 • Einde aan ONA voor kenniswerkers?

  Op 4 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer bij brief geïnformeerd hoe hij de lange wachttijden bij het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) wil gaan bekorten.

 • Hoogopgeleide zoekjaarvergunninghouders opgelet!

  Om in aanmerking voor een vergunning als kennismigrant gelden bepaalde looncriteria. Voor recent afgestudeerden gold dat zij binnen de duur van hun zoekjaar een verblijfsvergunning als kennismigrant moeten aanvragen, om in aanmerking te komen voor de laagste norm.

 • Introductie: Werken in Nederland

  Wanneer iemand van buiten de EU (derdelander) in Nederland wil komen werken kan dat als kennismigrant, met een Europese Blauwe Kaart of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Als er sprake is van een concernoverplaatsing, een intra-company transfer (ICT), is wellicht de Europese ICT-Richtlijn van toepassing. Ook zijn er bijzondere regels voor detachering binnen Europa (grensoverschrijdende dienstverlening). 

  Hieronder besteden we kort aandacht aan elke soort vergunning, met steeds een verwijzing naar meer informatie. 

  [wordt vervolgd onder de tabel] 

  Vergelijkingstabel kennismigrantenregeling, Blauwe Kaart, ICT EU en ICT nationaal

   

  kennismigranten-
  regeling
  blauwekaart-
  regeling
  ICT EU
  ICT nationaal

  functie

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist of trainee als in Richtlijn 2014/66

  leidinggevend, specialist

  looncriterium

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  salaris marktconform?

  ja

  gefixeerd in looncriterium

  ja

  ja

  beslistermijn

  2 weken voor erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  3-5 weken werkvergunning, 90 dagen verblijfsvergunning

  detachering of lokaal contract?

  lokaal

  lokaal

  werknemer blijft in dienst bij buitenlandse werkgever

  beide mogelijk, aanstelling aantoonbaar tijdelijk

  beslissing in buitenland afwachten?

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  opleidingsniveau

  HBO-universitair

  HBO-universitair van tenminste 3 jaar

  voor trainee: mastergraad

  HBO-universitair

  mogen gezinsleden werken?

  ja

  ja

  ja

  werkvergunning (ongetoetst) vereist

  geldigheidsduur

  duur van contract, maximaal 5 jaar

  duur van contract: minimaal 1, maximaal 4 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  verlenging mogelijk

  ja, onbeperkt

  ja, onbeperkt

  nee, 6 maanden verplichte wachttijd na 3 jaar EU-ICT arbeid*

  ja, mits arbeid tijdelijk blijft

  permanent verblijf mogelijk?

  ja

  ja

  ja - maar alleen op basis van nationaal beleid

  nee

  mobiliteit in EU?

  nee

  ja, na 18 maanden

  ja

  nee

  * Er zijn opties om in Nederland te blijven door een wijziging van immigratiecategorie.

   

   

  Onze dienstverlening

  Everaert Advocaten verleent sinds jaar en dag diensten op maat aan het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Arbeidsmigratie naar Nederland en binnen Europa zijn voor onze advocaten een beproefd werkterrein. Multinationals vinden bij Everaert Advocaten een speciale praktijkafdeling, de Everaert Business Unit.

  Wij adviseren over de juiste aanvraag, verzorgen werkvergunningen en adviseren over de verplichtingen die aan deze vergunningen gekoppeld zijn. Ook wanneer het fout is gegaan, kunt u bij ons terecht.

  Neem voor meer informatie of advies contact op met Marcel Reurs of Bram van Melle.

   

 • Kennismigranten

  De Nederlandse economie heeft steeds meer kennismigranten nodig. Dit zijn hooggekwalificeerde werknemers uit landen buiten de Europese Unie (derde landen) die komen werken in een hoge leidinggevende functie of als specialist.

  Bedrijven kunnen via een relatief eenvoudige procedure buitenlandse werknemers als kennismigrant in dienst nemen.

  De 2 belangrijkste voorwaarden zijn:

  • registratie als erkend referent
  • het salaris voldoet aan de loondrempel

  Erkend referentschap

  Bedrijven die een kennismigrant in dienst willen nemen moeten zijn erkend als referent door de IND. Erkenning als referent is voor onbepaalde tijd, maar kan worden ingetrokken als de erkend referent 3 jaar achtereen geen aanvraag heeft gedaan voor een kennismigrant en geen kennismigranten meer in dienst heeft.

  De leges voor erkenning als referent worden elk jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld. Voor een actueel overzicht, klik hier.

  Kan ons bedrijf erkend referent worden?

  Het bedrijf moet financieel gezond zijn en aantonen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering voldoende is gewaarborgd. De IND wint hierover advies in bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die een puntensysteem gebruikt om de bedrijfsvoering te beoordelen.

  Bedrijven die korter dan 1.5 jaar bestaan of actief zijn moeten een ondernemingsplan overleggen.

  Wanneer de IND of de RVO twijfelt over bedrijfsvoering van de onderneming die zich wil laten registreren als erkend referent, kan om aanvullend bewijs worden gevraagd: een ondernemingsplan, geverifieerde jaarrekeningen en exploitatie – en liquiditeitsprognoses voor de komende 2 jaar.

