Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
21

inburgering

 • Aantal geslaagden voor inburgeringsexamen met de helft gedaald

  Sinds de wijzigingen in de Wet Inburgering van 2013 is het aantal mensen dat slaagt voor het inburgeringsexamen met de helft gedaald, meldt de Algemene Rekenkamer.

 • Aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

  Het is op dit moment niet mogelijk, door de coronamaatregelen, om het behaalde inburgeringsdiploma op te halen bij DUO

 • Definitieve wetswijziging vrijstelling ONA voor werkende inburgeraars

  Bij besluit van 10 april 2019 is het Besluit inburgering gewijzigd. De wetswijziging is op 20 april 2019 in werking getreden. Eerder schreven wij dat de inwerkingtreding van het plan van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkende inburgeraars vrij te stellen van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), vertraging had opgelopen. Per 1 april 2019 was het voor werkende inburgeraars wel al mogelijk om, in afwachting van de definitieve wetswijziging, een vrijstelling aan te vragen.

 • Einde aan ONA voor kenniswerkers?

  Op 4 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer bij brief geïnformeerd hoe hij de lange wachttijden bij het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) wil gaan bekorten.

 • Gezinshereniging

  Nederlanders of houders van een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel (met uitzondering van studie) kunnen hun buitenlandse partner (gehuwd en ongehuwd) naar Nederland halen.

 • Het toelatingsbeleid voor geestelijk bedienaren

  Religieuze organisaties en instellingen die behoefte hebben aan de overkomst van religieuzen van buiten de Europese Unie kunnen mogelijk een beroep doen op speciaal beleid. Het beleid geldt niet alleen voor religieuze, maar ook voor levensbeschouwelijke organisaties. Het beleid is zonder onderscheid van toepassing op alle richtingen van geloof en levensbeschouwing die als zodanig kunnen worden erkend.

 • Inburgeren verplicht voor Turkse nieuwkomers

  Op 6 februari 2020 berichtten wij al over het voornemen van de regering om inburgeren verplicht te stellen voor Turkse nieuwkomers. Deze verplichting geldt vanaf 1 mei 2020 voor Turkse asielstatushouders en hun gezinsleden.

 • NT2 examens uitgesteld tot begin 2019

  Er zullen voorlopig geen examens NT2 afgenomen worden.

 • Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamen

  Eerder publiceerden wij een nieuwsartikel over de daling van het aantal geslaagden voor het inburgeringsexamen. We stelden daarin vast dat maar 33% van de inburgeringsplichtigen het examen haalde.

 • Toekomstige inburgeringsplicht voor Turken

  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers heringevoerd zal gaan worden. Hij voelt zich hierin gesteund door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 • Vrijstelling ONA voor werkende inburgeraars

  Al in februari 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgesteld om werkende inburgeraars vrij te stellen van dit examenonderdeel van het inburgeringsexamen. De vrijstelling zou per 1 januari en later per 1 april 2019 in werking treden met een wijziging van het Besluit inburgering. Dit is niet gelukt: de gewijzigde wetgeving is nog niet klaar.