Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
27

coronavirus

 • Aangepaste inreisbeperkingen vanaf 25 februari 2022

  De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat de inreisbeperkingen op 25 februari 2022 aangepast worden. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op thuisquarantaine en bewijs van vaccinatie.

 • Aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

  Het is op dit moment niet mogelijk, door de coronamaatregelen, om het behaalde inburgeringsdiploma op te halen bij DUO

 • Belangrijke informatie voor cliënten...

  ...over aanvragen en procedures ten tijde van de corona maatregelen

  De corona maatregelen zijn inmiddels enige weken geleden ingegaan. De kantoren/loketten van de IND en de rechtbanken zijn grotendeels gesloten. Veel mensen lijken te denken dat procedures daardoor stil liggen en dat het niet mogelijk is om aanvragen voor een verblijfsvergunning, voor verlenging van een vergunning of voor wijziging van een vergunning in te dienen. Dat klopt niet. De IND en de rechtspraak werken zoveel mogelijk door vanuit huis.

 • Corona en de informatieplicht van de werkgever

  Wie als kennismigrant of Blue Card houder in Nederland verblijft, is afhankelijk van zijn of haar werkgever. Die treedt namelijk als referent op en is verantwoordelijk voor het verblijf van de betreffende medewerker.

 • De geldende inreisbeperkingen en uitzonderingen: een overzicht

  Sinds maart 2020 gelden er allerlei inreisbeperkingen om te reizen naar Nederland. Deze reisbeperkingen vinden haar oorsprong in enerzijds Europeesrechtelijke regelgeving, opgesteld door de Europese Commissie, en anderzijds in nationale regelgeving (ten aanzien van de uitzonderingen). In dit artikel geven we een overzicht van de geldende beperkingen. Ook behandelen we de uitzonderingscategorieën met betrekking tot de inreisbeperkingen.

 • Hoogopgeleide zoekjaarvergunninghouders opgelet!

  Om in aanmerking voor een vergunning als kennismigrant gelden bepaalde looncriteria. Voor recent afgestudeerden gold dat zij binnen de duur van hun zoekjaar een verblijfsvergunning als kennismigrant moeten aanvragen, om in aanmerking te komen voor de laagste norm.

 • Hulp nodig bij inreizen?

  De Europese Commissie heeft sinds half maart ongekende restricties afgekondigd waardoor reizigers van buiten de EU alleen binnen kunnen komen als hun reis essentieel is. Feitelijk kwam niemand Nederland binnen, tenzij je tot één van de uitzonderingscategorieën behoorde.

 • Nederlander blijven ten tijde van de corona pandemie

  Door Hermie de Voer

  Als je met dubbele nationaliteit buiten Nederland en buiten de EU woont dien je elke tien jaar op tijd je Nederlandse paspoort te verlengen om verlies van je Nederlandse nationaliteit te voorkomen. In de wet staat het zo:

  Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is…

  Dit verlies van de Nederlandse nationaliteit na 10 jaar verblijf buiten de EU kan worden voorkomen door op tijd een nieuw Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap aan te vragen. Dit staat als volgt in de wet:

  De periode van tien jaar wordt gestuit door de verstrekking van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag van verstrekking begint een nieuwe periode van tien jaar te lopen.

  Sinds 9 maart 2014 is een Nederlands paspoort 10 jaar geldig. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het paspoort synchroon loopt met de verliestermijn en dat je erg moet opletten wanneer je precies je paspoort verlengt om verlies van je Nederlanderschap te voorkomen.

  Meestal hebben we het er in gewoon taalgebruik over dat je elke 10 jaar een nieuw Nederlands paspoort moet aanvragen. Vraag je echter de dag voordat je Nederlandse paspoort verstrijkt om verlenging dan wordt je nieuwe Nederlandse paspoort pas ná 10 jaar verstrekt en ben je je Nederlanderschap kwijt. Om die reden adviseer ik altijd om na zo een 9 tot 9,5 jaar een nieuw Nederlands paspoort aan te vragen zodat het nieuwe paspoort binnen de termijn van 10 jaar aan je wordt verstrekt. Het cruciale begrip is hier dan ook verstrekking. Je moet zorgen dat je binnen 10 jaar een nieuw Nederlands paspoort in handen hebt.

  Hoe doe je dat in tijden van de wereldwijde corona/covid-19 crisis? Verlenging van je Nederlandse paspoort aanvragen als je in het buitenland woont moet namelijk in persoon bij de Nederlandse vertegenwoordiging en deze zijn in elk geval tot 6 april 2020 gesloten. Het maken van een afspraak om een Nederlands paspoort aan te vragen via het digitale afsprakensysteem lijkt niet mogelijk, ook niet voor een datum na 6 april 2020. Op de website verschijnt bij verschillende Nederlandse vertegenwoordigingen op verschillende continenten de tekst: “Geen tijdstip beschikbaar”. Opvallend is dat de Nederlandse vertegenwoordigingen geen eensluidende informatie op hun websites aanbieden.