  Aanvullend bewijs kan worden gevraagd van bedrijven die langer dan 1.5 maar korter dan 3 jaar bestaan of actief zijn, of van bedrijven van 3 jaar of ouder.

  Behalve transparantie over de bedrijfsvoering moet een bedrijf dat om erkenning als referent vraagt als onderneming zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandelen mag het niet failliet zijn.

  Het bedrijf, de directeuren en alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen moeten een goede reputatie in hun sector hebben.

  Looncriteria

  Een bedrijf dat een kennismigrant in dienst wil nemen, moet zijn nieuwe werknemer een minimum bruto maandloon betalen. Het minimumsalaris voor kennismigranten is afgestemd op het loonpeil van hooggekwalificeerde banen in Nederland en is leeftijd-afhankelijk.

  De looncriteria voor kennismigranten worden elk jaar geïndexeerd. Op onze pagina Looncriteria staan de actuele bedragen. Deze zijn exclusief 8% vakantiegeld; vakantiegeld is een verplicht onderdeel van de vergoeding voor alle arbeid in Nederland.

  De vergunning

  De verblijfsvergunning als kennismigrant is geldig voor de duur van het contract, met een maximum geldigheidsduur van 5 jaar. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

  De kennismigrant kan naast werk voor de erkende referent, ook ondernemingsactiviteiten verrichten zonder hiervoor een aparte vergunning aan te vragen.

  Gezinsleden kunnen ook een verblijfsvergunning aanvragen, gekoppeld aan het verblijf van de kennismigrant. Zij zijn vrij op de arbeidsmarkt: zij hebben geen werkvergunning nodig om in Nederland te werken.

  Zoekjaar  

  Vreemdelingen die een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in Nederlands of aan een topuniversiteit in het buitenland kunnen binnen 3 jaar na het afronden van hun studie gebruik maken van een zoekjaar. Als zij binnen dit zoekjaar in dienst treden als kennismigrant, geldt voor hen ongeacht hun leeftijd een extra laag minimumloon, dat blijft gelden ook wanneer zij voor een andere kennismigrantenwerkgever gaan werken of inmiddels 30 jaar zijn worden. Zie hier het minimumloon voor pas afgestudeerden in hun zoekjaar. 

  Legestarieven

  De legestarieven voor een kennismigrantenaanvraag worden elk jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn hier te vinden op de IND-website.

  Andere baan, meldplicht

  Zolang de verblijfsvergunning van de kennismigrant geldig is, kan een deze bij een andere (kennismigranten)werkgever in dienst treden. De oude en de nieuwe werkgever moeten de banenwissel binnen 4 weken aan de IND melden.

  Werkloosheid

  Kennismigranten hebben recht op een zoekperiode van 3 maanden wanneer zij werkloos zijn geworden, ongeacht of het dienstverband door de werkgever of door de werknemer is beëindigd.

  De zoekperiode begint op de dag nadat het dienstverband is beëindigd. Als een kennismigrant niet binnen de zoekperiode in dienst is getreden bij een andere werkgever die erkend referent is, trekt de IND de vergunning in.

  Andere aanvraag categorieën

   

  Voor vragen over de kennismigrantenregeling kunt u contact opnemen met Marcel Reurs of Bram van Melle.

 • Kennismigranten, blauwe kaarthouders, studenten en wetenschappelijk onderzoekers mogen ondernemen

  Kennismigranten, houders van een Europese Blauwe kaartstudenten en wetenschappelijk onderzoekers kunnen per 1 april 2017 als ondernemer aan de slag naast hun baan of studie. Voor deze datum hadden deze expats nog een aparte werkvergunning nodig als zij wilden werken buiten hun arbeidsaantekening om.

 • Kennismigranten: het salariscriterium en verlof of staking

  Het komt voor dat kennismigranten, wanneer zij gebruik maken van verlof, tijdelijk niet meer voldoen aan het salariscriterium

 • Looncriteria

  Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op het algemeen wettelijk minimumloon. Bovendien zijn er specifieke loondrempels voor kennismigranten, blauwe kaarthouders, pas afgestudeerden en sleutelpersoneel bij concern-overplaatsingen.

  Dit zijn de bedragen voor 2022. Het betreft steeds het brutosalaris per maand, exclusief 8% vakantietoeslag.

   

 • Looncriteria voor kennismigranten 2021

  De nieuwe looncriteria voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

 • Looncriteria voor kennismigranten 2022

  De nieuwe looncriteria voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

 • Verblijf als chiropractor

  Het beroep van chiropractor is in Nederland relatief nieuw. Het is op het moment niet eens mogelijk een opleiding tot chiropractor te volgen in Nederland. In landen als Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië is de opleiding wel erkend.

  Chiropractiepraktijken hebben dan ook vaak medewerkers van buiten de Europese Unie in dienst. De opties die er zijn om dat te regelen en de voor- en nadelen ervan, bespreek ik hierna.