Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
4

inburgeringsexamen

 • Definitieve wetswijziging vrijstelling ONA voor werkende inburgeraars

  Bij besluit van 10 april 2019 is het Besluit inburgering gewijzigd. De wetswijziging is op 20 april 2019 in werking getreden. Eerder schreven wij dat de inwerkingtreding van het plan van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkende inburgeraars vrij te stellen van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), vertraging had opgelopen. Per 1 april 2019 was het voor werkende inburgeraars wel al mogelijk om, in afwachting van de definitieve wetswijziging, een vrijstelling aan te vragen.

 • Inburgering: vrijstelling ONA voor zelfstandig ondernemers

  Sinds 20 april 2019 kunnen inburgeraars die in loondienst werken al verzoeken om vrijgesteld te worden van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Nu komen zelfstandig ondernemers die 'actief zijn op de arbeidsmarkt' per 1 oktober 2020 ook in aanmerking voor vrijstelling van het examenonderdeel ONA. De vrijstelling kan op de website van DUO worden aangevraagd.

 • Naturalisatietoets buitenland gewijzigd per 1 juli 2019

  Bij besluit van 21 juni 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en de Circulaire Buitenland gewijzigd (zie WBN 2019/2). Deze wijziging is van belang voor diegenen die vanuit het buitenland een naturalisatieverzoek wilden indienen en het inburgeringsexamen (ofwel: de naturalisatietoets) bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal willen afleggen.

 • Taaleis voor naturalisatie en onbepaalde tijd blijft A2 in 2022

  In 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking. Zie hierover ook ons eerdere bericht: Nieuwe wet inburgering gaat later in.

 • Vrijstelling ONA voor werkende inburgeraars

  Al in februari 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgesteld om werkende inburgeraars vrij te stellen van dit examenonderdeel van het inburgeringsexamen. De vrijstelling zou per 1 januari en later per 1 april 2019 in werking treden met een wijziging van het Besluit inburgering. Dit is niet gelukt: de gewijzigde wetgeving is nog niet klaar.

 • Wijziging in het inburgeringsexamen

  In zijn brief van 4 februari 2018 erkent minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat capaciteitsproblemen bestaan in het afnemen van examens Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, ofwel ‘ONA’.