Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
25

gezinshereniging

 • Belangrijke uitspraak EU Hof van Justitie over verzorgende ouder Nederlands kind (Chavez-Vilchez)

  Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een belangrijke uitspraak gedaan over het verblijfsrecht van de onrechtmatig verblijvende ouder van een Nederlands kind. De uitspraak is genoemd naar een van de onrechtmatig verblijvende ouders die een zaak had aangespannen: Chavez Vilchez.

 • Elles Besselsen spreker op Loving Day

  Elles Besselsen sprak samen met Betty de Hart op 12 juni op Loving Day over de drempels die Nederlandse vrouwen moet nemen om hun buitenlandse partner naar Nederland te halen. 

 • Gezinshereniging

  Nederlanders of houders van een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel (met uitzondering van studie) kunnen hun buitenlandse partner (gehuwd en ongehuwd) naar Nederland halen.

 • Gezinsleden van zelfstandigen mogen ook als zelfstandige werken

  Gezinsleden van zelfstandigen mogen zelf ook als zelfstandige werken. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het Voorschrift Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire hierop aangepast.

 • Hans Jager krijgt Andreaspenning van Gemeente Amsterdam

  Vrijdag 24 januari 2020 nam Hans Jager tijdens een spetterend feest, na 39 jaar afscheid van de advocatuur. Hij ontving daarbij de Andreaspenning uit handen van loco-burgemeester Rutger Groot Wassink. 

 • Hof: Homohuwelijk geeft recht op verblijf in hele Europese Unie

  De echtgenoot van een EU-burger van hetzelfde geslacht heeft in de hele Europese Unie recht op verblijf bij zijn of haar partner.

 • IND accepteert niet meer alle geregistreerde partnerschappen

  Vanaf 1 maart 2022 worden geregistreerde partnerschappen uit een aantal landen en regio’s niet langer erkend door de IND. Indien u een akte van geregistreerd partnerschap uit één van deze landen of regio’s heeft, wordt u door de IND beschouwd als ongehuwd. Dit heeft onder andere gevolgen voor gezinshereniging.

 • Inkomenseis struikelblok voor Nederlandse expats

  Voor een Nederlandse expat die met mvv-plichtige gezinsleden naar Nederland wil terugkeren, is de inkomenseis vaak een struikelblok.

 • Is permanent verblijf of naturaliseren mogelijk met Chavez-verblijfsvergunning?

  Momenteel komen houders van een Chavez-verblijfsvergunning niet in aanmerking voor permanent verblijf of naturalisatie. Aanvragen in dit kader worden standaard afgewezen en diverse rechtbanken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelden dat de afwijzing terecht is omdat het verblijfsrecht tijdelijk van aard zou zijn.

 • Naar Nederland brengen van jongvolwassen kinderen

  Op dit moment is het alleen mogelijk om op basis van gezinshereniging gezinsleden binnen het kerngezin te laten overkomen. Het kerngezin zijn de partners/echtgenoten en de minderjarige kinderen. Meerderjarige kinderen vallen hier niet onder. Er bestaat echter wel een mogelijkheid om jongvolwassen kinderen naar Nederland te brengen.

 • Niet naturaliseren met een Chavez-verblijfsvergunning?

  Vandaag, 4 april 2019, is een wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 gepubliceerd in de Staatscourant

 • Nieuwe inkomenstoets bij gezinshereniging

  Het inkomen van personen die hun gezinsleden naar Nederland willen laten komen in het kader van gezinshereniging wordt vanaf heden op een andere manier getoetst. De situatie van flexwerkers wordt in beschouwing genomen.

 • Normbedragen voor gezinshereniging per 1 juli 2020

  Elk half jaar herziet de IND de bedragen voor voldoende inkomen in verband met een aanvraag gezinshereniging of gezinsvorming. De nieuwe normbedragen Wml (Wet minimumloon) per 1 juli 2020 vindt u hieronder.

 • Normbedragen voor gezinshereniging per 1 juli 2021

  Elk half jaar herziet de IND de bedragen voor voldoende inkomen in verband met een aanvraag gezinshereniging of gezinsvorming. De nieuwe normbedragen Wml (Wet minimumloon) per 1 juli 2021 vindt u hieronder.