  Informatief is de Nederlandse vertegenwoordiging in Canberra, Australië, die stelt dat er in ieder geval tot 6 april 2020 geen paspoort of ID kaart kan worden aangevraagd bij een ambassade of consulaat-generaal en dat dit ook niet mogelijk is bij de paspoortbalie op Schiphol. Wel kan dit nog via een grensgemeente in Nederland, staat er. Hoe dit laatste praktisch kan worden uitgevoerd als er geen vluchten zijn is onduidelijk.

  Kortom, het heeft er alle schijn van dat als je als Nederlander met dubbele nationaliteit buiten Nederland en de Europese Unie woont en je paspoort binnenkort verloopt, je je Nederlandse paspoort niet tijdig zult kunnen verlengen.

  Ik raad eenieder in de huidige situatie van de corona/covid-19 pandemie aan om schriftelijk een aanvraag om verlenging van je Nederlandse paspoort, of ID kaart of om een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap in te dienen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging voordat je Nederlandse paspoort, ID of de verklaring verloopt.

  Zorg dat je ook kunt bewijzen dat je dit hebt gedaan. Dien de aanvraag dus aangetekend in of desnoods per fax met een bevestiging dat de fax is aangekomen. Zodat je later kunt aantonen dat je binnen de termijn van tien jaar om verlenging of om een verklaring hebt verzocht en zo hebt getracht het verlies van je Nederlanderschap te stuiten.

  Ik kan niet garanderen dat dit voldoende zal zijn om je Nederlandse nationaliteit te behouden. Wat ik wel weet is dat je je Nederlandse nationaliteit zult verliezen als je geen poging doet om je Nederlandse paspoort op tijd te verlengen.

  Hermie de Voer

 • Negatieve coronatest verplicht bij inreis Nederland

  Vanaf 15 december 2020 moeten reizigers van 13 jaar of ouder met het vliegtuig of per boot, afkomstig uit een land dat niet op de veilige lijst staat, een negatieve testuitslag tonen bij aankomst in Nederland.

 • Q&A verblijf van buitenlandse staatsburgers

  [update 3 juli 2020]

  Het uitbreken van de COVID-19 crisis in Nederland heeft impact op alle inwoners van Nederland. Of je nu een houder van een verblijfsvergunning bent of alleen op bezoek, je kunt met problemen geconfronteerd worden als je naar huis wilt terugkeren. Dit artikel legt uit hoe de coronavirus maatregelen een buitenlands staatsburger treffen, die niet naar huis kan terugkeren.

  Neem voor meer informatie contact op met Thomas van Houwelingen.

 • Reisbeperkingen naar Nederland

  Update 1 juni 2021

  Onderstaand vliegverbod is per 1 juni 2021 niet meer van kracht. Na aankomst in Nederland geldt een quarantaineplicht. 

 • Reisbeperkingen voor ongehuwde partners opgeheven (kort verblijf)

  [update 27 juli 2020]

  Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde op 16 juli aan dat de reisbeperkingen voor ongehuwde partners uit niet-EU-landen vanaf 27 juli 2020 versoepeld werden. Meer details zijn nu gepubliceerd.

 • U kunt op ons blijven rekenen!

  Everaert Advocaten doet er alles aan om de behandeling van de zaken van onze cliënten net zo efficiënt voort te zetten als altijd, in weerwil van de beperkende maatregelen waar wij op dit moment allemaal mee te maken hebben. Dankzij de moderne technologie is het effect hiervan op onze dienstverlening minimaal of niet aanwezig. 

 • Uitzondering op EU-inreisverbod vanaf 1 juli 2021

  Reizigers die vanuit een land komen dat niet op de lijst van veilige landen staat, worden uitgezonderd van het EU-inreisverbod als ze een bewijs van vaccinatie kunnen laten zien. Dit bewijs van vaccinatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om geaccepteerd te worden.

 • UPDATE: Gevolgen loondaling kennismigrant door WTV

  Loondaling tot onder het looncriterium van kennismigrant door gebruik regeling Werktijdverkorting (wtv) leidt niet tot intrekking van de verblijfsvergunning.

 • UPDATE: mvv voor “familie/gezin” (gezinshereniging) van Nederlanders wordt weer afgegeven

  Op 28 april 2020 heeft de IND laten weten dat ambassades weer mvv’s voor familie/gezin” (gezinshereniging) van Nederlanders zullen gaan afgeven mits de lokale omstandigheden het toelaten.

 • Verlenging inreisverbod

  Nederland heeft besloten het voorstel van de EU over te nemen ten aanzien van een inreisverbod voor niet essentiële reizen. Het inreisverbod voor personen van buiten de EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK, is verlengd tot en met 30 juni 2020.

 • Versoepeling inreisverbod

  Met ingang van 24 juni 2021 worden de volgende landen aan de lijst toegevoegd:

 • Versoepelingen EU-inreisverbod

  Op 12 mei 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de inreisbeperkingen verder worden versoepeld voor de volgende groepen:

 • Versoepelingen inreisverbod vanaf 1 juli 2020

  Zoals we eerder berichtten zijn de reisbeperkingen die zijn aanbevolen door de Europese Commissie verlengd tot 1 juli 2020. Dat betekent dat de regels die al op 16 maart 2020 werden aangekondigd in principe van kracht blijven tot die datum. Niet-essentiële reizigers zullen tot 1 juli nog altijd worden geweerd.