 • Normbedragen voor gezinshereniging per 1 juli 2022

  Elk half jaar herziet de IND de bedragen voor voldoende inkomen in verband met een aanvraag gezinshereniging of gezinsvorming. De nieuwe normbedragen Wml (Wet minimumloon) per 1 juli 2022 vindt u hieronder.

 • Ouder van buiten de EU naar Nederland laten komen

  In Nederland is het op dit moment alleen mogelijk om gezinsleden binnen het kerngezin te laten overkomen onder de noemer van gezinshereniging. Het kerngezin zijn de partners/echtgenoten en de minderjarige kinderen/jongvolwassenen. De (groot-) ouders van meerderjarigen vallen hier niet onder. De mogelijkheid om ouders naar Nederland te laten komen bestaat echter wel. 

 • Uitspraak Raad van State: niet naturaliseren met Chavez vergunning   

  Ruim een jaar geleden oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat naturalisatie op grond van een Chavez-Vilchez verblijfsvergunning niet mogelijk is omdat het verblijfsrecht naar zijn aard tijdelijk zou zijn. Everaert Advocaten ging in hoger beroep.

  De Raad van State (RvS) oordeelde op 28 april 2021 dat het Chavez-Vilchez verblijfsrecht inderdaad als tijdelijk kan worden beschouwd en dat daarom bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in de zin van de Rijkswet voor het Nederlanderschap. Houders van een Chavez-Vilchez verblijfsvergunning voldoen daarom niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

  Volgens de RvS volgt de tijdelijke aard van het Chavez verblijfsrecht uit het feit dat het is afgeleid van de Europese rechten van het minderjarige Nederlandse kind. Het verblijfsrecht is dus niet zelfstandig. Het Chavez verblijfsrecht houdt bovendien op te bestaan zodra het kind 18 jaar wordt, of zodra het niet langer afhankelijk is van de zorg van de ouder.

  De RvS beweert verder dat er geen sprake is van willekeur en discriminatie ten opzichte van ouders van kinderen met een niet-Europese nationaliteit omdat het Chavez-Vilchez verblijfsrecht geen zelfstandig verblijfsrecht is, maar een afgeleid en tijdelijk recht. Het verblijfsrecht op grond van art. 8 EVRM is daarentegen een zelfstandig verblijfsrecht en is gebaseerd op het recht op bescherming van het familie- en privéleven van de ouders zelf.

  De RvS gaat in de uitspraak niet in op de vergelijking met het van artikel 21 VWEU afgeleide verblijfsrecht van familieleden van Europese burgers.

  Ook vindt de RvS het niet nodig om de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie EU af te wachten. Volgens de RvS is de vraag of het Chavez-Vilchez verblijfsrecht tijdelijk van aard is in de zin van de Richtlijn langdurig ingezetenen niet relevant voor de beoordeling of bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Volgens de RvS zijn de verblijfsrechtelijke procedure en de naturalisatieprocedure gescheiden procedures.

  Dit betekent dat houders van een Chavez-Vilchez verblijfsvergunning hun verblijfsvergunning eerst moeten wijzigen naar een niet-tijdelijk verblijfsdoel, voordat zij in aanmerking kunnen komen voor naturalisatie.

  Met vragen over het wijzigen van uw verblijfsvergunning, naturalisatie of permanent verblijf, kunt u contact opnemen met Elles Besselsen.

 • UPDATE: mvv voor “familie/gezin” (gezinshereniging) van Nederlanders wordt weer afgegeven

  Op 28 april 2020 heeft de IND laten weten dat ambassades weer mvv’s voor familie/gezin” (gezinshereniging) van Nederlanders zullen gaan afgeven mits de lokale omstandigheden het toelaten.

 • UPDATE: niet naturaliseren met een Chavez-verblijfsvergunning?

  Een jaar geleden berichtten wij u hier over de wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 waardoor het voor ouders van Nederlandse kinderen die hun verblijfsrecht ontlenen aan artikel 20 van de VWEU op grond van de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaken Zambrano en Chavez-Vilchez, onmogelijk is om te naturaliseren.

 • Verblijfsrecht voor ouders van Nederlandse kinderen (Chavez-Vilchez)

  Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese unie een belangrijke uitspraak gedaan over het verblijfsrecht van de onrechtmatig verblijvende ouder van een Nederlands kind. De uitspraak is genoemd naar een van de onrechtmatig verblijvende ouders die een zaak had aangespannen: Chavez Vilchez.